Publiek en aanbestedingsrecht
Opgenomen op 26/08/2021
On demand
Bart De Becker
2u

Het ABC van het omgevingsrecht: van afvalstof tot zonevreemde woning

VCRO, DABM, PRUP, BBO, BGO, IIOA, MER, EURAL, RIE, BSP, … 
Mysterieuze afkortingen voor wie niet thuis is in het omgevingsrecht. 

Dit seminarie brengt daar verandering in. In twee uur tijd krijgt u een overzicht van de belangrijkste basisbegrippen uit het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening en milieu, materialen en afval, bodem), met praktische voorbeelden als illustratie.

 • Wat zijn ruimtelijk kwetsbare gebieden?
 • Wanneer wordt een woning als hoofdzakelijk vergund of vergund geacht beschouwd?
 • Wanneer moet ik planbaten betalen?
 • Is een omgevingsvergunning altijd van onbepaalde duur?
 • Wanneer vervalt een omgevingsvergunning?
 • Kan ik de bijzondere voorwaarden van mijn omgevingsvergunning laten aanpassen?
 • Hoe lang is een bodemattest geldig?
 • Wanneer is de grondverzetsregeling van toepassing?
 • Wat is het verschil tussen materialen en afvasltoffen?

Spreker

Bart De Becker

Bart De Becker is Licentiaat in de Rechten (Vrije Universiteit Brussel) en Licentiaat Politieke wetenschappen (Universiteit Gent). Hij startte zijn carrière aan de Universiteit Gent maar is nu lid van de Balies van Kortrijk en Antwerpen. Na een loopbaan van ruim 5 jaar bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, maakte hij in 2004 de overstap naar Lexeco | advocaten, waar hij actief is binnen de cel Ecologie. In 2016 startte Mr De Becker zijn eigen kantoor op te Kortrijk.  Bart De Becker verzorgde al verschillende voordrachten rond milieu- en vermogensrechtelijke topics. Daarnaast schreef hij ook een aantal juridische publicaties over ruimtelijke ordening, lokale en regionale fiscaliteit, milieurecht en over bodemsanering.  

Accreditatie

BIV:erkend voor 2 uren permanente vorming
ITAA:Erkend voor 2u permanente vorming
OVB:2021-00251 erkend voor 2 standaardpunten permanente vorming

Kostprijs & data

€ 125,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker. Het webinar blijft 2 weken beschikbaar. Na inschrijving ontvangt u de mail met link en kan u de link op uw account terugvinden bij de knop webinars.

Hoe betalen?

Nadien ontvangt u per mail een factuur om de betaling uit te voeren. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 30% en voor middelgrote ondernemingen 20%.

Ook de on-demand webinars zijn erkend voor betaling met KMO-portefeuillesubsidies indien deze aan volgende voorwaarden voldoen:

 • de opleiding interactief is, dit betekend dat de spreker beschikbaar is voor bijkomende vragen die rechtstreeks betrekking hebben tot de opleiding – bij Utopix is dit steeds mogelijk tijdens de periode dat de link beschikbaar is voor de deelnemer
 • de opleiding moet afgrond worden binnen het kalenderjaar waarin de subsidie wordt aangevraagd
 • de deelnemer zeker de opleiding volgt
 • er een aanwezigheidsattest wordt uitgereikt op basis van gearchiveerde controle

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Legal Learning Company
Bergensesteenweg 709a
1600 St-Pieters-Leeuw
Tel. 056 96 03 61
info@utopix.be
Melanie Van Acker
0468 48 90 98
melanie@utopix.be