Fiscaal recht
Opgenomen op 11/05/2021
On demand
Charlotte Lardenoit, Bart Verbelen
3u

Fiscale misdrijven: wat zijn de strafrechtelijke gevolgen?

De wet van 05 mei 2019 houdende diverse bepalingen in strafzaken wijzigt op een aantal fundamentele vlakken de strafrechtelijke vervolging van fiscale misdrijven. 
 
De belangrijkste wijziging strekt ertoe de una-via regeling grondig te herzien, waarbij strafrechtelijke vervolging zal  voorbehouden worden voor “ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd”.
 
Opmerkelijk hierbij is dat de strafrechter zich voortaan zal moeten uitspreken over de fiscale gevolgen van een misdrijf, waarbij de verschuldigde fiscale bedragen rechtstreeks ingevorderd zullen kunnen worden op grond van het vonnis of arrest van de strafrechter
 
Tijdens het seminarie wordt uitgebreid stilgestaan bij de wijzigingen, die door de wet van 5 mei 2019 werden doorgevoerd, met in het bijzonder:
 
 
 • de verschillende facetten van het una-via overleg en de weerslag op de vervolging en positie van de vervolgingsinstanties;
 • de conformiteit van de wetgeving met de non bis in idem rechtspraak van het EHRM en het Hof van Justitie;
 • de procedurele aspecten bij het melden door belastingambtenaren aan het openbaar ministerie van fiscale inbreuken;
 • de positie van de fiscale administratie in het kader van de strafrechtelijke vervolging;
 • de wijziging op het vlak van de burgerlijke partijstelling van de fiscale administratie
 • de fiscale gevolgen van een strafrechtelijke uitspraak op het vlak van de fiscale vordering;
 • de omschrijving van het begrip ernstige fiscale fraude en de procedurele gevolgen;
 • het inzagerecht van de fiscale administratie in het strafdossier;
 • het strafrechtelijk beslag onder derden;
 • de fiscale schuld als vermogensvoordeel;
 

Sprekers

Charlotte Lardenoit

Charlotte Lardenoit behaalde een Master in de Rechten (Universiteit Antwerpen, 2010) en vervolgens een Master na Master fiscaal recht (Universiteit Antwerpen, 2011, onderscheiding).
In 2011 werd zij advocate aan de Balie van Antwerpen. Charlotte is naast het formele belastingrecht – zijnde de procedure inzake de controle, de taxatie alsmede administratieve en gerechtelijke geschillen in alle belastingen – waarvoor zij een bijzondere voorliefde en specialisatie ontwikkelde eveneens actief in iedere aangelegenheid van materiaal belastingrecht inzake directe belastingen (personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en belasting niet-rijksinwoners).
Charlotte geeft voordrachten aangaande de belastingprocedure en fiscale hete hangijzers. Zij is eveneens bestuurder van de Antwerpse Beroepsvereniging voor Accountants, Belastingconsulenten, Boekhouders en Bedrijfsrevisoren, afgekort BAB.

Bart Verbelen

Met zijn liefde voor het strafrecht onderzoekt advocaat  Bart Verbelen elk strafdossier doortastend en nauwgezet. Met succes behandelde hij strafzaken in België, Frankrijk, Luxemburg en Nederland.

Bart Verbelen pleit even vlot in het Nederlands als in het Frans. Hij staat zijn cliënten vol overgave bij, van bij het eerste contact tot aan de afwikkeling van het dossier.

Bart publiceerde in 2015 het artikel:  GILLIS, R., VERBELEN, B., Minnelijke invordering consumentenschulden, NJW 2015, afl. 327, 570-581.
én in  2019 het artikel: VERBELEN, B., HENDRICKX,K., Buitenrechtelijke invordering van schulden. Lees het artikel hier

Opleidingen
 • Certificaat Cassatie in strafzaken (2015)
 • Salduz-opleiding (2011)
 • LLM Internationaal Humanitair Recht (2011)
 • Onderzoeksmaster ‘Droit pénal et politique criminelle en Europe’, option droit comparé, Université Panthéon-Sorbonne Parijs (2010)
 • Master in de Rechten, KU Leuven (2009)

Expertises
 • Straf- en strafprocesrecht
 • Internationaal en Europees strafrecht
 • Verkeersrecht
 • Aansprakelijkheidsrecht

Accreditatie

ITAA:Erkend voor 2u permanente vorming
OVB:2020-05392 Erkend voor 3 punten permanente vorming
IBJ:U ontvangt een deelnameattest om individueel uw erkenning aan te vragen

Kostprijs & data

€ 148,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker. Het webinar blijft 2 weken beschikbaar. Na inschrijving ontvangt u de mail met link en kan u de link op uw account terugvinden bij de knop webinars.

Hoe betalen?

Nadien ontvangt u per mail een factuur om de betaling uit te voeren. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 30% en voor middelgrote ondernemingen 20%.

Ook de on-demand webinars zijn erkend voor betaling met KMO-portefeuillesubsidies indien deze aan volgende voorwaarden voldoen:

 • de opleiding interactief is, dit betekend dat de spreker beschikbaar is voor bijkomende vragen die rechtstreeks betrekking hebben tot de opleiding – bij Utopix is dit steeds mogelijk tijdens de periode dat de link beschikbaar is voor de deelnemer
 • de opleiding moet afgrond worden binnen het kalenderjaar waarin de subsidie wordt aangevraagd
 • de deelnemer zeker de opleiding volgt
 • er een aanwezigheidsattest wordt uitgereikt op basis van gearchiveerde controle

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Legal Learning Company
Bergensesteenweg 709a
1600 St-Pieters-Leeuw
Tel. 056 96 03 61
info@utopix.be
Melanie Van Acker
0468 48 90 98
melanie@utopix.be