Strafrecht
Opgenomen op 07/07/2021
On demand
Jachin Van Doninck
2u

Lot van onrechtmatig bewijs

Van de verboden vrucht zult gij niet eten. Het Belgische bewijsrecht hing lange tijd die oudtestamentische gedachte aan. De bewijsvergaring in strijd met de wet gaf aanleiding tot bewijsuitsluiting. Eerst in het strafrecht, waar het fundament van deze regel ligt, en nadien in het civiele bewijsrecht, maakten inmiddels andere inzichten hun opgang. De boom van de waarheidsvinding oefent een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit.

Zo krijgt u antwoord op de vraag wat de fiscale rechter nog kan doen met strafrechtelijk onrechtmatig bewijs, of een schending van een grondrecht absolute bewijsuitsluiting oplevert, of er zoiets bestaat als het recht op bewijs en wat je in burgerlijke zaken met de gerechtelijke overlegging van bewijsmateriaal kan bereiken.

Betrachting van dit seminarie is om op omvattende wijze het lot van onrechtmatig bewijs tegen het licht te houden, beginnend met het strafrecht en eindigend met het civiel recht. Met de bewijshanteringsstandaarden die tijdens dit seminarie worden aangereikt, zou u beter in staat moeten zijn om grip te krijgen op een ogenschijnlijk ongrijpbare materie.

Spreker prof. dr. Jachin Van Doninck is de uitgelezen persoon om u hierin wegwijs te maken. Hij behaalde over het lot van onrechtmatig bewijs een gezamenlijk doctoraat in de rechten aan de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel (uitgegeven bij Intersentia, https://intersentia.com/en/het-lot-van-onrechtmatig-bewijs.html) en is thans docent gerechtelijk recht, internationaal privaatrecht en ADR aan de rechtsfaculteit van de Vrije Universiteit Brussel. Hij is sinds 2001 werkzaam als advocaat aan de balie te Brussel en een ervaren spreker die oog heeft voor de noden van de rechtspraktijk.

Spreker

Jachin Van Doninck

Jachin Van Doninck staat cliënten bij in procedures voor het Hof van Cassatie en in geschillen voor de gewone rechtbanken en voor arbitrale instanties, vooral in het transportrecht, verbintenissenrecht, aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht. Hij wordt ook regelmatig geraadpleegd over complexe vragen van burgerlijk procesrecht.

Jachin heeft een grondige kennis van het (nationaal, internationaal en Europees) proces- en bewijsrecht en doceert en publiceert hierover aan de Vrije Universiteit Brussel en aan de UGent. Hij hield in 2011 de openingsrede van het Vlaams Pleitgenootschap bij de balie te Brussel en wordt vaak als spreker gevraagd. Jachin is sinds 2001 advocaat te Brussel.
Credentials
Jachin adviseerde en procedeerde over uiteenlopende onderwerpen zoals het beroepsgeheim van de bedrijfsjurist (resulterend in Cass. 22 januari 2015, nr. C.13.0532.F), diplomatieke immuniteit (Cass. 28 oktober 2016, nr. C.16.0039.N) en persaansprakelijkheid (Cass. 12 januari 2012,  nr. C.10.0610.N: ‘kwakzalver’; Cass. 28 november 2014, nr. C.13.0437.N: Mo-magazine v. Forrest). Hij was in verschillende fasen betrokken bij de afwikkeling van het Fortis-dossier en begeleidde Belgiës belangrijkste consumentenorganisatie als ‘lead plaintiff’ bij het verkrijgen van collectief herstel (‘class action’) in de Dieselgate-zaak.
Opleiding
Jachin Van Doninck studeerde rechten aan de Universiteit Gent (lic.jur. UGent, 2001) en aan de Ludwig-Maximilians-Universität München. Jachin werd in 2020 doctor in de rechten op een proefschrift over het lot van onrechtmatig (verkregen) bewijs (Joint PhD UGent-VUB). Hij was advocaat bij Stibbe van 2001 tot 2015 en is stichtend vennoot van Arcas Law.

Prof. dr. Jachin Van Doninck is als docent verbonden aan de de afdeling privaat- en economisch recht van de VUB, waar hij gerechtelijk recht, internationaal privaatrecht en ADR doceert. Hij zetelt in de adviescommissie gerechtelijk recht van de Orde van Vlaamse Balies en is redactielid van het Rechtskundig Weekblad en van RABG.

Accreditatie

OVB:2020-06759 Erkend voor 2 punten permanente vorming

Kostprijs & data

€ 125,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker. Het webinar blijft 2 weken beschikbaar. Na inschrijving ontvangt u de mail met link en kan u de link op uw account terugvinden bij de knop webinars.

Hoe betalen?

Nadien ontvangt u per mail een factuur om de betaling uit te voeren. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 30% en voor middelgrote ondernemingen 20%.

Ook de on-demand webinars zijn erkend voor betaling met KMO-portefeuillesubsidies indien deze aan volgende voorwaarden voldoen:

  • de opleiding interactief is, dit betekend dat de spreker beschikbaar is voor bijkomende vragen die rechtstreeks betrekking hebben tot de opleiding – bij Utopix is dit steeds mogelijk tijdens de periode dat de link beschikbaar is voor de deelnemer
  • de opleiding moet afgrond worden binnen het kalenderjaar waarin de subsidie wordt aangevraagd
  • de deelnemer zeker de opleiding volgt
  • er een aanwezigheidsattest wordt uitgereikt op basis van gearchiveerde controle

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Legal Learning Company
Bergensesteenweg 709a
1600 St-Pieters-Leeuw
Tel. 056 96 03 61
info@utopix.be
Melanie Van Acker
0468 48 90 98
melanie@utopix.be