Handels- en economisch recht
Opgenomen op 18/09/2020
On demand
Jens Vrebos, Mariël Van Vynckt, Meryl Bauwens
2u

Het faillissement: een praktische benadering vanuit het standpunt van de schuldeiser

De wet van 11 augustus 2017 voegde een Boek XX “Insolventie van ondernemingen” in het Wetboek van economisch recht (WER) in. Onder meer de Faillissementswet van ’97 werd hiermee vervangen en op meerdere punten gewijzigd. Op 1 april 2017 werd het Centraal Register Solvabiliteit (RegSol) geopend. Via dit digitale platform kunnen schuldeisers, gemachtigden en belanghebbenden openstaande insolventiedossiers, beheerd door de ondernemingsrechtbanken, opstarten, raadplegen of opvolgen.
 
Mr. Jens Vrebos adviseert sedert 2008 ondernemingen in moeilijkheden en treedt op als curator, vereffenaar en voorlopig bewindvoerder. Ook Mr. Van Vynckt is sinds 2008 actief en combineert haar expertise in sociaal recht sinds 2013 met het mandaat van curator of vereffenaar.
 
In dit webinar wordt de faillissementsprocedure toegelicht vanuit het standpunt van de schuldeiser. Het webinar is gericht op advocaten, cijferberoepers, … en eenieder die cliënten adviseert die worden geconfronteerd met debiteuren die zich in staat van faillissement bevinden. 

 Vooreerst wordt de mogelijkheid van een schuldeiser tot het instellen van een faillissementsvordering besproken. Op zeer concrete wijze wordt vervolgens toegelicht hoe een aangifte van schuldvordering in te dienen via RegSol en welke aandachtspunten daarbij van belang zijn. Verder wordt besproken wat de gevolgen zijn voor de schuldeisers van het ontstaan van de samenloop en wordt met concrete voorbeelden aangetoond hoe een rangregeling wordt opgemaakt. Tot slot wordt toegelicht dat voor bepaalde schuldeisers wel degelijk nog actiemogelijkheden bestaan, niettegenstaande het tussengekomen faillissement.
 

Sprekers

Jens Vrebos

Jens Vrebos studeerde rechten aan de Universiteit Gent (optie burgerlijk- en strafrecht). Onmiddellijk na deze studies behaalde hij een master na master in het bedrijfsrecht, ook aan de Universiteit Gent. Hij werd in 2008 advocaat aan de balie in Brussel en ging aan de slag bij het internationale advocatenkantoor DLA Piper. In september 2019 vervoegde Jens Crivits & Persyn.

Jens richt zich in hoofdzaak op insolventierecht, gerechtelijke reorganisaties van ondernemingen in moeilijkheden en vereffeningen van vennootschappen en verenigingen. Daarnaast verstrekt Jens advies aan zowel Belgisch als internationaal cliënteel met betrekking tot economisch- en commercieel recht (onderhandeling, adviesverlening, opmaak contracten en geschillen).

Mariël Van Vynckt

Mariël Van Vynckt studeerde in 2008 af in de rechten aan de Universiteit Gent. In oktober van dat jaar startte ze aan de balie van Brugge en bij Crivits & Persyn.

Mariël behandelt materies van arbeidsrecht, insolventierecht en sociaal strafrecht. Ze is ook faillissementscurator. Haar gedegen kennis van en expertise in het insolventierecht en het sociaal recht past ze toe bij de begeleiding van collectieve ontslagen, de sluiting van ondernemingen, overnames, faillissementen en vereffeningen. Over de gevolgen van herstructureringen op personeel heeft Mariël – samen met Rik Crivits – verschillende publicaties geschreven.


Meryl Bauwens

Meryl Bauwens behaalde het diploma onthaal & public relations aan het Provinciaal Handels- en Taalinstituut in Gent. Daarna ging ze aan de slag bij een advocatenkantoor in Gent en later in Oudenaarde. Sinds 2011 werkt Meryl bij Crivits & Persyn. Via avondonderwijs behaalde ze in 2013 het graduaatsdiploma rechtspraktijk.

Meryl ondersteunt onder meer de curatoren bij de praktische en administratieve afhandeling van faillissementen.

Accreditatie

BIBF:105541 erkend voor 2u permanente vorming
ITAA:B0560/2017-12 erkend voor 2u permanente vorming
Nationale Kamer van Notarissen:U ontvangt een deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen
OVB:2020-00953 erkend voor 2 punten permanente vorming
Nationale kamer van gerechtsdeurwaarders:U ontvangt een deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen
IBJ:U ontvangt een deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

Kostprijs & data

€ 125,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker. Het webinar blijft 2 weken beschikbaar.

Hoe betalen?

Nadien ontvangt u per mail een factuur om de betaling uit te voeren. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 30% en voor middelgrote ondernemingen 20%.

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Legal Learning Company
Bergensesteenweg 709a
1600 St-Pieters-Leeuw
Tel. 056 96 03 61
info@utopix.be
Melanie Van Acker
0468 48 90 98
melanie@utopix.be