Opgenomen op 07/06/2022
On demand
Frederik Van den Abeele
2u

Voorkeurrechten in de vastgoedpraktijk

Voorkeurrechten komen in de vastgoedpraktijk veelvuldig voor in afzonderlijke voorkeurcontracten alsmede in koop- en huurcontracten. In de opleiding gaan we in op de diverse aspecten van het voorkeurrecht (en contrasteren we het met het ander type contractvormingsrecht: het optierecht). Zo staan we stil bij de verschillende verschijningsvormen en de codificatie van het voorkeurcontract in Boek 5 van het nieuw Burgerlijk Wetboek. Daarnaast bekijken we de werking van deze rechten en de potentiële valkuilen bij de opstelling van een voorkeurbeding. Hierbij bespreken we recente voorbeelden uit de (gepubliceerde) rechtspraak. Het volgende deel gaat in op de (gevolgen van de) schending van het voorkeurrecht. Bij de bespreking van de contractuele voorkeurrechten lichten we ook de decretale en wettelijke voorkeurrechten (‘voorkooprechten’) toe.

Spreker

Frederik Van den Abeele

Frederik Van den Abeele (1993) is werkzaam als doctorandus-assistent aan het Instituut voor Contractenrecht (KU Leuven) en verbonden als gastmedewerker aan de Universiteit Hasselt. Hij bereidt een proefschrift voor over de voorovereenkomsten onder (co-)promotorschap van prof. dr. Bernard Tilleman en prof. dr. Alain Laurent Verbeke. Hij is redactielid van het Limburgs Rechtsleven (sinds 2020).
Frederik studeerde Geschiedenis (Bachelor 2014, Master 2016) en Rechten (Bachelor 2015, Master 2018) an de Universiteit van Antwerpen met een Erasmusuitwisseling aan de Universiteit van Maastricht. In 2019-2020 heeft hij deelgenomen aan het Programme in European Private Law for Postgraduates (Münster – Krakau – Leuven – Genua).

Accreditatie

Nationale Kamer van Notarissen:U was voor de volledige duur aanwezig gedurende het webinar.
OVB:C-2021-752 Erkend voor 2 punten permanente vorming.
Nationale kamer van gerechtsdeurwaarders:U was voor de volledige duur aanwezig gedurende het webinar.

Kostprijs & data

€ 156,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker. Het webinar en de syllabus blijven 3 maanden beschikbaar. Na inschrijving ontvangt u de mail met link en kan u de link op uw account terugvinden bij de knop webinars.

Hoe betalen?

Nadien ontvangt u per mail een factuur om de betaling uit te voeren. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 30% en voor middelgrote ondernemingen 20%.

Ook de on-demand webinars zijn erkend voor betaling met KMO-portefeuillesubsidies indien deze aan volgende voorwaarden voldoen:

  • de opleiding interactief is, dit betekend dat de spreker beschikbaar is voor bijkomende vragen die rechtstreeks betrekking hebben tot de opleiding – bij Utopix is dit steeds mogelijk tijdens de periode dat de link beschikbaar is voor de deelnemer
  • de opleiding moet afgrond worden binnen het kalenderjaar waarin de subsidie wordt aangevraagd
  • de deelnemer zeker de opleiding volgt
  • er een aanwezigheidsattest wordt uitgereikt op basis van gearchiveerde controle

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Legal Learning Company
Bergensesteenweg 709a
1600 Sint-Pieters-Leeuw
Tel. 02 321 00 06
info@utopix.be