Burgerlijk recht
Opgenomen op 20/10/2021
On demand
Sébastien De Rey
2u

Verborgen gebreken bij koop: Knelpunten en actuele tendensen bij gemeen kooprecht

Aansprakelijkheid voor verborgen gebreken blijft aanleiding geven tot betwistingen. 

  • Kan de professionele verkoper zich exonereren voor verborgen gebreken, en onder welke omstandigheden? 
  • Wanneer speelt het vermoeden van kwade trouw voor verborgen gebreken? 
  • Hoe krijgt de korte termijn voor verborgen gebreken invulling in de rechtspraak? 
  • Wat is de verhouding tussen functioneel verborgen gebreken en de ‘verborgen’ non-conformiteit van de levering? 

Dit seminarie behandelt deze en andere knelpunten en schetst de actuele tendensen in het gemeen kooprecht aan de hand van de recente rechtspraak.  Daarin wordt aandacht besteed aan het toepassingsgebied van de vrijwaringsverbintenis, de toepassingsvoorwaarden voor aansprakelijkheid en de remedies van de (ver)koper bij verborgen gebreken. Ook de mogelijkheid om de vrijwaringsverplichting conventioneel te regelen komt aan bod. Vertrekpunt voor dit seminarie is het te verschijnen overzicht van rechtspraak in T.P.R. voor de periode 2007-2020. 

Spreker

Sébastien De Rey

Sébastien De Rey  is Postdoctoraal onderzoeker van het FWO en legt zich toe op het PENDL-project over de privaatrechtelijke afdwinging van non-discriminatierecht (Project on the Enforcement of Non Discrimination Law), in het bijzonder op de burgerrechtelijke sancties en de bewijslast bij discriminatiegevallen. Zijn onderzoek bestrijkt het rechtsvergelijkend verbintenissenrecht, buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht en bijzondere contractenrecht, met bijzondere aandacht voor sancties en remedies. Sébastien is tevens chargé de cours invité en titularis van het vak Nederlandse rechtstaal aan de UCLouvain, Centre de droit privé. Hij is redactielid van het Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk Recht/Revue Générale de Droit Civil (TBBR/RGDC, Kluwer), onderdelen verbintenissenrecht en bijzondere contractenrecht en referent/medewerker van het Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR, Kluwer).

Voordien was Sébastien Postdoctoral Fellow aan het Centre for Chinese and Comparative Law, City University of Hong Kong, met onderzoek in het licht van het nieuw Chinees Burgerlijk Wetboek 2020 (2019-‘20). In 2018 verdedigde hij aan de KU Leuven zijn doctoraal proefschrift, getiteld "Herstel in natura in het contractenrecht: rechtsvergelijkende studie met buitencontractuele invalshoek" (Brugge, die Keure, 2019, xxxvi + 927 p.), onder promotorschap van prodecaan Bernard Tilleman en professor Sophie Stijns, als onderzoeks- en onderwijsassistent (2014-'15) en Aspirant van het FWO (2015-'19). Sinds kort is hij docent aan de ULiège.

Sébastien studeerde rechten in Kortrijk en Leuven, KU Leuven (Bachelor en Master, 2009-'14, magna cum laude) en Zwitserland (Universiteit van Fribourg/Freiburg im Üechtland, 2012-'13). Hij was gastonderzoeker aan de Universiteit Leiden (2016), het Max-Planck-Institüt fur ausländisches und internationales Privatrecht te Hamburg (2016), Universiteit Zürich (2017) en de Universiteit Paris II - Panthéon-Assas (2018) en nam deel aan het Programme in European Private Law for Postgraduates (i.s.m. de universiteiten van Cambridge, Münster, Krakau en Valencia, 2016-‘17). Hij stelde zijn onderzoek voor in o.a. Parijs, Cambridge, Tokyo, Shanghai en Hongkong. Sébastien is lid van the International Network for Law and Apology Research (INLAR), Fellow aan het Centre for Chinese and Comparative Law, City University of Hong Kong en lid van het Séminaire Franco-belge en droit des obligations (Paris I - Sorbonne en UCLouvain). In 2017 ontving Sébastien de TPR-prijs voor zijn bijdrage "Excuseer?! Afgedwongen excuses in het aansprakelijkheidsrecht" 

Accreditatie

OVB:2022-00007 Erkend voor 2 punten permanente vorming

Kostprijs & data

€ 125,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker. Het webinar blijft 2 weken beschikbaar. Na inschrijving ontvangt u de mail met link en kan u de link op uw account terugvinden bij de knop webinars.

Hoe betalen?

Nadien ontvangt u per mail een factuur om de betaling uit te voeren. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 30% en voor middelgrote ondernemingen 20%.

Ook de on-demand webinars zijn erkend voor betaling met KMO-portefeuillesubsidies indien deze aan volgende voorwaarden voldoen:

  • de opleiding interactief is, dit betekend dat de spreker beschikbaar is voor bijkomende vragen die rechtstreeks betrekking hebben tot de opleiding – bij Utopix is dit steeds mogelijk tijdens de periode dat de link beschikbaar is voor de deelnemer
  • de opleiding moet afgrond worden binnen het kalenderjaar waarin de subsidie wordt aangevraagd
  • de deelnemer zeker de opleiding volgt
  • er een aanwezigheidsattest wordt uitgereikt op basis van gearchiveerde controle

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Legal Learning Company
Bergensesteenweg 709a
1600 St-Pieters-Leeuw
Tel. 056 96 03 61
info@utopix.be
Melanie Van Acker
0468 48 90 98
melanie@utopix.be