Handels- en economisch recht
Opgenomen op 22/02/2021
On demand
Tom Heremans
2u

Nieuwe regels binnen de digitale economie!

Op 15 december 2020 kondigde de Europese Commissie twee belangrijke wetgevingsinitiatieven aan. 

 • Langs de ene kant zal de zogenaamde Digital Services Act de twintig jaar oude e-commerce richtlijn 2000/31 vervangen, geen dag te vroeg, want e-commerce in 2000 is niet meer te vergelijken met e-commerce vandaag. 
 • Langs de andere kant is er ook de Digital Markets Act, waarmee de Commissie Europese consumenten en ondernemingen wil beschermen tegen oneerlijke marktpraktijken door de aanbieders van on-line platformen zoals Google, Amazon, Facebook of Apple.
 
Daarmee bouwt Europa verder aan de regels van de digitale economie, die in 2019 al werden uitgebreid met de zogenaamde omnibus richtlijn voor consumentenbescherming (Nr. 2019/2161) en de Verordening inzake onlinemarktplaatsen (Nr. 2019/1150). Die zullen weldra leiden tot wijzigingen van de boeken VI en XII van het Wetboek van Economisch Recht.
 
De Europese wetgever heeft dus verschillende initiatieven genomen om de Europese consumenten en ondernemingen beter te beschermen wanneer ze on-line zaken doen. 
De grote technologiebedrijven waarop Europese consumenten en ondernemingen beroep zijn immers vaak gevestigd buiten Europa en hun optreden strookt niet altijd met de Europese waarden. 
Europa wil ook een eerlijker speelveld creëren waarin Europese ondernemingen zich als volwaardige on-linedienstverleners kunnen ontwikkelen. 

Spreker

Tom Heremans

Tom is gespecialiseerd in merkenrecht, auteursrecht en octrooirecht, reclame en marketing, internet en elektronische handel, media en technologie, distributierecht en handelsgeschillen.

Zijn belangrijkste cliënten zijn fabrikanten van consumptieartikelen zoals wasmiddelen, kledij en voeding, domeinnaamregisters, distributieondernemingen en internationale sportorganisaties.


Relevante ervaring
 • Geschillenregeling in verband met domeinnamen als geaccrediteerd panellid en als eiser of verweerder zowel voor nationale als internationale cliënten
 • Geschil voor het Hof van Justitie van de EU in verband met auteursrechten met betrekking tot satelliettelevisie (Airfield)
 • Geschil voor het Hof van cassatie in verband met een vermeende namaak van software
 • Bijstaan van een groot aantal nationale en internationale vennootschappen - met inbegrip van telefoonoperatoren, banken en voedingsproducenten – inzake verkoopspromoties
 • Adviesverlening aan sportverenigingen betreffende niet-toegelaten uitzendingen van voetbalmatchen, piraterij en douanetussenkomsten
 • Adviesverlening aan nationale en internationale vennootschappen bij geschillen met betrekking tot handelsmerken (bv. stakingsvorderingen, beslag inzake namaak, douanebeslag, schadevergoedingen, …)
Opleidingen
 • 1991 - Vrije Universiteit Brussel, VUB (Licentiaat in de rechten)
 • 1991 - Ingeschreven aan de Balie (Brussel, België)
 • 1993 - Université Libre de Bruxelles, ULB (Postgraduaat economisch recht, 1993)
 • 1998 - University of California, Los Angeles (LL.M., 1998)
Lidmaatschappen
 • Lector aan de EHSAL Management School en Odisee (KULeuven) in verband met de wettelijke aspecten van marketing
 • Lid van de Raad voor de Intellectuele Eigendom
 • Voormalig voorzitter van de Beneluxvereniging voor Merken- Modellenrecht (B.M.M.)
 • Winnaar van de Wim Mak Award in 2006 van de Beneluxvereniging voor Merken- Modellenrecht (B.M.M.)
 • Lid van de International Trademark Association (INTA)
 • Lid van de Belgische Vereniging voor de Bescherming van het Auteursrecht
Publicaties
 
 • « Marketing, intellectuele rechten en sociale media » (met L. Depypere) in Sociale Media anno 2015 - Actuele juridische aspecten, E. Lievens, E. Wauters & P. Valcke (ed.), Antwerpen, Intersentia, 2015, 1-38.
 • « Zal het nieuwe Wetboek van economisch recht eindelijk de Concessiewet van 1961 afschaffen?” (met L. Depypere) in R. Dupont, “Retail Juridisch bekeken - Eerbetoon aan André Lombart », Larcier 2014, p. 143-168
 • "100 marketingvragen juridisch beantwoord", Intersentia, 2012-2014, 206 p.
 • "De Whois databank van domeinnaamhouders: enkele beschouwingen", in Les noms de domaine.be/.be domeinnamen, CEPANI, Bruylant, 2012
 • "De nieuwe wet marktpraktijken en consumentenbescherming: volledig overzicht van oud en nieuw – La nouvelle loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur : tout sur l’ancien et le nouveau régime", Larcier,2010, 306 p.
 • "Domeinnamen: een juridische analyse van een nieuw onderscheidingsteken",Brussel, Larcier, 2003, boek in verband met het wettelijk statuut van de domeinnamen, 228 p.
 • "Internetadvertenties en trefwoorden: het Hof van Justitie over Google AdWords", (met L. Bieseman), BMM Bulletin 2011, pp. 2-16
 • “Sports Image Rights in Belgium”, co-auteur met P. De Jong, Asser Institute, 2005
 • “Alternatieve geschillenbeslechting in het .eu domein: een overzicht van de procedure en de eerste uitspraken”, Bull. BMM 2006, afl. 3, pp. 110-117
 • “Onenigheid in de rechtspraak over de bevoegdheid inzake het Gemeenschapsmerk en over metatags als reclame-uiting», Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging 2007, p. 133

Accreditatie

BIBF:Erkend voor 2u permanente vorming
ITAA:E0078/2020-10 Erkend voor 2u permanente vorming
IBR:U ontvangt een deelnameattest
OVB:2020-03716 Erkend voor 2 standaardpunten permanente vorming
IBJ:U ontvangt een deelnameattest om individueel uw erkenning te kunnen aanvragen

Kostprijs & data

€ 125,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker. Het webinar blijft 2 weken beschikbaar. Na inschrijving ontvangt u de mail met link en kan u de link op uw account terugvinden bij de knop webinars.

Hoe betalen?

Nadien ontvangt u per mail een factuur om de betaling uit te voeren. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 30% en voor middelgrote ondernemingen 20%.

Ook de on-demand webinars zijn erkend voor betaling met KMO-portefeuillesubsidies indien deze aan volgende voorwaarden voldoen:

 • de opleiding interactief is, dit betekend dat de spreker beschikbaar is voor bijkomende vragen die rechtstreeks betrekking hebben tot de opleiding – bij Utopix is dit steeds mogelijk tijdens de periode dat de link beschikbaar is voor de deelnemer
 • de opleiding moet afgrond worden binnen het kalenderjaar waarin de subsidie wordt aangevraagd
 • de deelnemer zeker de opleiding volgt
 • er een aanwezigheidsattest wordt uitgereikt op basis van gearchiveerde controle

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Legal Learning Company
Bergensesteenweg 709a
1600 St-Pieters-Leeuw
Tel. 056 96 03 61
info@utopix.be
Melanie Van Acker
0468 48 90 98
melanie@utopix.be