Handels- en economisch recht
Opgenomen op 11/05/2021
On demand
Virginie Frémat
2u

Overdracht van ondernemingen in moeilijkheden – een praktijkgericht overzicht

Het woelige economische klimaat veroorzaakt door COVID-19 drukt ook zijn stempel op de overnamepraktijk. Vele geplande overnameprocessen worden tijdelijk opgeborgen of komen in tegendeel net in een stroomversnelling. Voor sommige bedrijven is een overdracht van onderneming binnen het kader van een gerechtelijke reorganisatie dan wel een faillissement de enige resterende optie.

In dit praktijkgerichte seminarie wordt stil gestaan bij de verschillende opties die het Belgische recht voorziet om een overdracht van een onderneming in moeilijkheden te bewerkstelligen. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan de mogelijkheden die Boek XX van het Wetboek van Economisch Recht biedt en wat de voornaamste verschillen, valkuilen en aandachtspunten zijn waar rekening mee moet worden gehouden om een overnameproces succesvol af te ronden.

Hierbij zullen onder meer volgende vragen aan bod komen:

- In welke gevallen kies ik voor een overdracht van activa dan wel een overdracht van aandelen?

- Is er een wezenlijk verschil tussen een overdracht binnen het kader van een gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord dan wel een overdracht onder gerechtelijk gezag?

- Wat zijn de rechten van schuldeisers en contractspartijen rekening houdend met de tendenzen in de rechtspraak?

- Hoe gaat de praktijk om met de overdracht van personeel ten gevolge van het arrest van het Europees Hof van Justitie in de zaak Plessers en hoe ziet een gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag er uit indien het wetsvoorstel van Dhr. Koen Geens van 21 oktober 2020 zou worden goedgekeurd?

- Hoe lang kan een bestuurder een overnameproces van een ondernemingen in moeilijkheden rekken zonder zijn aansprakelijkheid in het gedrang te brengen?

- Is een overname binnen het kader van een faillissement soms een betere optie?

Spreker

Virginie Frémat

 
Mr. Virginie Frémat is een partner in het Antwerpse corporate team. Ze adviseert met betrekking tot alle aspecten van het vennootschapsrecht en heeft de nodige ervaring met complexe transacties. Virginie wordt vaak aanbevolen omwille van haar hands-on-approach, ze begrijpt heel snel de pijnpunten van een transactie en communiceert deze op een transparante en eenvoudige manier naar de business. Virginie is eveneens gespecialiseerd in verzekeringsrecht en litiges. 

Relevante ervaring

  • Verkoop van verschillende softwarebedrijven aan risicokapitaalfondsen en bijstand bij het herinvesteringsproces
  • Coördinatie van complexe transacties in de retail industrie
  • Advies en coördinatie in het kader van diverse nationale en internationale vastgoedtransacties
  • Coordineren van diverse litiges in de vastgoedsector (onder meer M&A litiges)
  • Begeleiding van diverse verzekeraars in het kader van acquisities of het opzetten van een nieuwe structuur in voorbereiding van Brexit
  • Begeleiding van overnames van noodlijdende bedrijven en toezicht op de aansprakelijkheid van het management in meerdere jurisdicties gedurende het proces

Accreditatie

ITAA:Erkend voor 2u permanente vorming
OVB:2020-05390 Erkend voor 2 punten permanente vorming
IBJ:U ontvangt een deelnameattest om individueel uw erkenning aan te vragen

Kostprijs & data

€ 125,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker. Het webinar blijft 2 weken beschikbaar. Na inschrijving ontvangt u de mail met link en kan u de link op uw account terugvinden bij de knop webinars.

Hoe betalen?

Nadien ontvangt u per mail een factuur om de betaling uit te voeren. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 30% en voor middelgrote ondernemingen 20%.

Ook de on-demand webinars zijn erkend voor betaling met KMO-portefeuillesubsidies indien deze aan volgende voorwaarden voldoen:

  • de opleiding interactief is, dit betekend dat de spreker beschikbaar is voor bijkomende vragen die rechtstreeks betrekking hebben tot de opleiding – bij Utopix is dit steeds mogelijk tijdens de periode dat de link beschikbaar is voor de deelnemer
  • de opleiding moet afgrond worden binnen het kalenderjaar waarin de subsidie wordt aangevraagd
  • de deelnemer zeker de opleiding volgt
  • er een aanwezigheidsattest wordt uitgereikt op basis van gearchiveerde controle

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Legal Learning Company
Bergensesteenweg 709a
1600 St-Pieters-Leeuw
Tel. 056 96 03 61
info@utopix.be
Melanie Van Acker
0468 48 90 98
melanie@utopix.be