Sociaal recht
Opgenomen op 17/06/2021
On demand
Kurt Devos
2u

Detachering: the end of boring rules. Een handleiding voor internationale tewerkstelling.

De detachering van werknemers en zelfstandigen binnen de Europese Unie staat herhaaldelijk in de aandacht. Vaak gaat het echter over oneerlijke concurrentie, sociale dumping, sociale mistoestanden, ... De focus staat helaas op misstanden en schijnconstructies. 
Het grote aantal sociale en fiscale controles die daaruit voortvloeit, toont het belang aan van een correcte toepassing van de grensoverschrijdende spelregels. Voor internationale arbeidsrelaties geldt immers een bijzonder wettelijk kader. Het samenspel van nationaal, Europees en internationaal recht regelt het statuut van de gedetacheerden. 
In de praktijk rijzen dan vragen naar het toepasselijke arbeidsrecht, het toepasselijke sociale zekerheidstelsel en het fiscaal regime van de professionele inkomsten. 

- Wat is detachering? 
- Onder welke voorwaarden is sprake van detachering?
- Wie is werkgever? ... Welke invloed oefenen het arbeidsrecht, het sociaal-zekerheidsrecht en het fiscaal op elkaar uit in een Europese context?
- Wat is een vaste inrichting?


Het webinar biedt een handleiding voor detachering aan de hand van enkele casussen. Er wordt ingegaan op de regels en aandachtspunten bij een detachering, met aandacht voor enkele bijzondere topics. 

Spreker

Kurt Devos

Kurt Devos is actief in het arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht, met een bijzondere interesse voor internationale tewerkstelling. Hij adviseert in hoofdzaak Belgische en buitenlandse ondernemingen, begeleidt ondernemingen bij sociale inspecties en voert procedures voor de rechtbanken, burgerlijk en correctioneel. Hij zorgt voor de redactie en het nazicht van diverse arbeidsovereenkomsten en andere contracten of documenten. Kurt Devos is licentiaat in de rechten (U. Gent, 1999). Hij spreekt en schrijft over materies die verband houden met de sociaalrechtelijke aspecten van (re)organisatie van ondernemingen en internationale tewerkstelling. Kurt Devos is lid van de Balie van Kortrijk en geeft les arbeidsrecht en sociaalzekerheidsrecht.
  • Arbeids- en sociaalzekerheidsrecht
  • Grensoverschrijdende tewerkstelling en immigratie
  • Collectieve arbeidsrelaties
  • Herstructurering en overdracht van onderneming
  • Sociale inspecties en sociaal strafrecht
  • Commerciële contracten
 

Accreditatie

ITAA:Erkend voor 2u permanente vorming
IBR:U ontvangt een deelnameattest
OVB:2020-06176 erkend voor 2 punten permanente vorming
IBJ:U ontvangt een deelnameattest om individueel uw accreditatie aan te vragen

Kostprijs & data

€ 125,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker. Het webinar blijft 2 weken beschikbaar. Na inschrijving ontvangt u de mail met link en kan u de link op uw account terugvinden bij de knop webinars.

Hoe betalen?

Nadien ontvangt u per mail een factuur om de betaling uit te voeren. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 30% en voor middelgrote ondernemingen 20%.

Ook de on-demand webinars zijn erkend voor betaling met KMO-portefeuillesubsidies indien deze aan volgende voorwaarden voldoen:

  • de opleiding interactief is, dit betekend dat de spreker beschikbaar is voor bijkomende vragen die rechtstreeks betrekking hebben tot de opleiding – bij Utopix is dit steeds mogelijk tijdens de periode dat de link beschikbaar is voor de deelnemer
  • de opleiding moet afgrond worden binnen het kalenderjaar waarin de subsidie wordt aangevraagd
  • de deelnemer zeker de opleiding volgt
  • er een aanwezigheidsattest wordt uitgereikt op basis van gearchiveerde controle

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Legal Learning Company
Bergensesteenweg 709a
1600 St-Pieters-Leeuw
Tel. 056 96 03 61
info@utopix.be
Melanie Van Acker
0468 48 90 98
melanie@utopix.be