Burgerlijk recht
Opgenomen op 30/10/2020
On demand
Bart Van Den Bergh
3U

Redactionele tips & tricks bij het opstellen van testamenten

Raadsheer Bart Van den Bergh brengt voor u volgende punten vol praktijkgerichte aandachtspunten:

 • Legaat met termijn 
 •  Legaat met voorwaarde 
 •  Legaat met last 
 •  Het bevrijdingslegaat 
 •  Legaat met alleen maar een last en geen begunstiging 
 •  Afdwingbaarheid van de last verzekeren 
 •  Belang van de juiste omschrijving van het voorwerp van het legaat 
 •  Specifiek nut aanstelling algemene legataris 
 •  Subsidiaire algemene legataris 
 •  Relevantie en nut van het onderscheid tussen de 3 categorieën van legaten (algemeen legaat – legaat ten algemene titel en bijzonder legaat) 
 •  Denaturatie van schenkingen (omvorming van schenking vooruit en buiten deel naar schenking op voorschot en omgekeerd) via het testament 
 •  Testamentaire plaatsvervulling 
 •  De testamentenuitvoerder als alternatief voor de algemene legataris 
 •  Het ontervend testament 
 •  Testament en samenlevers 
 •  Keuzelegaat 
 •  Legaat en onverdeelde rechten 
 •  Het testamentair voorkeurrecht 
 •  Testamentaire vervreemdingsverboden 
 •  Testamentaire modulering van het passief van de nalatenschap 
 •  Testamentaire modulering aanrekening legaten 
 •  Testament als middel om de samenstelling van het huwelijksvermogen (“algehele gemeenschap”) van derden te beïnvloeden 
 •  De subrogatie- of zaakvervangingsclausule 
 •  Het restlegaat 
 •  Opgelet met “bekentenissen” in het testament 
 •  Oude testamenten vs. de nieuwe erfwet 
 •  Het testamentair strafbeding 
 •  De alternatieve testamentaire beschikking 

Spreker

Bart Van Den Bergh

Bart Van Den Bergh is Raadsheer bij het Hof van Beroep Antwerpen en magistraat met opdracht bij het Hof van Cassatie, Wetenschappelijk medewerker Universiteit Hasselt en auteur van het boek 'Rechtsplegingsvergoeding in al zijn facetten'.

Accreditatie

ITAA:E0078/2020-10 erkend voor 3u30 permanente vorming
Nationale Kamer van Notarissen:U ontvangt een deelnameattest waarmee u individueel uw accreditatie kan aanvragen
OVB:2020-01407 erkend voor 3 punten permanente vorming

Kostprijs & data

€ 148,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker. Het webinar blijft 2 weken beschikbaar. Na inschrijving ontvangt u de mail met link en kan u de link op uw account terugvinden bij de knop webinars.

Hoe betalen?

Nadien ontvangt u per mail een factuur om de betaling uit te voeren. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 30% en voor middelgrote ondernemingen 20%.

Ook de on-demand webinars zijn erkend voor betaling met KMO-portefeuillesubsidies indien deze aan volgende voorwaarden voldoen:

 • de opleiding interactief is, dit betekend dat de spreker beschikbaar is voor bijkomende vragen die rechtstreeks betrekking hebben tot de opleiding – bij Utopix is dit steeds mogelijk tijdens de periode dat de link beschikbaar is voor de deelnemer
 • de opleiding moet afgrond worden binnen het kalenderjaar waarin de subsidie wordt aangevraagd
 • de deelnemer zeker de opleiding volgt
 • er een aanwezigheidsattest wordt uitgereikt op basis van gearchiveerde controle

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Legal Learning Company
Bergensesteenweg 709a
1600 St-Pieters-Leeuw
Tel. 056 96 03 61
info@utopix.be
Melanie Van Acker
0468 48 90 98
melanie@utopix.be