Insolventierecht
Opgenomen op 06/03/2020
Live opgenomen
Professor Diederik Bruloot
3u

Update insolventierecht 2020

Het insolventierecht is volop in beweging. Deze opleiding gaat in op de vele praktische vragen en problemen die voortvloeien uit de hervorming van het insolventierecht uit 2018. Verder wordt ingegaan op een aantal vaak voorkomende vragen omtrent de wisselwerking tussen het insolventierecht en het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Tot slot wordt ook vooruitgeblikt op de impact van de Europese richtlijn inzake insolventie, herstructurering en een tweede kans.
 
I. Problemen m.b.t. het nieuwe toepassingsgebied, met o.m.
- faillissement van bestuurders/zaakvoerders
- faillissement van VOF en maatschap en hun vennoten
- afbakening met CSR
 
II. Vragen inzake Fresh Start
- Actiefzijde 
- Kwijtschelding (incl. draagwijdte, weigering, impact partners)
 
III. Recente rechtspraak insolventierecht, met o.m.
- beheer van onroerende goederen door de curator
- werking anti-misbruikbepalingen inzake gerechtelijke reorganisatie
- lot van lopende overeenkomsten
 
IV. Wisselwerking Boek XX WER en WVV
- Problematiek van niet-volstort kapitaal in de kapitaalloze BV na faillissement
- Afbakening (deficitaire) vereffening vs. faillissement
- Aansprakelijkheid o.b.v. financieel plan  en niet-naleven nieuwe alarmbelprocedure
- Toepassingsgebied beperking bestuurdersaansprakelijkheid
 
V. Impact van de Europese richtlijn inzake insolventie, herstructurering en een tweede kans

Spreker

Professor Diederik Bruloot

Diederik BRULOOT is als voltijds docent verbonden aan de faculteit rechten van de Universiteit Gent. Voorheen was hij er werkzaam als assistent en later als doctor-assistent. Hij doceert de vakken Handels- en economisch recht, Insolventierecht, International Economic Law en Notarieel vennootschapsrecht. Zijn onderzoek en publicaties situeren zich in het ruime domein van het Belgische en internationale ondernemingsrecht. Hij studeerde in 2005 met de grootste onderscheiding af als licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent en behaalde aan diezelfde universiteit in juni 2012 de graad van doctor in de rechten met een proefschrift omtrent schuldeisersbescherming in het vennootschapsrecht. Diederik Bruloot is in de eerste plaats verbonden aan het Instituut Financieel Recht (UGent), maar maakt verder ook deel uit van het Ghent Rolin-Jaequemyns International Law Institute en van het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht.

Accreditatie

BIBF:102214 Erkend voor 3u permanente vorming
IAB:B0560/2017-12 Erkend voor 3u permanente vorming
IBR:U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw punten kan aanvragen
Nationale Kamer van Notarissen:U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw punten kan aanvragen
OVB:2019-03889 erkend voor 3 punten permanente vorming
Nationale kamer van gerechtsdeurwaarders:U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw punten kan aanvragen
IBJ:U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw punten kan aanvragen

Kostprijs & data

€ 170,00
€ 119,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker. Het webinar blijft 1 week beschikbaar.

Hoe betalen?

Bij inschrijving ontvangt u per mail een factuur. De factuur wordt tevens toegevoegd aan uw online account en is ten allen tijde raadpleegbaar. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 30% en voor middelgrote ondernemingen 20%.

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Utopix Comm.V.
Schoendalestraat 53
8793 Waregem
Tel. 056 96 03 61
info@utopix.be
Melanie Van Acker
0468 48 90 98
melanie@utopix.be