Opgenomen op 17/02/2022
On demand
Sven Mosselmans
2u

Enkele actuele ontwikkelingen inzake familie(proces)recht en familiaal vermogens(proces)recht

Tijdens deze opleiding zal raadsheer Mosselmans enkele actuele tendensen binnen het familie(proces)recht en familiaal vermogens(proces)recht toelichten:

 • Codificatie van het familiaal vermogensrecht;
 • Transactionele verdelingen;
 • Handelingsonbekwame deelgenoten bij een vereffening-verdeling;
 • Afhandeling van een aan een kind toegevallen nalatenschap in een eenoudersituatie;
 • Deficitaire nalatenschappen;
 • Onsplitsbaar karakter van een gerechtelijke vereffening-verdeling;
 • Afhankelijke onverdeeldheden;
 • Buitenlandse elementen bij een gerechtelijke vereffening-verdeling;
 • Termijngebonden vorderingen hangende een gerechtelijke vereffening-verdeling;
 • Bewijsnood in het kader van een gerechtelijke vereffening-verdeling;
 • Schriftonderzoek;
 • Deelakkoorden in het kader van een gerechtelijke vereffening-verdeling;
 • Aanspraken versus bezwaren in het kader van een gerechtelijke vereffening-verdeling;
 • Afhandeling van goederenrechtelijke onverdeeldheden;
 • Vermogensverschuivingen bij partnerrelaties. 

Dit webinar geeft u toegang tot uw persoonlijk webinar archief van de opleidingen waarop u inschreef. Gedurende 3 maanden heeft u vrij toegang tot de opname van de seminaries/opleidingen waarvoor u inschreef.  U kunt dus het seminarie herbekijken wanneer u wilt.

Spreker

Sven Mosselmans

Sven Mosselmans was advocaat bij de balie te Brussel (1995-2000). Nadien was hij tot mei 2008 referendaris bij het Hof van Cassatie. Van mei 2008 tot januari 2014 was hij rechter in de rechtbank van Eerste Aanleg te Gent. In januari 2014 werd hij benoemd tot raadsheer in het Hof van Beroep te Gent. Sind 2020 is hij Raadsheer bij het Hof van Cassatie te Brussel.
Tegelijk is hij verbonden aan het Instituut voor Familiaal Vermogensrecht van de KU Leuven, eerst als assistent (1995-2001) en vervolgens als vrij wetenschappelijk medewerker. Hij behaalde ook een aggregatie voor het onderwijs in de rechten (KU Leuven, 1995). Hij is eveneens verbonden aan de UGent als academisch consulent (sinds 2008).
Hij publiceerde een 150-tal wetenschappelijke bijdragen over diverse onderwerpen in de domeinen van het privaatrecht en het procesrecht. In 1997 won hij de TPR-prijs met de bijdrage "Een evolutie op het terrein van het ouderlijk gezag, het omgangsrecht, het hoorrecht van minderjarigen en het recht op informatie van ouders en hun minderjarige kinderen: het EVRM, The Recommendation on parental responsabilities en het IVRK als leidraad?". 
Hij is redactielid van het “Tijdschrift voor Vrederechters” (sinds 1998) en van het “Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk Recht” (sinds 2003). Hij maakt deel uit van de (kern)redactie van het “Rechtskundig Weekblad” (sinds 2004). Hij is eveneens vaste medewerker van het “Tijdschrift voor Notarissen” (sinds 2005). Hij maakt verder deel uit van de adviesraad van de reeks “Algemene Praktische Rechtsverzameling” (sinds 2009), van de redactieraad van de reeks “Patrimonium” (sinds 2009) en van het “Tijdschrift voor Familierecht” (sinds 2014).

Accreditatie

Nationale Kamer van Notarissen:U was voor de volledige duur aanwezig gedurende het webinar.
OVB:C-2022-643: erkend voor 2 punten permanente vorming.
Nationale kamer van gerechtsdeurwaarders:U was voor de volledige duur aanwezig gedurende het webinar.

Kostprijs & data

€ 163,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker. Het webinar en de syllabus blijven 3 maanden beschikbaar. Na inschrijving ontvangt u de mail met link en kan u de link op uw account terugvinden bij de knop webinars.

Hoe betalen?

Nadien ontvangt u per mail een factuur om de betaling uit te voeren. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 30% en voor middelgrote ondernemingen 20%.

Ook de on-demand webinars zijn erkend voor betaling met KMO-portefeuillesubsidies indien deze aan volgende voorwaarden voldoen:

 • de opleiding interactief is, dit betekend dat de spreker beschikbaar is voor bijkomende vragen die rechtstreeks betrekking hebben tot de opleiding – bij Utopix is dit steeds mogelijk tijdens de periode dat de link beschikbaar is voor de deelnemer
 • de opleiding moet afgrond worden binnen het kalenderjaar waarin de subsidie wordt aangevraagd
 • de deelnemer zeker de opleiding volgt
 • er een aanwezigheidsattest wordt uitgereikt op basis van gearchiveerde controle

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Legal Learning Company
Bergensesteenweg 709a
1600 Sint-Pieters-Leeuw
Tel. 02 321 00 06
info@utopix.be