Handels- en economisch recht
Opgenomen op 04/06/2021
On demand
Mariël Van Vynckt, Jens Vrebos
3u

Grondig overzicht faillissementsrecht: specifieke procedures, bestuurdersaansprakelijkheid, personeel en overdracht activa

“Mr. Jens Vrebos en mr. Mariël Van Vynckt geven op 4 juni 2021 een live webinar over het faillissementsrecht waarbij ze, vanuit hun praktijkervaring en in het licht van recente rechtspraak, enkele thema’s nader toelichten. 
Zo worden specifieke procedures, waaronder het terugbrengen datum staking van betaling, vordering tot niet-tegenwerpelijkheid en de faillissementspauliana uitgediept.
 Daarnaast komen de specifieke bestuurdersaansprakelijkheidsgronden aan bod en worden de actiemogelijkheden van bepaalde schuldeisers bij het faillissement van hun schuldenaar toegelicht.

 Er wordt ook stilgestaan bij een aantal specifieke thema’s in verband met personeel. 
  • Wat moet de curator doen ten aanzien van het personeel na het openvallen van het faillissement? 
  • Gelden er termijnen om een beslissing te nemen? 
  • Wat met het loon en/of de opzeggingsvergoeding indien er nog tijdelijk werd gewerkt na faillissement? 

Ten slotte worden de regels in verband met overdracht van activa na faillissement grondig toegelicht.”

Sprekers

Mariël Van Vynckt

Mariël Van Vynckt studeerde in 2008 af in de rechten aan de Universiteit Gent. In oktober van dat jaar startte ze aan de balie van Brugge en bij Crivits & Persyn.

Mariël behandelt materies van arbeidsrecht, insolventierecht en sociaal strafrecht. Ze is ook faillissementscurator. Haar gedegen kennis van en expertise in het insolventierecht en het sociaal recht past ze toe bij de begeleiding van collectieve ontslagen, de sluiting van ondernemingen, overnames, faillissementen en vereffeningen. Over de gevolgen van herstructureringen op personeel heeft Mariël – samen met Rik Crivits – verschillende publicaties geschreven.


Jens Vrebos

Jens Vrebos studeerde rechten aan de Universiteit Gent (optie burgerlijk- en strafrecht). Onmiddellijk na deze studies behaalde hij een master na master in het bedrijfsrecht, ook aan de Universiteit Gent. Hij werd in 2008 advocaat aan de balie in Brussel en ging aan de slag bij het internationale advocatenkantoor DLA Piper. In september 2019 vervoegde Jens Crivits & Persyn.

Jens richt zich in hoofdzaak op insolventierecht, gerechtelijke reorganisaties van ondernemingen in moeilijkheden en vereffeningen van vennootschappen en verenigingen. Daarnaast verstrekt Jens advies aan zowel Belgisch als internationaal cliënteel met betrekking tot economisch- en commercieel recht (onderhandeling, adviesverlening, opmaak contracten en geschillen).

Accreditatie

ITAA:Erkend voor 3u permanente vorming
IBR:U ontvangt een deelnameattest
OVB:2020-05862 erkend voor 3 punten permanente vorming
IBJ:U ontvangt een deelnameattest om individueel uw erkenning aan te vragen

Kostprijs & data

€ 148,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker. Het webinar blijft 2 weken beschikbaar. Na inschrijving ontvangt u de mail met link en kan u de link op uw account terugvinden bij de knop webinars.

Hoe betalen?

Nadien ontvangt u per mail een factuur om de betaling uit te voeren. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 30% en voor middelgrote ondernemingen 20%.

Ook de on-demand webinars zijn erkend voor betaling met KMO-portefeuillesubsidies indien deze aan volgende voorwaarden voldoen:

  • de opleiding interactief is, dit betekend dat de spreker beschikbaar is voor bijkomende vragen die rechtstreeks betrekking hebben tot de opleiding – bij Utopix is dit steeds mogelijk tijdens de periode dat de link beschikbaar is voor de deelnemer
  • de opleiding moet afgrond worden binnen het kalenderjaar waarin de subsidie wordt aangevraagd
  • de deelnemer zeker de opleiding volgt
  • er een aanwezigheidsattest wordt uitgereikt op basis van gearchiveerde controle

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Legal Learning Company
Bergensesteenweg 709a
1600 St-Pieters-Leeuw
Tel. 056 96 03 61
info@utopix.be
Melanie Van Acker
0468 48 90 98
melanie@utopix.be