Handels- en economisch recht
Opgenomen op 08/07/2020
On demand
Professor Diederik Bruloot
1u

Kwijtschelding & Fresh start in boek XX WER

De aanscherping van de fresh start-gedachte was één van de speerpunten van de hervorming van het insolventierecht in 2018. Het leerstuk van de verschoonbaarheid, nu de kwijtschelding, is reeds sinds jaar en dag een voedingsbodem voor talrijke juridische discussies. Dat mag niet verwonderen gelet op de grote inzet én de maatschappelijke relevantie van de problematiek. De toevoeging van een duidelijke regeling voor de activa verworven uit een nieuwe activiteit in Boek XX WER, doet dit nog verder toenemen. 
 
Tijdens dit webinar wordt een helder en gedetailleerd overzicht gegeven van alle aspecten van de nieuwe regeling inzake kwijtschelding en fresh start, met bijzondere aandacht voor de eerste toepassingen in de rechtspraak (o.m. wat betreft het toepassingsgebied, de aanvraagtermijn en de gronden tot weigering).

Spreker

Professor Diederik Bruloot

Diederik BRULOOT is als voltijds docent verbonden aan de faculteit rechten van de Universiteit Gent. Voorheen was hij er werkzaam als assistent en later als doctor-assistent. Hij doceert de vakken Handels- en economisch recht, Insolventierecht, International Economic Law en Notarieel vennootschapsrecht. Zijn onderzoek en publicaties situeren zich in het ruime domein van het Belgische en internationale ondernemingsrecht. Hij studeerde in 2005 met de grootste onderscheiding af als licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent en behaalde aan diezelfde universiteit in juni 2012 de graad van doctor in de rechten met een proefschrift omtrent schuldeisersbescherming in het vennootschapsrecht. Diederik Bruloot is in de eerste plaats verbonden aan het Instituut Financieel Recht (UGent), maar maakt verder ook deel uit van het Ghent Rolin-Jaequemyns International Law Institute en van het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht.

Accreditatie

BIBF:104446 erkend voor 1u permanente vorming
ITAA:erkenning in aanvraag
OVB:2019-06498 erkend voor 1 punt permanente vorming
IBJ:U ontvangt een deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

Kostprijs & data

€ 105,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker. Het webinar blijft 2 weken beschikbaar.

Hoe betalen?

Nadien ontvangt u per mail een factuur om de betaling uit te voeren. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 30% en voor middelgrote ondernemingen 20%.

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Legal Learning Company
Bergensesteenweg 709a
1600 St-Pieters-Leeuw
Tel. 056 96 03 61
info@utopix.be
Melanie Van Acker
0468 48 90 98
melanie@utopix.be