Handels- en economisch recht
Opgenomen op 21/10/2021
On demand
Karen Janssens
2u

Product- en consumentenaansprakelijkheid: praktische toelichting van de problematiek zowel in relatie tussen 2 ondernemingen als de relatie tussen onderneming en consument

Bij de aankoop en/of verkoop van producten kunnen verschillende problemen ontstaan, waardoor er zowel in hoofde van de koper, als in hoofde van de verkoper heel wat vragen rijzen: 
  • Wat indien het door mij aangekochte product gebrekkig blijkt te zijn en schade heeft berokkend? 
  • Kan ik de verkoper hiervoor aanspreken en op welke grond en binnen welke termijn dient dit in voorkomend geval te gebeuren? 
  • Welke schade komt er in voorkomend geval in aanmerking voor vergoeding? 
Maar ook: 
  • Wat indien het door mij verkochte product gebrekkig blijkt te zijn en schade heeft berokkend? 
  • Hoe kan ik mijn product voldoende beschermen, teneinde het risico op gebreken te vermijden? 
  • Kan ik mij geldig exonereren voor mijn potentiële aansprakelijkheid en hoe stel ik in voorkomend geval een goede exoneratieclausule op?
 
Tijdens dit Webinar zullen aan de hand van een aantal casussen, deze verschillende vragen en problematieken nader worden toegelicht, zowel in de relatie tussen twee ondernemingen, als in de relatie tussen een onderneming en een consument. 
 

Spreker

Karen Janssens

Karen Janssens is lid van onze Commercial and Dispute Resolution praktijk evenals van onze Insurance & Reinsurance sector.  Karen heeft ruime ervaring in commerciële geschillenbeslechting via rechtbanken en arbitrage in diverse domeinen, zoals buitencontractueel en contractueel aansprakelijkheidsrecht. Zij heeft een bijzondere interesse voor (product) aansprakelijkheid,  zowel vanuit contractueel als verzekeringsoogpunt.  Karen is lid van de balie van Brussel.
 

 
2020.................................... Senior Associate bij Lydian
2018 – 2019....................... Associate bij Lydian
2016 – 2018....................... Associate bij Loyens & Loeff
2014 – 2015....................... Associate bij Linklaters
 

 
  Opleiding
2018.................................... Universiteit Antwerpen (Antwerpen, België) – Postgraduaat in het Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht
2014.................................... University of Virginia (Virginia, Verenigde Staten van Amerika ) – LL.M. Master of Laws 2013.................................... Vrije Universiteit Brussel (Brussel, België) – Master in de rechten
 

Accreditatie

ITAA:erkenning in aanvraag
OVB:2021-01120 erkend voor 2punten permanente vorming
IBJ:U ontvangt een deelnameattest om individueel uw erkenning aan te vragen

Kostprijs & data

€ 125,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker. Het webinar blijft 2 weken beschikbaar. Na inschrijving ontvangt u de mail met link en kan u de link op uw account terugvinden bij de knop webinars.

Hoe betalen?

Nadien ontvangt u per mail een factuur om de betaling uit te voeren. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 30% en voor middelgrote ondernemingen 20%.

Ook de on-demand webinars zijn erkend voor betaling met KMO-portefeuillesubsidies indien deze aan volgende voorwaarden voldoen:

  • de opleiding interactief is, dit betekend dat de spreker beschikbaar is voor bijkomende vragen die rechtstreeks betrekking hebben tot de opleiding – bij Utopix is dit steeds mogelijk tijdens de periode dat de link beschikbaar is voor de deelnemer
  • de opleiding moet afgrond worden binnen het kalenderjaar waarin de subsidie wordt aangevraagd
  • de deelnemer zeker de opleiding volgt
  • er een aanwezigheidsattest wordt uitgereikt op basis van gearchiveerde controle

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Legal Learning Company
Bergensesteenweg 709a
1600 St-Pieters-Leeuw
Tel. 056 96 03 61
info@utopix.be
Melanie Van Acker
0468 48 90 98
melanie@utopix.be