Sociaal recht
Opgenomen op 18/12/2020
On demand
Charlotte Jacques, Stéphanie De Smedt
1u30

GDPR – Internationale datatransfers na Schrems II

In het Schrems II arrest besliste het Europees Hof van Justitie dat de doorgifte van persoonsgegevens naar de Verenigde Staten onder het zogenaamde Privacy Shield niet in overeenstemming met de GDPR was. De doorgifte van persoonsgegevens op basis van "standaard contractuele bepalingen” (“standard contractual clauses” of "SCC’s") blijft wel overeind, zijnde op wankele poten. Voorwaarde is dat het ontvangende land een wettelijke bescherming biedt die gelijkwaardig is aan de gegevensbescherming binnen de EU, en/of dat de partijen zelf de nodige contractuele beveiliging inbouwen indien dit niet zo is.

Deze uitspraak heeft met onmiddellijke ingang een grote impact voor organisaties die persoonsgegevens naar de VS en naar andere derde landen doorgeven. Daarom reageerde het Europees Comité voor Gegevensbescherming prompt met een FAQ. Intussen zijn privacy-activisten op grote schaal gestart met het indienen van klachten tegen websites die nog steeds persoonsgegevens (via cookies of plug-ins) naar de VS doorsturen.

Tijdens het seminarie komen o.a. volgende topics aan bod:

 • Welke mogelijkheden zijn er voor doorgiften van persoonsgegevens buiten de EER?
 • Hoe een passende bescherming garanderen (en bewijzen)?
 • Welke landen beschikken over adequaatheidsbesluiten en wat indien er geen dergelijk besluit voorhanden is?
 • Wat moeten standard contractual clauses (SCC’s) en Binding Corporate Rules (BCR) stipuleren? Zijn er nog andere alternatieven?
 • Hoe omgaan met de specifieke situatie van de VS?
 • Hoe omgaan met dienstverleners die zich nog steeds beroepen op het Privacy Shield?
 • Impact op de Brexit vanaf 1 januari 2021?
 • Welke actiepunten kunnen organisaties die persoonsgegevens doorgeven naar derde landen best noteren?
 •  …

Sprekers

Charlotte Jacques

Charlotte is gespecialiseerd en adviseert cliënten in (internationaal) handelsrecht, intellectueel eigendomsrecht / IT, en bescherming van persoonsgegevens. Ze vertegenwoordigt haar cliënten in deze expertisedomeinen voor de rechtbank. Charlotte heeft eveneens een ruime ervaring in het opstellen van (handels) contracten op maat van de noden van cliënten.

Stéphanie De Smedt

Stéphanie richt zich op het intellectueel eigendomsrecht (technologieoverdracht, merken- en auteursrecht en geschillen inzake namaak), ICT recht (met inbegrip van e-commerce, telecom, en software- en andere internet-gerelateerde contracten) en privacy en bescherming van persoonsgegevens.

Ze heeft een bijzondere focus op GDPR compliance, het structureren van (grensoverschrijdende) gegevensstromen, en grote “privacy by design” projecten. Zij adviseert ook regelmatig cliënten die actief zijn in de life sciences sector omtrent het toepasselijke regelgevend kader en in de context van klinische studies.

In haar vakgebieden vertegenwoordigt Stéphanie cliënten in de rechtbank, alsook voor de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit en in alternatieve geschillenbeslechting. Zij is door CEPANI, het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie, aangesteld om op te treden als derde- beslisser in alternatieve geschillenbeslechtingsprocedures voor .be-domeinnamen. Zij werd tevens aangesteld als praktijkassistente bij het Centre for IP & IT Law aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Zij publiceert regelmatig, spreekt op congressen en (interne en externe) events over onderwerpen binnen haar vakgebieden, en neemt als coach / juridisch expert deel aan hackathons op het gebied van Blockchain en Artificiële Intelligentie.

Stéphanie wordt erkend als “Rising Star” in Legal500 EMEA 2020EU regulatory: Privacy & Data Protection.

Accreditatie

BIBF:107412 Erkend voor 1u30 permanente vorming
ITAA:E0078/2020-10 erkend voor 1u30 permanente vorming
IBR:U ontvangt een deelnameattest waarmee u individueel uw accreditatie kan aanvragen
OVB:2020-02628 Erkenning voor 1 standaardpunt permanente vorming
IBJ:U ontvangt een deelnameattest waarmee u individueel uw accreditatie kan aanvragen

Kostprijs & data

€ 105,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker. Het webinar blijft 2 weken beschikbaar. Na inschrijving ontvangt u de mail met link en kan u de link op uw account terugvinden bij de knop webinars.

Hoe betalen?

Nadien ontvangt u per mail een factuur om de betaling uit te voeren. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 30% en voor middelgrote ondernemingen 20%.

Ook de on-demand webinars zijn erkend voor betaling met KMO-portefeuillesubsidies indien deze aan volgende voorwaarden voldoen:

 • de opleiding interactief is, dit betekend dat de spreker beschikbaar is voor bijkomende vragen die rechtstreeks betrekking hebben tot de opleiding – bij Utopix is dit steeds mogelijk tijdens de periode dat de link beschikbaar is voor de deelnemer
 • de opleiding moet afgrond worden binnen het kalenderjaar waarin de subsidie wordt aangevraagd
 • de deelnemer zeker de opleiding volgt
 • er een aanwezigheidsattest wordt uitgereikt op basis van gearchiveerde controle

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Legal Learning Company
Bergensesteenweg 709a
1600 St-Pieters-Leeuw
Tel. 056 96 03 61
info@utopix.be
Melanie Van Acker
0468 48 90 98
melanie@utopix.be