Opgenomen op 28/02/2022
On demand
Bart De Moor
2u

Deontologie en de vertrouwelijkheid van briefwisseling : een blijvende strijd

Dat er nog steeds conflicten rijzen over het al dan niet vertrouwelijk karakter van briefwisseling tussen raadslieden, zorgt dat het belang van opleiding en opfrissing hierover nog steeds een noodzaak blijft.
 
Daarom organiseert Utopix een opleiding rond de vertrouwelijkheid van briefwisseling tussen raadslieden, met een focus op de regel en uitzonderingen aan de hand van concrete voorbeelden uit de praktijk.

Spreker

Bart De Moor

Bart De Moor is vennoot in onze praktijkgroep geschillenbeslechting en in de herstructurerings- en insolventiepraktijk.
Hij staat cliënten bij en adviseert hen over geschillen en alternatieve geschillenbeslechting, vennootschapsrecht, ondernemingsrecht, internationaal privaatrecht en zekerheden, of het nu gaat om complexe internationale of lokale aangelegenheden. Veel van zijn werk draait om vennootschapsgeschillen zoals aandeelhouders- en bestuurdersgeschillen, bestuurdersaansprakelijkheid en insolventiegeschillen. Tevens adviseert hij cliënten over reorganisatie en insolventie en wordt hij regelmatig door de rechter aangesteld als gerechtsmandataris.
Bart is een bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken, erkend door de Federale Bemiddelingscommissie sinds 2007. Hij is gerechtsmandataris bij de Ondernemingsrechtbank te Brussel en legt zich toe op vennootschaps -en aandeelhoudersgeschillen.
Bart is lector aan de Rechtsfaculteit van de Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) en auteur van tal van boeken en artikels die uitgebreid gepubliceerd zijn in juridische tijdschriften. Hij is lid van het redactiecomité van het tijdschrift DAOR (Droit des Affaires-OndernemingsRecht), lid van INSOL Europe en INSOL World en is lid en medevoorzitter van het Reorganisation and Workouts Subcommittee van de afdeling Insolvency van de International Bar Association (IBA).

Opleiding
Bart De Moor studeerde rechten aan de Université de Namen en de Universiteit van Gent en behaalde een diploma in de rechten in 1986. In 1992 behaalde hij ook een certificaat van een vierjarige cyclus van cursussen over het rechtsstelsel van de Verenigde Staten, uitgereikt door de Universiteit van Georgia en de Brusselse balie. In 1993 behaalde Bart een certificaat “Health Economics” aan de Universiteit van Antwerpen. In 2014 behaalde Bart het certificaat "Einführung in das deutsche Recht" van de Deutscher Anwaltverein (Duitse Orde van Advocaten) en de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie van Brussel.

Toelating
Bart De Moor is sinds 1986 lid van de Brusselse balie.

Affiliaties
Bart De Moor is Stafhouder van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie van Brussel.
Hij is actief lid van de IBA en van INSOL Europe.
Hij was lid van de Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie van Brussel van 2007 tot 2010 en voormalig afgevaardigde van de balie van Brussel bij de Algemene Vergadering van de Vlaamse Balies van 2008 tot 2017.

Accreditatie

Nationale Kamer van Notarissen:U was voor de volledige duur aanwezig gedurende het webinar.
OVB:C-2022-57 erkend voor 2 punten permanente vorming.
Nationale kamer van gerechtsdeurwaarders:U was voor de volledige duur aanwezig gedurende het webinar.

Kostprijs & data

€ 163,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker. Het webinar en de syllabus blijven 3 maanden beschikbaar. Na inschrijving ontvangt u de mail met link en kan u de link op uw account terugvinden bij de knop webinars.

Hoe betalen?

Nadien ontvangt u per mail een factuur om de betaling uit te voeren. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 30% en voor middelgrote ondernemingen 20%.

Ook de on-demand webinars zijn erkend voor betaling met KMO-portefeuillesubsidies indien deze aan volgende voorwaarden voldoen:

  • de opleiding interactief is, dit betekend dat de spreker beschikbaar is voor bijkomende vragen die rechtstreeks betrekking hebben tot de opleiding – bij Utopix is dit steeds mogelijk tijdens de periode dat de link beschikbaar is voor de deelnemer
  • de opleiding moet afgrond worden binnen het kalenderjaar waarin de subsidie wordt aangevraagd
  • de deelnemer zeker de opleiding volgt
  • er een aanwezigheidsattest wordt uitgereikt op basis van gearchiveerde controle

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Legal Learning Company
Bergensesteenweg 709a
1600 Sint-Pieters-Leeuw
Tel. 02 321 00 06
info@utopix.be