Burgerlijk recht
Opgenomen op 09/04/2020
On demand
Kevin Desmet
2u

Fiscaal misbruik in de Vlaamse erfbelasting

“Dit webinar focust op de toepassing van de algemene antimisbruikbepaling binnen de Vlaamse erfbelasting. Niettegenstaande deze reeds 8 jaar in voege is, bestaat er nog steeds onduidelijkheid over hoe de bepaling op een concreet dossier moet toegepast worden: hoe wordt de bewijslast verdeeld tussen VLABEL en de belastingplichtige? Hoe toets ik een bepaalde planning aan de algemene antimisbruikbepaling? Het wettelijk kader wordt vooreerst geoperationaliseerd in een checklist om vervolgens enkele planningstechnieken (aanwas, schenkingen, uitbreng uit huwgemeenschap, …) nader te evalueren: betreft het fiscaal misbruik? Hoe benadert VLABEL de betrokken technieken? Past VLABEL de fiscale antimisbruikbepaling correct toe en zoniet, wat valt daar aan te doen?”

Spreker

Kevin Desmet

Kevin Desmet is aan de Universiteit van Gent afgestudeerd als Licentiaat in de Criminologische Wetenschappen en als Licentiaat in de Rechten. Beide opleidingen heeft hij met onderscheiding afgerond.
  
 Kevin Desmet is gespecialiseerd in fiscale adviesverlening en geschillen, evenals in (internationale) vermogensplanning en vennootschapsrecht. Kevin Desmet verzorgt diverse bijdragen in de fiscale rechtsliteratuur en is spreker tijdens opleidingen in het kader van fiscaliteit en estate planning. 

Accreditatie

BIBF:102706 erkend voor 2u permanente vorming
IAB:B0560/2017-12 erkend voor 2u permanente vorming
Nationale Kamer van Notarissen:U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw punten kan aanvragen
OVB:2019-04197 Erkend voor 2 punten permanente vorming
IBJ:U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw punten kan aanvragen

Kostprijs & data

€ 125,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker. Het webinar blijft 1 week beschikbaar.

Hoe betalen?

Bij inschrijving ontvangt u per mail een factuur. De factuur wordt tevens toegevoegd aan uw online account en is ten allen tijde raadpleegbaar. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 30% en voor middelgrote ondernemingen 20%.

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Legal Learning Company
Bergensesteenweg 709a
1600 St-Pieters-Leeuw
Tel. 056 96 03 61
info@utopix.be
Melanie Van Acker
0468 48 90 98
melanie@utopix.be