Burgerlijk recht
Opgenomen op 18/05/2021
On demand
Rinse Elsermans
2u

Erfovereenkomsten: Importeer familiale vrede en gemoedsrust in uw successieplanning - praktische cases en toepassingen uit de praktijk

Het is ondertussen bijna verheven tot een volkswijsheid: erfenissen zijn een bron van ruzie en conflicten. Deze conflicten kunnen verschillende oorzaken hebben. Zo spelen onderhuidse spanningen die bij het openvallen van een nalatenschap plots aan de oppervlakte komen zeker een rol. Ook geld, hebzucht en het gevoel van misdeeld te worden (of te zijn geweest), zijn vaak beïnvloedende factoren. Daarnaast blijkt dat ook onze wetgeving inzake het erfrecht een oorzaak was van nalatenschapsconflicten. Onze samenleving is de afgelopen tweehonderd jaar immers grondig geëvolueerd, terwijl de fundamenten van ons erfrecht ongewijzigd zijn gebleven en nog dateren van de tijd van Napoleon. 
 
Recent werd ons erfrecht evenwel grondig hervormd door de Erfwet 2017 die in werking is getreden op 1 september 2018. Vandaag de dag zijn er meer mogelijkheden om erfenistwisten te vermijden dan ooit tevoren. In zeer grote mate is dit te danken aan erfovereenkomsten. Zo werden niet alleen enkele nieuwe erfovereenkomsten mogelijk gemaakt (zoals de globale erfovereenkomst en welbepaalde punctuele erfovereenkomsten), ook een heel aantal reeds toegelaten erfovereenkomsten bleven bestaan. En soms komt u in een vermogensplanning een dergelijke erfovereenkomst tegen waar u het misschien niet meteen verwacht.
 
Toch is het van belang om te weten wanneer men te maken heeft met een erfovereenkomst, aangezien het Burgerlijk Wetboek voorziet in een strenge procedure die gevolgd moet worden wil men een rechtsgeldige erfovereenkomst sluiten. Over de precieze invulling van deze strenge procedure blijven tot op vandaag nog steeds een aantal onduidelijkheden en twistpunten bestaan.
 
Dit gezegd zijnde, moet toch met klem worden benadrukt dat een erfovereenkomst een zeer dankbaar instrument is om gemoedsrust te bekomen voor de erflater en familiale vrede te verzekeren tussen de erfgenamen.
 
Kortom, kennis aangaande de verschillende mogelijkheden van erfovereenkomsten is onmisbaar voor elke private clients adviseur en vermogensplanner. Zo bekijken we, onder andere, de volgende vraagstukken:

 • Moet iedereen aanwezig zijn op de verplichte vergadering bij de notaris of kan het via volmacht?
 • Kan de erfovereenkomst nog worden aangepast nadat het ontwerp werd verstuurd door de notaris?
 • Kan ik een volmacht geven aan een lasthebber om voor mij een erfovereenkomst af te sluiten?
 • Wat zijn de aandachtspunten bij het gedifferentieerd schenken van vermogen (nu eens in blote eigendom, dan weer in volle eigendom) aan verschillende kinderen?
 • Bestaan er oplossingen voor eerder gecreëerde ongelijkheden?
 • Is het schrappen van een Valkeniersclausule een erfovereenkomst? En het aangaan van een huwelijkscontract van algehele gemeenschap?

Spreker

Rinse Elsermans

Rinse Elsermans legt zich toe op nationale en internationale vermogensplanning, familiaal vermogensrecht en civiele procedures.

OPLEIDING EN ERVARING

Rinse is Master in de rechten (Universiteit Antwerpen) en Master in het notariaat (Vrije Universiteit Brussel). Hij is Nederlandstalig, maar spreekt ook Engels en Frans.
Als advocaat is Rinse verbonden aan de balie van Brussel. Hij is lid van het Cazimirteam sinds 2015.

SPECIALISATIE

Rinse houdt zich bezig met nationale en internationale vermogensplanning, adviseren van vermogende families tijdens hun volledige levenscyclus en het bijstaan van ondernemers in het plannen en structureren van hun vermogen.
Zo helpt hij cliënten bij het overdragen van vermogen naar de volgende generatie, rekening houdend met de verschillende belangen binnen de familie. Daarnaast zoekt hij samen met hen naar rechtszekere oplossingen bij familietwisten. Ten slotte waakt hij erover toekomstige conflicten te vermijden met gebruik van (globale) erfovereenkomsten.
Indien het daartoe zou komen, dan heeft Rinse uitgebreide ervaring in het minnelijk afhandelen van conflicten in familiale context, zij het in het kader van de familiale vermogensplanning dan wel inzake echtscheidingen of nalatenschapskwesties. Blijkt een minnelijke oplossing niet mogelijk, dan heeft Rinse ten slotte ook een zeer sterke expertise in civiele procedures voor de verscheidene Belgische rechtbanken, met een focus op complexe nalatenschapsdossiers.

PUBLICATIES EN ANDERE ACTIVITEITEN

Rinse is een veelgevraagd gastspreker op seminaries, waaronder bv. de Brusselse Studiekring van het Notariaat alsook de Vlaamse Raad van het Notariaat (binnen de Koninklijke Federatie van het Belgische Notariaat) waar hij reeds heeft gesproken voor meer dan 1.600 notarissen en notarieel medewerkers.
Daarnaast publiceert hij regelmatig in diverse vooraanstaande juridische tijdschriften en verscheen hij in diverse vooraanstaande media (De Tijd, Trends, Knack) als vakspecialist.
In het verleden was hij verbonden aan de Universiteit Antwerpen als academisch medewerker in de onderzoeksgroep Persoon & Vermogen. Intussen treedt hij nog steeds nog op als gastspreker in de grondige studie Familiaal Vermogensrecht aan de Universiteit Antwerpen.
Ten slotte is hij lid van AIJA, International Association of Young Lawyers.

Accreditatie

Nationale Kamer van Notarissen:U ontvangt een deelnameattest om individueel uw erkenning aan te vragen
OVB:2020-05630 Erkend voor 2 standaardpunten

Kostprijs & data

€ 125,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker. Het webinar blijft 2 weken beschikbaar. Na inschrijving ontvangt u de mail met link en kan u de link op uw account terugvinden bij de knop webinars.

Hoe betalen?

Nadien ontvangt u per mail een factuur om de betaling uit te voeren. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 30% en voor middelgrote ondernemingen 20%.

Ook de on-demand webinars zijn erkend voor betaling met KMO-portefeuillesubsidies indien deze aan volgende voorwaarden voldoen:

  • de opleiding interactief is, dit betekend dat de spreker beschikbaar is voor bijkomende vragen die rechtstreeks betrekking hebben tot de opleiding – bij Utopix is dit steeds mogelijk tijdens de periode dat de link beschikbaar is voor de deelnemer
  • de opleiding moet afgrond worden binnen het kalenderjaar waarin de subsidie wordt aangevraagd
  • de deelnemer zeker de opleiding volgt
  • er een aanwezigheidsattest wordt uitgereikt op basis van gearchiveerde controle

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Legal Learning Company
Bergensesteenweg 709a
1600 St-Pieters-Leeuw
Tel. 056 96 03 61
info@utopix.be
Melanie Van Acker
0468 48 90 98
melanie@utopix.be