Insolventierecht
Opgenomen op 24/08/2021
On demand
Sam Ledent, Dave Mertens
2u

RANGREGELING VAN ZEKERHEDEN BIJ FAILLISSEMENT EN WERKING VAN DE PANDWET

De coronamaatregelen vormen een aanslag op de liquiditeit van tal van ondernemingen. 
De relaties met onbetaalde leveranciers, kredietverstrekkers en andere commerciële partners komen hierdoor onder zware druk te staan. Wie niet correct betaald wordt, ziet vaak geen andere optie dan de kraan dicht te draaien om zelf geen averij op te lopen.
De andere partij zakt hierdoor alleen maar dieper weg. Finaal verliezen beide partijen. 

Zo ver hoeft het in vele gevallen evenwel niet te komen. 

Zekerheden zijn de geschikte instrumenten om het vertrouwen te herstellen en te voorkomen dat commerciële relaties op de klippen lopen. Tegelijk blijven ze uiteraard het instrument bij uitstek om de betaling van een schuldvordering veilig te stellen wanneer de schuldenaar toch kapseist. 
Met de op 1 januari 2018 in werking getreden nieuwe Pandwet heeft de wetgever alvast het pad geëffend voor creatieve oplossingen op maat.  
Naast zekerheden, die bedongen moeten worden, zijn er verschillende voorrechten die voortvloeien uit de wet omwille van de behoefte aan bijzondere bescherming van bepaalde schuldeisers. Ook de wettelijke voorrechten bewijzen volop hun nut in deze moeilijke economische tijden.  
 
Mr. Dave Mertens en mr. Sam Ledent bespreken tijdens dit webinar de verschillende zekerheidsrechten en voorrechten en hun belangrijkste principes. Niet enkel de bekendste zekerheden zoals de hypotheek en het pand maar ook iets minder gekende zekerheden, onder meer het retentierecht en het eigendomsvoorbehoud, komen aan bod. Daarbij wordt stilgestaan bij de belangrijkste aandachtspunten voor schuldeisers opdat hun zekerheden geldig tot stand komen en doorwerken in geval van faillissement. Uiteraard wordt, waar van toepassing, de nieuwe Pandwet besproken. Tot slot worden mogelijke conflicten tussen zekerheden en voorrechten die betrekking hebben op hetzelfde goed aangehaald en worden de regels van de rangregeling erop toegepast, zoals de curator dit zal doen bij faillissement.  

Sprekers

Sam Ledent

Sam Ledent° behaalde zijn rechtendiploma met grote onderscheiding aan de Universiteit Antwerpen in 2011.
In datzelfde jaar startte hij zijn carrière aan de balie bij het kantoor Schoups. 
Sam is vooral werkzaam in de vakgroepen Ondernemingsrecht en Privaat Bouwrecht.
Dave Mertens

Dave Mertens° is partner bij Schoups.

Hij is ingeschreven aan de Balie Provincie Antwerpen.

Dave publiceert geregeld over distributierecht, marktpraktijken en insolventie en geeft hierover lezingen. Binnen het kantoor legt hij zich dan ook vooral op deze materie toe. Daarnaast is hij deeltijds verbonden aan de rechtsfaculteit van de Universiteit Antwerpen. Van 2012 tot 2018 doceerde hij als gastprofessor het vak “Vergelijkend, Europees en Internationaal Handelsrecht” (1e en 2e Master).

Dave vervoegde het kantoor Schoups in 2004 tot 2005. Vervolgens promoveerde hij als Doctor in de Rechten met een proefschrift over “Bescherming van cliënteel”. In 2010 vervoegde hij het kantoor opnieuw.

Hij is actief in het Nederlands, Frans en Engels.

Vakgroepen
Overheidsopdrachten en PPS
Ondernemingsrecht
Vastgoed & projectontwikkeling
Privacy en Gegevensbescherming

Curriculum

Diploma’s:

 • Licentiaat in de Rechten, Universiteit Antwerpen, 2000
 • European Master in Law and Economics (LL.M), Universiteit Hamburg, 2004
 • Doctor in de Rechten, Universiteit Antwerpen, 2010
Professionele ervaring:

 • Advocatenkantoor Linklaters De Bandt, Litigation, 2000-2003
 • Advocatenkantoor Schoups, 2004-2005 en 2010-heden
 • Rechtsfaculteit Universiteit Antwerpen, 2005-heden
 • Lid redactieraad Rechtskundig Weekblad (deelredactie Handels-, economisch en fiscaal recht), 2012-heden


Publicaties

 • MERTENS, D. en BATS, J. “Het nieuwe vennootschapsrecht Deel VII: Naar een soepeler ontbindings- en vereffeningsregime in het WVV.”, Pacioli 2019, afl. 488, 1-4.

 • MERTENS D., “Betere bescherming van “bedrijfsgeheimen”. Men zegge het niet voort.”, RW 2018-19, 1042.

 • MERTENS, D. en BATS, J., “Het Insolventierecht” in Dé Gids voor vennootschappen, Mechelen, Wolters Kluwer, 2018, 791-826.

 • MERTENS, D., “Hervorming van het ondernemingsrecht op kruissnelheid. De ‘kooplieden’ zijn weldra voltooid verleden tijd.”, Pacioli 2018/468, 7-10.
 • MERTENS, D., “Distributie (handelscontracten)” in HOUBEN, R., STRAETMANS, G., VAN ZIMMEREN, E. en VANHEES, H. (eds.), Mode en recht, Antwerpen, Intersentia, 2018, p. 247-274.
 • MERTENS, D. en BATS, J., “Het nieuwe Insolventierecht is in aantocht”, Pacioli 2017/453, 1-7.
 • MERTENS, D., “Distributie (handelscontracten)” in HOUBEN, R., STRAETMANS, G., VAN ZIMMEREN, E. en VANHEES, H. (eds.), Mode en recht, Antwerpen, Intersentia, 2018, p. 247-274.
 • MERTENS, D. en COCKX, S., “Winterles General Data Protection Regulation”, Balie Antwerpen, 10 januari 2018.
 • MERTENS, D. en BATS J., “Het nieuwe Insolventierecht is in aantocht”, Pacioli 2017/453, 1-7.
 • MERTENS, D., “De bijkomende schadevergoeding voor de handelsagent. Eindelijk uitgeklaard?” (noot onder HvJ 3 december 2015), RW 2016-17, 1184-1187.
 • MERTENS, D., “Artikel 104-109 WER”, Comm.Handel., Mechelen, Kluwer, 2016, afl. 73 56 p.
 • MERTENS, D., “De nietigheid onder de Wet Precontractuele Informatie: streng of rechtvaardig?” (noot onder Cass. 17 september 2015), RABG 2016, 675-683.
 • MERTENS, D., “Unfair Competition” in STRAETMANS, G. en STUYCK, J. (eds.), Commercial Practices, Gent, Larcier, 2015, 197-204.
 • BEVERS, G., MERTENS, D. en SOL, L., “Aandachtspunten en tips bij het opstellen van managementovereenkomsten”, Pacioli 2015/409, 4-7.
 • MERTENS, D., “Het niet-concurrentiebeding: het mag ietsje meer zijn” (noot onder Cass. 23 januari 2015), DAOR 2015,115, 18-23.
 • MERTENS, D., “Een cliënteelvergoeding naar gemeen recht? Het geval van de zgn. ‘uitbatingsvergoeding’” (noot onder Gent 7 januari 2015), RW 2015-16, 545-549.
 • MERTENS, D. en PONET, B., “Commerciële contracten en precontractuele informatie” in CBR Jaarboek 2013-2014, Antwerpen, Intersentia, 2014, 237-317.
 • MERTENS, D., “Franchise- en distributieovereenkomsten” in COUWENBERG E., HANSEBOUT A. en VANFRAECHEM L. (eds.), Wet en duiding IPR, Brussel, Larcier, 2014, 463-464.
 • MERTENS, D., “Bedrog met (internet)gidsen en reclameronselarij” (noot onder Voorz. Kh. Hasselt 14 september 2012), RW 2013-14, 1072-1075.
 • MERTENS, D., “Unfair Competition” in STRAETMANS G. en STUYCK J. (eds.), Commercial Practices, Brussel, Larcier, 2014, 187-193.
 • MERTENS, D., “Optieovereenkomst, voorkooprecht en voorkeurrecht” in DEKETELAERE, K., SCHOUPS, M., VERBEKE A.L. e.a. (eds.), Handboek Bouwrecht, Antwerpen, Intersentia, 2013, 871-885.
 • MERTENS, D., “Over de toepassing van het Europese en Belgische mededingingsrecht door de feitenrechter en de beperkende werking van het mededingingsrecht” (noot onder Luik 28 februari 2011), DAOR 2012, afl. 102, 249-256.Accreditatie

OVB:2021-00242 erkend voor 2 standaardpunten permanente vorming
Nationale kamer van gerechtsdeurwaarders:U ontvangt een deelnameattest om individueel uw erkenning aan te vragen

Kostprijs & data

€ 125,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker. Het webinar blijft 2 weken beschikbaar. Na inschrijving ontvangt u de mail met link en kan u de link op uw account terugvinden bij de knop webinars.

Hoe betalen?

Nadien ontvangt u per mail een factuur om de betaling uit te voeren. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 30% en voor middelgrote ondernemingen 20%.

Ook de on-demand webinars zijn erkend voor betaling met KMO-portefeuillesubsidies indien deze aan volgende voorwaarden voldoen:

 • de opleiding interactief is, dit betekend dat de spreker beschikbaar is voor bijkomende vragen die rechtstreeks betrekking hebben tot de opleiding – bij Utopix is dit steeds mogelijk tijdens de periode dat de link beschikbaar is voor de deelnemer
 • de opleiding moet afgrond worden binnen het kalenderjaar waarin de subsidie wordt aangevraagd
 • de deelnemer zeker de opleiding volgt
 • er een aanwezigheidsattest wordt uitgereikt op basis van gearchiveerde controle

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Legal Learning Company
Bergensesteenweg 709a
1600 St-Pieters-Leeuw
Tel. 056 96 03 61
info@utopix.be
Melanie Van Acker
0468 48 90 98
melanie@utopix.be