Sociaal recht
Opgenomen op 10/05/2021
On demand
Kenny Decruyenaere, Veerle Van Keirsbilck
3u

Sociale dumping

De strijd tegen de sociale dumping is nog lang niet gestreden! 
 
Heel vaak worden Belgische opdrachtgevers - ongewild en onbewust - mee in het bad van de sociale dumping getrokken. De oorzaak hiervan schuilt veelal in het feit dat zondermeer samenwerkingen worden aangegaan met (buitenlandse) onderaannemers, zonder na te gaan met wie men nu exact in zee gaat. Vaak is dit te wijten aan de druk en snelheid om bepaalde werkzaamheden te kunnen laten uitvoeren. 
 
Tijdens dit webinar wordt uitvoerig aandacht besteed aan de problematiek van sociale dumping, waarbij de klassieke thema’s van detacheringsfraude, niet-betaling van correcte lonen, en schijnzelfstandigheid zullen worden toegelicht worden.
 
Daarnaast wordt ook het fenomeen van de zogenaamde ‘verboden terbeschikkingstelling’ besproken: de inspectiediensten en het Openbaar Ministerie baseren zich immers vaak op deze problematiek om Belgische opdrachtgevers mee in het dossier te betrekken en eventuele openstaande schulden van de onderaannemer (RSZ, achterstallige lonen, etc.) op de Belgische opdrachtgever te verhalen. 
 
In het webinar wordt niet enkel ingegaan op bovenvermelde thema’s, maar tevens zullen de sprekers ook het (tijds-)verloop van dergelijke dossiers uitvoerig schetsen: van een eerste controle tot een (eventuele) dagvaarding voor de correctionele rechtbank. De rol en de bevoegdheden van de sociale inspectie en het arbeidsauditoraat komen hierbij uiteraard ook uitgebreid aan bod. 
 

Sprekers

Kenny Decruyenaere

Naast het klassieke arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht, is Kenny ook actief binnen een aantal deelgebieden van het sociaal recht, waaronder sportrecht, preventie en bescherming op het werk (veiligheid en gezondheid van werknemers) en arbeidsongevallen (in het bijzonder de strafrechtelijke en burgerlijke aspecten van aansprakelijkheid na een ernstig ongeval).

In 2013 behaalde Kenny zijn diploma van Master in de rechten aan de Universiteit Gent. Nadien vervoegde hij ons kantoor en sloot hij zich aan bij de balie van Kortrijk. In 2014 trad Kenny toe tot het bestuur van de Conferentie Jonge Balie Kortrijk.

Veerle Van Keirsbilck

Veerle spitst zich toe op verschillende domeinen van het sociaal recht. Zo geeft zij advies inzake individueel arbeidsrecht en voert zij in deze materies procedures voor de arbeidsrechtbank. Bovendien is zij gespecialiseerd in sociaal strafrecht. Zij staat dan ook frequent cliënteel bij bij sociale inspecties en pleit geregeld voor de correctionele rechtbank.

Zij studeerde in 2009 af als Master in de rechten aan de universiteit van Gent. Na haar studies heeft zij het kantoor vervoegd en is zij aangesloten bij de balie van Kortrijk.

Accreditatie

BIV:Erkend voor 3 uren permanente vorming
ITAA:Erkend voor 3u permanente vorming
IBR:U ontvangt een deelnameattest
OVB:2020-05389 Erkend voor 3 punten permanente vorming
IBJ:U ontvangt een deelnameattest om individueel uw accreditatie aan te vragen

Kostprijs & data

€ 148,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker. Het webinar blijft 2 weken beschikbaar. Na inschrijving ontvangt u de mail met link en kan u de link op uw account terugvinden bij de knop webinars.

Hoe betalen?

Nadien ontvangt u per mail een factuur om de betaling uit te voeren. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 30% en voor middelgrote ondernemingen 20%.

Ook de on-demand webinars zijn erkend voor betaling met KMO-portefeuillesubsidies indien deze aan volgende voorwaarden voldoen:

  • de opleiding interactief is, dit betekend dat de spreker beschikbaar is voor bijkomende vragen die rechtstreeks betrekking hebben tot de opleiding – bij Utopix is dit steeds mogelijk tijdens de periode dat de link beschikbaar is voor de deelnemer
  • de opleiding moet afgrond worden binnen het kalenderjaar waarin de subsidie wordt aangevraagd
  • de deelnemer zeker de opleiding volgt
  • er een aanwezigheidsattest wordt uitgereikt op basis van gearchiveerde controle

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Legal Learning Company
Bergensesteenweg 709a
1600 St-Pieters-Leeuw
Tel. 056 96 03 61
info@utopix.be
Melanie Van Acker
0468 48 90 98
melanie@utopix.be