Insolventierecht
Opgenomen op 26/08/2021
On demand
Professor Diederik Bruloot
2u40

Recente ontwikkelingen in het insolventierecht

In de nasleep van de coronamoratoria bracht de wet van 21 maart 2021 verschillende wijzigingen aan in Boek XX WER. In het bijzonder werd ervoor geopteerd om de toegangsdrempel tot de gerechtelijke reorganisatie opnieuw wat te verlagen en werd de nieuwe procedure van het “voorbereidend akkoord”  ingevoegd. Ondertussen zorgde ook het Grondwettelijk Hof voor wat deining door andermaal tussen te komen in het leerstuk van de kwijtschelding/verschoonbaarheid. Tot slot staan ook een aantal meer ingrijpende wijzigingen van het insolventierecht voor de deur in het licht van het arrest Plessers van het Hof van Justitie en de nakende omzetting van een belangrijke Europese richtlijn inzake insolventierecht.

Tijdens dit webinar komen o.m. de volgende aspecten aan bod:

Wet van 21 maart 2021
 1.  Aanstelling gerechtsmandataris i.g.v. onbestuurbaarheid
 2.  Verlaging toegangsdrempel gerechtelijke reorganisatie
 3.  Voorbereidend akkoord
                      concept
                      toepassingen
                      aandachtspunten gerechtsmandataris

Kwijtschelding
 1. GwH 22 april 2021: vervaltermijn 3 maand is ongrondwettig
 2. impact voor lopende dossiers
 3. Andere ontwikkelingen inzake kwijtschelding

Aanpassing GROGG-procedure n.a.v. zaak Plessers

Omzetting EU Richtlijn herstructurering en tweede kans
 1.  Krachtlijnen van de richtlijn
 2.  Eerste contouren van de Belgische omzetting

Spreker

Professor Diederik Bruloot

Diederik BRULOOT is als voltijds docent verbonden aan de faculteit rechten van de Universiteit Gent. Voorheen was hij er werkzaam als assistent en later als doctor-assistent. Hij doceert de vakken Handels- en economisch recht, Insolventierecht, International Economic Law en Notarieel vennootschapsrecht. Zijn onderzoek en publicaties situeren zich in het ruime domein van het Belgische en internationale ondernemingsrecht. Hij studeerde in 2005 met de grootste onderscheiding af als licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent en behaalde aan diezelfde universiteit in juni 2012 de graad van doctor in de rechten met een proefschrift omtrent schuldeisersbescherming in het vennootschapsrecht. Diederik Bruloot is in de eerste plaats verbonden aan het Instituut Financieel Recht (UGent), maar maakt verder ook deel uit van het Ghent Rolin-Jaequemyns International Law Institute en van het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht.

Accreditatie

ITAA:erkend voor 2u30 permanente vorming
IBR:U ontvangt een deelnameattest
OVB:2021-00250 erkend voor 2 standaardpunten permanente vorming
IBJ:U ontvangt een deelnameattest om individueel uw erkenning aan te vragen

Kostprijs & data

€ 125,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker. Het webinar blijft 2 weken beschikbaar. Na inschrijving ontvangt u de mail met link en kan u de link op uw account terugvinden bij de knop webinars.

Hoe betalen?

Nadien ontvangt u per mail een factuur om de betaling uit te voeren. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 30% en voor middelgrote ondernemingen 20%.

Ook de on-demand webinars zijn erkend voor betaling met KMO-portefeuillesubsidies indien deze aan volgende voorwaarden voldoen:

 • de opleiding interactief is, dit betekend dat de spreker beschikbaar is voor bijkomende vragen die rechtstreeks betrekking hebben tot de opleiding – bij Utopix is dit steeds mogelijk tijdens de periode dat de link beschikbaar is voor de deelnemer
 • de opleiding moet afgrond worden binnen het kalenderjaar waarin de subsidie wordt aangevraagd
 • de deelnemer zeker de opleiding volgt
 • er een aanwezigheidsattest wordt uitgereikt op basis van gearchiveerde controle

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Legal Learning Company
Bergensesteenweg 709a
1600 St-Pieters-Leeuw
Tel. 056 96 03 61
info@utopix.be
Melanie Van Acker
0468 48 90 98
melanie@utopix.be