Opgenomen op 20/04/2023
On demand
Sébastien De Rey
2u

Sancties wegens wanprestatie: een noodzakelijke update

Dit seminarie verschaft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in de rechtspraak van het Hof van Cassatie op het stuk van de sancties wegens niet-nakoming van contractuele verbintenissen. De bespreking benadrukt de vernieuwingen in de cassatierechtspraak en trekt de vergelijking met de bepalingen uit het nieuw Burgerlijk Wetboek. De krachtlijnen en tendensen die in de rechtspraak van de jongste jaren tot uitdrukking komen worden geschetst en systematisch geduid.

Dit webinar geeft u toegang tot uw persoonlijk webinar archief van de opleidingen waarop u inschreef. Gedurende 3 maanden heeft u vrij toegang tot de opname van de seminaries/opleidingen waarvoor u inschreef.  U kunt dus het seminarie herbekijken wanneer u wilt.

Spreker

Sébastien De Rey

Sébastien De Rey is universitair docent aan de UvA, waar hij bijzondere overeenkomsten, contractenrecht en European contract law doceert. Hij is tevens gastprofessor aan de UCLouvain als titularis van opleidingsonderdelen in de rechtenopleiding en doceert verbintenissenrecht aan de Koninklijke Militaire School. Voorheen was hij gastprofessor aan de ULiège. Zijn onderzoek bestrijkt het rechtsvergelijkend contracten- en aansprakelijkheidsrecht, met bijzondere aandacht voor sancties en remedies en privaatrechtelijke afdwinging. Daarnaast is hij bij ministerieel besluit benoemd tot lid en secretaris van de Commissie tot hervorming van het Belgische bijzondere contractenrecht (Boek 7 Belgisch BW).

Na zijn rechtenstudies in Kortrijk, Leuven en Zwitserland (grote onderscheiding, 2014), promoveerde hij in 2018 aan de KU Leuven op het proefschrift ‘Herstel in natura’ (Brugge, die Keure, 2019, xxxvi + 927 p.), onder promotorschap van Bernard Tilleman en Sophie Stijns als aspirant van het FWO. Hij was gastonderzoeker aan de Universiteit Leiden (2016), het Max-Planck-Institüt fur ausländisches und internationales Privatrecht te Hamburg (2016), de Universiteit Zürich (2017) en de Universiteit Paris II - Panthéon-Assas (2018) en nam deel aan het Programme in European Private Law for Postgraduates (Cambridge, Münster, Krakau en Valencia, 2016-‘17). Na zijn doctoraat was hij werkzaam als postdoctoraal onderzoeker: eerst aan de City University of Hong Kong, Centre for Chinese and Comparative Law, met onderzoek in het licht van het nieuw Chinees BW (2019-‘20), nadien aan de KU Leuven op een project over de privaatrechtelijke afdwinging van het anti-discriminatierecht (2020-2022).

Hij is lid van the International Network for Law and Apology Research, fellow aan het Centre for Chinese and Comparative Law, City University of Hong Kong, lid van het Séminaire Franco-belge en droit des obligations (Paris I - Sorbonne en UCLouvain) en geaffilieerd aan het Instituut voor verbintenissenrecht, KU Leuven. Hij is redactielid van het Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk Recht en referent van het Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht. In 2017 ontving hij de TPR-prijs voor zijn bijdrage ‘Excuseer?! Afgedwongen excuses in het aansprakelijkheidsrecht’ (TPR 2017, p. 1153-1213). Hij verschaft regelmatig expertopinies in zijn expertisedomein.

Accreditatie

Nationale Kamer van Notarissen:U was voor de volledige duur aanwezig gedurende het webinar.
OVB:C-2022-1610: erkend voor 2 punten permanente vorming.
Nationale kamer van gerechtsdeurwaarders:U was voor de volledige duur aanwezig gedurende het webinar.

Kostprijs & data

€ 163,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker. Het webinar en de syllabus blijven 3 maanden beschikbaar. Na inschrijving ontvangt u de mail met link en kan u de link op uw account terugvinden bij de knop webinars.

Hoe betalen?

Nadien ontvangt u per mail een factuur om de betaling uit te voeren. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 30% en voor middelgrote ondernemingen 20%.

Ook de on-demand webinars zijn erkend voor betaling met KMO-portefeuillesubsidies indien deze aan volgende voorwaarden voldoen:

  • de opleiding interactief is, dit betekend dat de spreker beschikbaar is voor bijkomende vragen die rechtstreeks betrekking hebben tot de opleiding – bij Utopix is dit steeds mogelijk tijdens de periode dat de link beschikbaar is voor de deelnemer
  • de opleiding moet afgrond worden binnen het kalenderjaar waarin de subsidie wordt aangevraagd
  • de deelnemer zeker de opleiding volgt
  • er een aanwezigheidsattest wordt uitgereikt op basis van gearchiveerde controle

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Legal Learning Company
Bergensesteenweg 709a
1600 Sint-Pieters-Leeuw
Tel. 02 321 00 06
info@utopix.be