Opgenomen op 06/05/2022
On demand
Sébastien De Rey
2u

Verborgen gebreken bij koop: knelpunten en actuele ontwikkelingen

Aansprakelijkheid voor verborgen gebreken blijft aanleiding geven tot betwistingen. Kan de professionele verkoper zich exonereren voor verborgen gebreken, en onder welke omstandigheden? Wanneer speelt het vermoeden van kwade trouw voor verborgen gebreken? Hoe krijgt de korte termijn voor verborgen gebreken invulling in de rechtspraak? 
 
Dit webinar behandelt deze en andere knelpunten en schetst de actuele tendensen in het gemeen kooprecht aan de hand van de recente rechtspraak.  Daarin wordt aandacht besteed aan het toepassingsgebied van de vrijwaringsverbintenis, de toepassingsvoorwaarden voor aansprakelijkheid en de sancties van de (ver)koper bij verborgen gebreken. Ook de mogelijkheid om de vrijwaringsverplichting conventioneel te regelen komt aan bod.”  

Spreker

Sébastien De Rey

Sébastien De Rey (°1991) is postdoctoraal onderzoeker aan het Instituut voor verbintenissenrecht en is tevens docent verbintenissenrecht, Leerstoel Rechtsgeleerdheid aan de Koninklijke Militaire School. Hij is gastprofessor aan de ULiège en aan de UCLouvain, Centre de droit privé, als titularis van opleidingsonderdelen in de rechtenopleiding. Zijn onderzoek bestrijkt het rechtsvergelijkend verbintenissenrecht, buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht en bijzondere contractenrecht, met bijzondere aandacht voor sancties en remedies. Sébastien is redactielid van het Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk Recht/Revue Générale de Droit Civil (TBBR/RGDC, Kluwer), onderdelen verbintenissenrecht en bijzondere contractenrecht en referent van het Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR, Kluwer). Ter voorbereiding van het nieuw Burgerlijk Wetboek is hij bij ministerieel besluit benoemd tot lid en secretaris van de Commissie tot hervorming van het bijzondere contractenrecht.
Sébastien studeerde rechten in Kortrijk en Leuven, KU Leuven (Bachelor en Master, 2009-'14, magna cum laude) en Zwitserland (Universiteit van Fribourg/Freiburg im Üechtland, 2012-'13). In 2018 promoveerde hij aan de KU Leuven op het proefschrift "Herstel in natura in het contractenrecht: rechtsvergelijkende studie met buitencontractuele invalshoek" (Brugge, die Keure, 2019, xxxvi + 927 p.), onder promotorschap van prodecaan Bernard Tilleman en professor Sophie Stijns, als onderzoeks- en onderwijsassistent (2014-'15) en FWO-aspirant (2015-'19). Hij was gastonderzoeker aan de Universiteit Leiden (2016), het Max-Planck-Institüt fur ausländisches und internationales Privatrecht te Hamburg (2016), Universiteit Zürich (2017) en de Universiteit Paris II - Panthéon-Assas (2018) en nam deel aan het Programme in European Private Law for Postgraduates (i.s.m. de universiteiten van Cambridge, Münster, Krakau en Valencia, 2016-‘17). Nadien was Sébastien werkzaam als Postdoctoral Fellow aan de City University of Hong Kong, Centre for Chinese and Comparative Law, met onderzoek in het licht van het nieuw Chinees Burgerlijk Wetboek (2019-‘20). Hij stelde zijn onderzoek voor in o.a. Parijs, Cambridge, Tokyo, Shanghai en Hongkong.
Sébastien is lid van the International Network for Law and Apology Research (INLAR), Fellow aan het Centre for Chinese and Comparative Law, City University of Hong Kong en lid van het Séminaire Franco-belge en droit des obligations (Paris I - Sorbonne en UCLouvain). In 2017 ontving Sébastien de TPR-prijs (2500 euro) voor zijn bijdrage "Excuseer?! Afgedwongen excuses in het aansprakelijkheidsrecht" (TPR 2017, p. 1153-1213).

Accreditatie

Nationale Kamer van Notarissen:U was voor de volledige duur aanwezig gedurende het webinar.
OVB:C-2021-721 erkend voor 2 punten permanente vorming.
Nationale kamer van gerechtsdeurwaarders:U was voor de volledige duur aanwezig gedurende het webinar.

Kostprijs & data

€ 156,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker. Het webinar en de syllabus blijven 3 maanden beschikbaar. Na inschrijving ontvangt u de mail met link en kan u de link op uw account terugvinden bij de knop webinars.

Hoe betalen?

Nadien ontvangt u per mail een factuur om de betaling uit te voeren. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 30% en voor middelgrote ondernemingen 20%.

Ook de on-demand webinars zijn erkend voor betaling met KMO-portefeuillesubsidies indien deze aan volgende voorwaarden voldoen:

  • de opleiding interactief is, dit betekend dat de spreker beschikbaar is voor bijkomende vragen die rechtstreeks betrekking hebben tot de opleiding – bij Utopix is dit steeds mogelijk tijdens de periode dat de link beschikbaar is voor de deelnemer
  • de opleiding moet afgrond worden binnen het kalenderjaar waarin de subsidie wordt aangevraagd
  • de deelnemer zeker de opleiding volgt
  • er een aanwezigheidsattest wordt uitgereikt op basis van gearchiveerde controle

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Legal Learning Company
Bergensesteenweg 709a
1600 Sint-Pieters-Leeuw
Tel. 02 321 00 06
info@utopix.be