Sociaal recht
Opgenomen op 28/05/2020
On demand
Sophie Maes
1u

Detachering :Arbeidsrechtelijke aandachtspunten en ontwerp wijzigingen Detacheringswet

Vele bedrijven zijn begonnen met de heropstart van hun activiteiten. Reeds op 30 maart 2020 heeft de Europese Commissie opgeroepen om ook in coronacrisis de grenzen voor gedetacheerde werknemers binnen de EU open te houden indien de werkzaamheden in de betrokken sector in de ontvangende lidstaat nog toegestaan zijn. Daarnaast moet de herziene Detacheringsrichtlijn tegen 30 juli 2020 in Belgisch recht worden omgezet. Hiertoe werd op 22 april een wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake de detachering van werknemers ingediend. Het wetsontwerp wijzigt de Detacheringswet van 5 maart 2002, de Wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikkingstellen van werknemers ten behoeve van gebruikers en het sociaal strafwetboek met als voorziene datum van inwerkingtreding 30 juli 2020. 

In dit webinar kan uw toetsten of uw beleid rond detachering nog voldoet aan de laatste evoluties terzake. 
 
Programma:
 
  1. Welk arbeidsrecht is van toepassing bij een detachering ?

  1. Aandachtspunten bij contractuele set-up en het risico op verboden terbeschikkingstelling van personeel

  1. Welke Belgische minimum loon-en arbeidsvoorwaarden zijn van toepassing en wat verandert er ingevolge de herziene Detacheringsrichtlijn ?

  1. Waarmee rekening houden indien werknemers vanuit België naar het buitenland worden gedetacheerd ?”


Spreker

Sophie Maes

Sophie  adviseert nationale en internationale cliënten omtrent diverse aspecten van internationale tewerkstelling met inbegrip van arbeidsmigratie (arbeidskaarten, "single permit", visa en verblijf van buitenlandse werknemers), het individuele en collectieve arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht. Zij begeleidt cliënten bij de detachering van werknemers naar België, het structureren van een gelijktijdige tewerkstelling in meerdere landen, het opstarten van activiteiten in België, herstructureringen en overnames. Sophie werkt regelmatig nauw samen met andere leden van Ius Laboris op grensoverschrijdende projecten en vragen. Daarnaast geeft Sophie advies in uiteenlopende dagdagelijkse HR-aangelegenheden en algemene arbeidsrechtelijke vragen.

Zij toont een bijzondere belangstelling voor de internationale mobiliteit van werknemers, de problematiek van verboden terbeschikkingstelling van personeel en flexibele arbeidsvormen en het ontslagrecht.

Sophie spreekt regelmatig op interne en externe binnenlandse en buitenlandse seminaries en is auteur van diverse artikels. Zij is mede-auteur van het boek "Tewerkstelling buitenlandse werknemers". Binnen Ius Laboris is zij lid van het “Executive Committee” en voorzitter van de “Global Mobility and Immigration Expert Group". Sophie wordt aanbevolen in de Who’s Who Legal 2017 editie, met de volgende vermelding: "Sophie Maes is a highly regarded adviser in matters of international employment, labour law and social security law. Sources say: “She is highly efficient and extremely knowledgeable in global mobility and immigration issues.".  Bovendien behoort Sophie ook tot de 26 Belgische experten op vlak van Labour, Employment & Benefits Law die opgelijst zijn in Who’s Who Legal: Labour & Employment 2017. In 2018 wordt ze als volgt vermeld: “Sophie Maes is a national leader with a superb practice. She is also recognised for her international expertise, with sources commenting, “Sophie is the go-to person on global mobility and immigration issues in the context of employment law in Belgium and beyond.” In 2019 vermeldt de gids het volgende : "With an impressive ability on restructuring and dismissals work, the "very knowledgeable" Sophie Maes runs a top-notch practice that sees her garner widespread commendation from peers. "There is no better person" in the field in Belgium", comments one interviewee".

Sophie behaalde het diploma van licentiaat in de rechten aan de Universiteit van Leuven (K.U.Leuven) in 1997, na gestudeerd te hebben in Leuven en Rouen (Frankrijk). Zij behaalde tevens een speciale licentie in sociaal recht aan de Universiteit van Brussel (ULB) in 1998.  Zij is lid van de Brusselse Orde van Advocaten sedert 1998. Sedert 2009 is zij vennoot bij Claeys & Engels.

Accreditatie

BIBF:103253 erkend voor 1u permanente vorming
IAB:B0560/2017-12 erkend voor 1u permanente vorming
IBR:U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw punten kan aanvragen
OVB:2019-05005 Erkend voor 1 punt permanente vorming
IBJ:U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw punten kan aanvragen

Kostprijs & data

€ 75,00
€ 67,50 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker. Het webinar blijft 1 week beschikbaar.

Hoe betalen?

Bij inschrijving ontvangt u per mail een factuur. De factuur wordt tevens toegevoegd aan uw online account en is ten allen tijde raadpleegbaar. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 30% en voor middelgrote ondernemingen 20%.

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Legal Learning Company
Bergensesteenweg 709a
1600 St-Pieters-Leeuw
Tel. 056 96 03 61
info@utopix.be
Melanie Van Acker
0468 48 90 98
melanie@utopix.be