Vastgoed en stedebouwrecht
Opgenomen op 06/05/2021
On demand
Hanne Vyncke
2u

Huur in tijden van COVID-19: toepasselijke rechtsfiguren en eerste rechtspraak

Hanne Vyncke zal zich tijdens dit livewebinar focussen op het gemeen huurrecht, woninghuur en handelshuur en staat stil bij de volgende rechtsfiguren die van belang kunnen zijn:
 •  overmacht (met korte vermelding van imprevisieleer)
 •  rechtsmisbruik, toepassing van artikel 1722 (oud) BW 
 •  het uitstel van betalingen. 

Hierbij zal ze de algemene principes van deze figuren kaderen om vervolgens hun (praktische) toepassing op huurovereenkomsten die lijden onder de pandemie/waar problemen zijn wegens de pandemie toe te lichten.

Volgende vragen zullen behandeld worden:
 
 • Welke invloed kunnen de uitzonderlijke omstandigheden ingevolge de pandemie hebben op de verplichtingen van partijen bij huurovereenkomsten?
 • Kan er overmacht spelen in hoofde van huurder of verhuurder?
 • Kan er sprake zijn van rechtsmisbruik?
 • Kan er toepassing gemaakt worden van de regeling uit artikel 1722 (oud) BW?
 • Is er een plaats voor uitstel van betalingen?
 • Wat zegt de eerste gepubliceerde rechtspraak?

Er zal , indien mogelijk, ook al naar de eerste gepubliceerde rechtspraak verwezen worden. 

Spreker

Hanne Vyncke

Hanne Vyncke studeerde in 2015 af aan de Universiteit Gent als Master in de Rechten met grote onderscheiding. Zij vatte meteen haar baliestage aan en was van oktober 2015 tot oktober 2019 actief als advocaat aan de balie te Gent. Sedert oktober 2019 is zij academisch assistente aan de Universiteit Gent, bij de vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht, waar zij naast onderwijstaken in het kader van vastgoedrecht en bijzondere overeenkomsten een doctoraal proefschrift voorbereidt onder promotorschap van prof. dr. Maarten Dambre. Haar onderzoek spitst zich toe op (woning)huur. Zij heeft al een aantal publicaties op haar naam staan en spreekt met plezier op studiedagen.

Accreditatie

BIV:Erkend voor 2u permanente vorming
ITAA:Erkend voor 2u permanente vorming
OVB:2020-05387 Erkend voor 2 punten permanente vorming

Kostprijs & data

€ 125,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker. Het webinar blijft 2 weken beschikbaar. Na inschrijving ontvangt u de mail met link en kan u de link op uw account terugvinden bij de knop webinars.

Hoe betalen?

Nadien ontvangt u per mail een factuur om de betaling uit te voeren. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 30% en voor middelgrote ondernemingen 20%.

Ook de on-demand webinars zijn erkend voor betaling met KMO-portefeuillesubsidies indien deze aan volgende voorwaarden voldoen:

 • de opleiding interactief is, dit betekend dat de spreker beschikbaar is voor bijkomende vragen die rechtstreeks betrekking hebben tot de opleiding – bij Utopix is dit steeds mogelijk tijdens de periode dat de link beschikbaar is voor de deelnemer
 • de opleiding moet afgrond worden binnen het kalenderjaar waarin de subsidie wordt aangevraagd
 • de deelnemer zeker de opleiding volgt
 • er een aanwezigheidsattest wordt uitgereikt op basis van gearchiveerde controle

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Legal Learning Company
Bergensesteenweg 709a
1600 St-Pieters-Leeuw
Tel. 056 96 03 61
info@utopix.be
Melanie Van Acker
0468 48 90 98
melanie@utopix.be