Sociaal recht
Opgenomen op 25/08/2021
On demand
Mariël Van Vynckt
2u

Het faillissement: praktische benadering vanuit het standpunt van het personeel

In dit webinar schetst mr. Van Vynckt de gevolgen van het faillissement van een onderneming voor het personeel. Mr. Van Vynckt is sinds 2008 actief en combineert haar expertise in sociaal recht sinds 2013 met het mandaat van curator of vereffenaar. Zij gaf reeds verschillende opleidingen over de specifieke problematiek van de curator en het personeel en werkte ook mee aan diverse publicaties over dit thema. 
 
Vanuit haar ervaring als curator zal zij u een praktische toelichting geven over de drie cruciale fases waarmee een faillissement met personeel gepaard gaat. Vooraleer deze fases toe te lichten, staat zij stil bij een aantal prioritaire en praktische reflexen die van belang zijn voor een curator na zijn/haar aanstelling van een onderneming met personeel. Daarna gaat zij in op de vraag wat kan beslist worden omtrent de lopende arbeidsovereenkomsten: worden deze door de curator onmiddellijk beëindigd of kan het personeel tijdelijk verder te werk worden gesteld? Naadloos daarbij aansluitend komt de tweede cruciale fase zijnde de problematiek van overdracht van activa en CAO 32bis. Ten slotte komt de schuldvordering en het voorrecht van het personeel aan bod met daaraan gekoppeld de tussenkomst van het Sluitingsfonds 

Spreker

Mariël Van Vynckt

Mariël Van Vynckt studeerde in 2008 af in de rechten aan de Universiteit Gent. In oktober van dat jaar startte ze aan de balie van Brugge en bij Crivits & Persyn.

Mariël behandelt materies van arbeidsrecht, insolventierecht en sociaal strafrecht. Ze is ook faillissementscurator. Haar gedegen kennis van en expertise in het insolventierecht en het sociaal recht past ze toe bij de begeleiding van collectieve ontslagen, de sluiting van ondernemingen, overnames, faillissementen en vereffeningen. Over de gevolgen van herstructureringen op personeel heeft Mariël – samen met Rik Crivits – verschillende publicaties geschreven.


Accreditatie

ITAA:Erkend voor 2u permanente vorming
IBR:U ontvangt een deelnameattest om individueel uw erkenning aan te vragen
OVB:2021-00247 erkend voor 2 punten permanente vorming
IBJ:U ontvangt een deelnameattest om individueel uw erkenning aan te vragen

Kostprijs & data

€ 125,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker. Het webinar blijft 2 weken beschikbaar. Na inschrijving ontvangt u de mail met link en kan u de link op uw account terugvinden bij de knop webinars.

Hoe betalen?

Nadien ontvangt u per mail een factuur om de betaling uit te voeren. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 30% en voor middelgrote ondernemingen 20%.

Ook de on-demand webinars zijn erkend voor betaling met KMO-portefeuillesubsidies indien deze aan volgende voorwaarden voldoen:

  • de opleiding interactief is, dit betekend dat de spreker beschikbaar is voor bijkomende vragen die rechtstreeks betrekking hebben tot de opleiding – bij Utopix is dit steeds mogelijk tijdens de periode dat de link beschikbaar is voor de deelnemer
  • de opleiding moet afgrond worden binnen het kalenderjaar waarin de subsidie wordt aangevraagd
  • de deelnemer zeker de opleiding volgt
  • er een aanwezigheidsattest wordt uitgereikt op basis van gearchiveerde controle

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Legal Learning Company
Bergensesteenweg 709a
1600 St-Pieters-Leeuw
Tel. 056 96 03 61
info@utopix.be
Melanie Van Acker
0468 48 90 98
melanie@utopix.be