Opgenomen op 20/05/2022
On demand
Reinhard Steennot
2u

Nieuwe garantieregeling: belangrijke wijzigingen!

De consument die een lichamelijke roerende zaak aankoopt bij een professioneel verkoper beschikt reeds lange tijd over een wettelijke garantie voor gebreken die bij de levering aanwezig waren en die zich manifesteren binnen een termijn van twee jaar.
Ingevolge de omzetting van de Europese Richtlijn Goederen (2019)  zullen een aantal belangrijke wijzigingen aangebracht worden aan de bestaande regelen (vb. met betrekking tot de duur van het anterioriteitsvermoeden). Daarnaast zal de omzetting van de Richtlijn Digitale Inhoud en Digitale Diensten (2019) er toe leiden dat consumenten ook bij de verwerving van digitale inhoud en digitale diensten over een wettelijke garantie beschikken, zelfs indien zij in ruil enkel persoonsgegevens verstrekken.

Dit webinar besteedt aandacht aan de nieuwe garantieregeling(en), die weldra in werking zullen treden.

Spreker

Reinhard Steennot

Na een licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent in 1998, trad REINHARD STEENNOT toe tot het Instituut voor Financieel recht als een fulltime onderzoeker. Hij schreef een proefschrift over de juridische problemen die voortvloeien uit de bescherming van de consument in elektronische betalingssystemen.
Sinds oktober 2003 heeft hij een didactische opdracht gevolgd met cursussen over consumenten-, economische en bankwetgeving.
Tegenwoordig richt zijn onderzoek zich op bankwetgeving, consumentenbescherming en marktpraktijken.
Hij heeft verschillende boeken en vele artikelen in het Nederlands, Engels en Frans geschreven.
 Reinhard Steennot is ook lid van de Belgische Commissie voor Oneerlijke Contractvoorwaarden en lid van de Raad van Commissarissen van de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten.

Accreditatie

Nationale Kamer van Notarissen:U was voor de volledige duur aanwezig gedurende het webinar.
OVB:C-2021-724 erkend voor 2 punten permanente vorming.
Nationale kamer van gerechtsdeurwaarders:U was voor de volledige duur aanwezig gedurende het webinar.

Kostprijs & data

€ 156,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker. Het webinar en de syllabus blijven 3 maanden beschikbaar. Na inschrijving ontvangt u de mail met link en kan u de link op uw account terugvinden bij de knop webinars.

Hoe betalen?

Nadien ontvangt u per mail een factuur om de betaling uit te voeren. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 30% en voor middelgrote ondernemingen 20%.

Ook de on-demand webinars zijn erkend voor betaling met KMO-portefeuillesubsidies indien deze aan volgende voorwaarden voldoen:

  • de opleiding interactief is, dit betekend dat de spreker beschikbaar is voor bijkomende vragen die rechtstreeks betrekking hebben tot de opleiding – bij Utopix is dit steeds mogelijk tijdens de periode dat de link beschikbaar is voor de deelnemer
  • de opleiding moet afgrond worden binnen het kalenderjaar waarin de subsidie wordt aangevraagd
  • de deelnemer zeker de opleiding volgt
  • er een aanwezigheidsattest wordt uitgereikt op basis van gearchiveerde controle

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Legal Learning Company
Bergensesteenweg 709a
1600 Sint-Pieters-Leeuw
Tel. 02 321 00 06
info@utopix.be