Burgerlijk recht
Opgenomen op 09/06/2021
On demand
Raadsheer Sven Mosselmans, Meester Annette Van Thienen
3u

enkele actuele ontwikkelingen inzake familie(proces)recht en familiaal vermogens(proces)recht

Tijdens dit 3u durende livewebinar zullen Raadsheer Mosselmans en mr. Anette Van Thienen u een praktische toelichting brengen binnen onderstaande topics:

 • Onderhoudsgeld na echtscheiding (art. 301 BW) – Stappenplan – Afbakening gelet op de huwelijksduur
 • Hoe uit toevallige en vrijwillige onverdeeldheden treden met toepassing van het nieuwe goederenrecht vanaf 1 september 2021?
 • Vermogensverschuiving bij partnerrelaties – Stand van zaken – Bewijslastverdeling mede gelet op het nieuwe bewijsrecht vanaf 1 november 2020
 • Vereffening-verdeling met handelingsonbekwame deelgenoten (minderjarigen en beschermde meerderjarige personen) – Nieuw art. 784/1 BW – Hervorming van artikel 1206 Ger.W.?
 • Afbakening van de opdracht van de notaris-vereffenaar inzake vereffening-verdeling – Zijn voorhuwelijkse onverdeeldheden begrepen bij de vereffening-verdeling van huwelijksvermogen?
 • Vereffening-verdeling van buitenlandse elementen die horen bij een in België gecentraliseerde vereffening-verdeling
 • Termijnenregeling inzake vereffening-verdeling – Hoe streng is de rechtspraak? – Hoe kunnen we praktisch termijngebonden vorderingen redden van verjaring?
 • Kunnen bezwaren louter elektronisch worden te kennen gegeven?
 • Bewijsnood tijdens de vereffening-verdeling – Taakverdeling tussen de notaris-vereffenaar en de vereffeningsrechter 
 • Verzegeling bij de echtscheidingsprocedure
 • Akkoorden tijdens de echtscheidingsprocedure op grond van onherstelbare ontwrichting
 • Vereffening-verdeling in gemeenschapsstelsels: volgorde van de bewerkingen van vereffening-verdeling 
 • Vereffening-verdeling in gemeenschapsstelsels: vergoedingsrekeningen – belang van het correct samenstellen van de boedels
 • Vereffening-verdeling in gemeenschapsstelsels: vergoedingsrekeningen – lening aangegaan ten behoeve van het eigen vermogen van een van de echtgenoten
 • Vereffening-verdeling in gemeenschapsstelsels: vergoedingsrekeningen – bewijs dat eigen gelden zijn opgegaan in het gemeenschappelijk vermogen
 • Vereffening-verdeling in gemeenschapsstelsels: verrekening van de lasten – faling van een van de echtgenoten 
 • Vereffening-verdeling in gemeenschapsstelsels: beheersrekening – waarde van de aandelen tijdens de post-communautaire onverdeeldheid
 • Vereffening-verdeling in stelsels van scheiding van goederen: bijdrage in de lasten van het huwelijk – vermoeden in het huwelijkscontract bijdrage van dag tot dag geleverd – bewijsregeling in het huwelijkscontract geregeld 

Sprekers

Raadsheer Sven Mosselmans

Sven Mosselmans was advocaat bij de balie te Brussel (1995-2000). Nadien was hij tot mei 2008 referendaris bij het Hof van Cassatie. Van mei 2008 tot januari 2014 was hij rechter in de rechtbank van Eerste Aanleg te Gent. In januari 2014 werd hij benoemd tot raadsheer in het Hof van Beroep te Gent. Sind 2020 is hij Raadsheer bij het Hof van Cassatie te Brussel.
Tegelijk is hij verbonden aan het Instituut voor Familiaal Vermogensrecht van de KU Leuven, eerst als assistent (1995-2001) en vervolgens als vrij wetenschappelijk medewerker. Hij behaalde ook een aggregatie voor het onderwijs in de rechten (KU Leuven, 1995). Hij is eveneens verbonden aan de UGent als academisch consulent (sinds 2008).
Hij publiceerde een 150-tal wetenschappelijke bijdragen over diverse onderwerpen in de domeinen van het privaatrecht en het procesrecht. In 1997 won hij de TPR-prijs met de bijdrage "Een evolutie op het terrein van het ouderlijk gezag, het omgangsrecht, het hoorrecht van minderjarigen en het recht op informatie van ouders en hun minderjarige kinderen: het EVRM, The Recommendation on parental responsabilities en het IVRK als leidraad?". 
Hij is redactielid van het “Tijdschrift voor Vrederechters” (sinds 1998) en van het “Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk Recht” (sinds 2003). Hij maakt deel uit van de (kern)redactie van het “Rechtskundig Weekblad” (sinds 2004). Hij is eveneens vaste medewerker van het “Tijdschrift voor Notarissen” (sinds 2005). Hij maakt verder deel uit van de adviesraad van de reeks “Algemene Praktische Rechtsverzameling” (sinds 2009), van de redactieraad van de reeks “Patrimonium” (sinds 2009) en van het “Tijdschrift voor Familierecht” (sinds 2014).

Meester Annette Van Thienen

Mr. Van Thienen is licentiaat in de rechten – Master in de rechten – Universiteit Gent 2005 (burgerlijk recht en strafrecht) met grote onderscheiding. Sinds 2005 is ze verbonden aan de balie van Dendermonde en vanaf 2009 praktijkassistent aan de Universiteit Gent verbonden aan de vakgroep vakgroep Burgerlijk recht, sinds 2014 aan de vakgroep Metajuridica, privaat- en ondernemingsrecht
Houder van het getuigschrift "Bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken", zoals bedoeld in artikel 425 Sv.

Binnen haar kantoor specialiseert mr. Van Thienen zich tot  familiaal vermogensrecht, personenrecht en aansprakelijkheidsrecht.
Tevens is ze regelmatig spreker op diverse voordrachten en auteur van diverse publicaties waaronder 
 • Recht van terugkoop versus recht van wederinkoop: is de strijd gestreden?", TBBR 2009, 403
 • "Het terugkooprecht: een overzicht van rechtspraak" in G. VERSCHELDEN (ed.), Rechtskroniek voor het Notariaat – Deel 21, Brugge, die Keure, 2012, 159
 •  "Procedurele aspecten van de aangifte, het uitstel en de weigering tot voltrekking van het (schijn)huwelijk", TBBR 2014, 60

Accreditatie

Nationale Kamer van Notarissen:U ontvangt een deelname attest om individueel uw erkenning aan te vragen
OVB:2020-06817 Erkend voor 3 punten permanente vorming

Kostprijs & data

€ 148,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker. Het webinar blijft 2 weken beschikbaar. Na inschrijving ontvangt u de mail met link en kan u de link op uw account terugvinden bij de knop webinars.

Hoe betalen?

Nadien ontvangt u per mail een factuur om de betaling uit te voeren. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 30% en voor middelgrote ondernemingen 20%.

Ook de on-demand webinars zijn erkend voor betaling met KMO-portefeuillesubsidies indien deze aan volgende voorwaarden voldoen:

 • de opleiding interactief is, dit betekend dat de spreker beschikbaar is voor bijkomende vragen die rechtstreeks betrekking hebben tot de opleiding – bij Utopix is dit steeds mogelijk tijdens de periode dat de link beschikbaar is voor de deelnemer
 • de opleiding moet afgrond worden binnen het kalenderjaar waarin de subsidie wordt aangevraagd
 • de deelnemer zeker de opleiding volgt
 • er een aanwezigheidsattest wordt uitgereikt op basis van gearchiveerde controle

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Legal Learning Company
Bergensesteenweg 709a
1600 St-Pieters-Leeuw
Tel. 056 96 03 61
info@utopix.be
Melanie Van Acker
0468 48 90 98
melanie@utopix.be