Burgerlijk recht
Opgenomen op 08/03/2021
On demand
Sylvie Tack
3u

Slachtoffers van medische fouten: valkuilen en aandachtspunten in de procedure

In deze webinar wordt stilgestaan bij de valkuilen en aandachtspunten voor slachtoffers van medische fouten wanneer zij een procedure voeren om een schadevergoeding te bekomen. 
De webinar is vooral bedoeld voor personen die in de praktijk dergelijke slachtoffers bijstaan en adviseren.
 
Vooreerst wordt stilgestaan bij de noodzakelijke stappen ter voorbereiding van een procedure.
Hierbij komt onder meer de
bijstand van een raadgevend arts, het opvragen van het patiëntendossier en het nakijken van de verjaringsregels aan bod. 
 
Vervolgens wordt ingezoomd op de procedure bij het Fonds Medische Ongevallen. 
 • Hoe verloopt deze procedure? 
 • Wat zijn de verschillen met een gerechtelijke procedure? 
 • In welke gevallen kan men een vergoeding bekomen? 
 • Wat zijn de juridische gevolgen van het advies van het FMO en in welke mate kan dit nadien nog voor de rechtbank worden aangevochten?
 
Tot slot komt de burgerlijke aansprakelijkheidsprocedure tegen zorgverleners aan bod.
Daarbij wordt ingegaan op
diverse juridische valkuilen, zoals :
 • welke partij (arts, ziekenhuis, verpleegkundige, verzekeraar, enz.) moet worden aangesproken? 
 • op welke juridische grond gebeurt dit? 
 • Wat als er meerdere zorgverleners betrokken zijn (vb. chirurg, anesthesist en verpleegkundige)? 
 • wat is de invloed van hun sociaal statuut? 
 • En wat zijn de gevolgen indien gelijktijdig een procedure bij het Fonds Medische Ongevallen wordt opgestart. 
 
De webinar beoogt zoveel mogelijk interactief te zijn. Aan de hand van polls, casusbesprekingen en vraag & antwoord-sessies wordt een maximale interactie met de deelnemers nagestreefd 

Spreker

Sylvie Tack

Sylvie Tack verdedigt en adviseert cliënten in gezondheidsrechtelijke materies sinds 2004. Zij specialiseerde zich in kantoren te Gent en Leuven, en startte haar eigen praktijk in 2010.

Daarnaast is Sylvie Tack verbonden aan de UGent waar zij in 2012 doctoreerde in het gezondheidsrecht. Sinds 2014 is zij ook gastprofessor in de postacademische vorming Gezondheidsrecht en Gezondheidsethiek (UAntwerpen). Sylvie Tack is tevens lid van de Ethische en Deontologische Commissie van de Vlaamse Vereniging voor Logopedie.

Voorkeurmateries

Medisch aansprakelijkheidsrecht: burgerlijke en strafrechtelijke procedures wegens beweerde medische fouten, procedures voor het Fonds Medische Ongevallen

Medisch tuchtrecht: deontologische geschillen voor de Orde der Artsen, Psychologencommissie, Orde der Apothekers

Ziekenhuiswetgeving: contractuele geschillen tussen de ziekenhuisbeheerder en de ziekenhuisarts, ontslagprocedures, ziekenhuiswerking en -financiering, adviesverlening en bijstand aan medische raden

Medisch contractenrecht: opmaak en nazicht van (associatie)contracten tussen zorgenverleners, contractuele geschillen tussen zorgenverleners onderling, arbitrageprocedures

Wetgeving in verband met beroepsuitoefening: erkenning/visum, beroepstitel, statuut

Medisch recht: patiëntenrechten, begin en einde van het leven,  orgaantransplantatie, beroepsgeheim  en privacy

Ziekteverzekering: nomenclatuur, geschillen met het RIZIV

Farmaceutisch recht: wetgeving geneesmiddelen (registratie, terugbetaling, distributie), lichaamsmateriaal, medische hulpmiddelen, wetenschappelijk onderzoek

Accreditatie

BIBF:Erkend voor 3u permanente vorming
ITAA:E0078/2020-10 Erkend voor 3u permanente vorming
IBR:U ontvangt een deelnameattest
OVB:2020-03930 Erkend voor 3 punten permanente vorming
IBJ:U ontvangt een deelnameattest om individueel uw erkenning aan te vragen

Kostprijs & data

€ 148,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker. Het webinar blijft 2 weken beschikbaar. Na inschrijving ontvangt u de mail met link en kan u de link op uw account terugvinden bij de knop webinars.

Hoe betalen?

Nadien ontvangt u per mail een factuur om de betaling uit te voeren. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 30% en voor middelgrote ondernemingen 20%.

Ook de on-demand webinars zijn erkend voor betaling met KMO-portefeuillesubsidies indien deze aan volgende voorwaarden voldoen:

 • de opleiding interactief is, dit betekend dat de spreker beschikbaar is voor bijkomende vragen die rechtstreeks betrekking hebben tot de opleiding – bij Utopix is dit steeds mogelijk tijdens de periode dat de link beschikbaar is voor de deelnemer
 • de opleiding moet afgrond worden binnen het kalenderjaar waarin de subsidie wordt aangevraagd
 • de deelnemer zeker de opleiding volgt
 • er een aanwezigheidsattest wordt uitgereikt op basis van gearchiveerde controle

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Legal Learning Company
Bergensesteenweg 709a
1600 St-Pieters-Leeuw
Tel. 056 96 03 61
info@utopix.be
Melanie Van Acker
0468 48 90 98
melanie@utopix.be