Handels- en economisch recht
Opgenomen op 23/06/2020
On demand
Rik Crivits, Meryl Bauwens, Jens Vrebos
2u

Het faillissement: een analyse vanuit het standpunt van de onderneming

De wet van 11 augustus 2017 voegde een Boek XX “Insolventie van ondernemingen” in het Wetboek van economisch recht (WER) in. Onder meer de Faillissementswet van ’97 werd hiermee vervangen en op meerdere punten gewijzigd. Op 1 april 2017 werd het Centraal Register Solvabiliteit (RegSol) geopend. Via dit digitale platform kunnen schuldeisers, gemachtigden en belanghebbenden openstaande insolventiedossiers, beheerd door de ondernemingsrechtbanken, opstarten, raadplegen of opvolgen.
 
Mr. Rik Crivits heeft jarenlange ervaring als faillissementscurator, mr. Jens Vrebos adviseert sedert 2008 ondernemingen in moeilijkheden. 
 
In dit eerste webinar in een cyclus van 5 wordt het faillissement belicht van het standpunt van de schuldenaar. Het webinar is gericht op advocaten, cijferberoepers, … en eenieder die een cliënt met een (nakend) liquiditeitsprobleem adviseert. Vanuit hun ruime praktijkervaring bespreken mr. Rik Crivits, mr. Jens Vrebos en mevrouw Meryl Bauwens de faillissementsprocedure en de gevolgen ervan voor de debiteur. 
 
Vooreerst wordt nagegaan welke ondernemingen ressorteren onder het toepassingsgebied van Boek XX WER en dus in aanmerking komen voor faillietverklaring. Ook worden eventuele alternatieven voor en mogelijke voordelen van een faillissementsprocedure onderzocht. Aan de hand van voorbeelden worden zeer concrete aandachtspunten belicht die voorafgaandelijk aan het neerleggen van de boeken best in kaart worden gebracht. Een bijzonder onderdeel van het webinar leidt de deelnemer door de eerste stappen in het Elektronisch Register Solvabiliteit, waarlangs thans de aangifte van faillissement gebeurt. Tot slot worden de onmiddellijke gevolgen van de faillietverklaring besproken. 
 
De volgende webinars in deze reeks staan op stapel:
 
- het faillissement anno 2020: een analyse vanuit het standpunt van de curator
- het faillissement anno 2020: een analyse vanuit het standpunt van het personeel
- het faillissement anno 2020: een analyse vanuit het standpunt van de schuldeiser
- het faillissement anno 2020: een analyse vanuit het standpunt van de rechtbank

Sprekers

Rik Crivits

Rik Crivits studeerde rechten aan de KU Leuven en werd in 1977 advocaat aan de balie in Brugge. Hij is samen met Chris Persyn oprichter van Crivits & Persyn (1988) en is sindsdien vennoot. Ook is hij plaatsvervangend rechter bij de rechtbank van koophandel te Brugge en erkend bemiddelaar in burgerlijke- en handelszaken. 
 
 Rik leidt samen met Bram Baert de praktijkgroep ondernemingsrecht van Crivits & Persyn. Hij behandelt zelf materies van insolventierecht, vennootschapsrecht en handelsrecht. Hij treedt op als vereffenaar van vennootschappen, als gerechtsmandataris en curator. Rik adviseert en begeleidt bij problemen die verband houden met insolventie en bij aandeelhoudersgeschillen. Occasioneel werkt hij als spreker mee aan studiecyclussen in zijn voorkeursmateries.

Meryl Bauwens

Meryl Bauwens behaalde het diploma onthaal & public relations aan het Provinciaal Handels- en Taalinstituut in Gent. Daarna ging ze aan de slag bij een advocatenkantoor in Gent en later in Oudenaarde. Sinds 2011 werkt Meryl bij Crivits & Persyn. Via avondonderwijs behaalde ze in 2013 het graduaatsdiploma rechtspraktijk.

Meryl ondersteunt onder meer de curatoren bij de praktische en administratieve afhandeling van faillissementen.

Jens Vrebos

Jens Vrebos studeerde rechten aan de Universiteit Gent (optie burgerlijk- en strafrecht). Onmiddellijk na deze studies behaalde hij een master na master in het bedrijfsrecht, ook aan de Universiteit Gent. Hij werd in 2008 advocaat aan de balie in Brussel en ging aan de slag bij het internationale advocatenkantoor DLA Piper. In september 2019 vervoegde Jens Crivits & Persyn.

Jens richt zich in hoofdzaak op insolventierecht, gerechtelijke reorganisaties van ondernemingen in moeilijkheden en vereffeningen van vennootschappen en verenigingen. Daarnaast verstrekt Jens advies aan zowel Belgisch als internationaal cliënteel met betrekking tot economisch- en commercieel recht (onderhandeling, adviesverlening, opmaak contracten en geschillen).

Accreditatie

BIBF:103707 erkend voor 2u permanente vorming
ITAA:B0560/2017-12 erkend voor 2u permanente vorming
IBR:U ontvangt een deelnameattest waarmee u individueel uw accreditatie kan aanvragen
OVB:2019-05666 erkend voor 2punten permanente vorming
IBJ:U ontvangt een deelnameattest waarmee u individueel uw accreditatie kan aanvragen

Kostprijs & data

€ 125,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker. Het webinar blijft 2 weken beschikbaar.

Hoe betalen?

Nadien ontvangt u per mail een factuur om de betaling uit te voeren. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 30% en voor middelgrote ondernemingen 20%.

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Legal Learning Company
Bergensesteenweg 709a
1600 St-Pieters-Leeuw
Tel. 056 96 03 61
info@utopix.be
Melanie Van Acker
0468 48 90 98
melanie@utopix.be