Opgenomen op 27/01/2023
On demand
Marnix Moerman
1u

Deontologie : een combinatie van advocatuur en andere mandaten – waar ligt de grens?

Hoewel de advocaat vandaag nog steeds een vrij beroep is, is hij/zij evenzeer een ondernemer. Er staan evenwel nog steeds grenzen op het combineren van het vrij beroep met andere mandaten of functies. Daarom organiseert Utopix hierover een opleiding, wat een opfrissing inhoudt van de regels en uitzonderingen op het verbod van cumulatie van mandaten en andere functies, met concrete toepassingen uit de praktijk. Deze opleiding wordt aangeboden binnen het kader van het behalen van verplichte permanente vorming binnen de deontologie voor advocaten.

Dit webinar geeft u toegang tot uw persoonlijk webinar archief van de opleidingen waarop u inschreef. Gedurende 3 maanden heeft u vrij toegang tot de opname van de seminaries/opleidingen waarvoor u inschreef.  U kunt dus het seminarie herbekijken wanneer u wilt.

Spreker

Marnix Moerman

Marnix MOERMAN vatte de universitaire opleiding in de rechten aan in 1986, studeerde aan de Gentse Universiteit en behaalde de titels van kandidaat en licentiaat in de rechten met onderscheiding. Mr. Moerman schreef zich in aan de Gentse balie, doorliep er de stage en behaalde het bekwaamheidsattest voor de uitoefening van het beroep van advocaat. Mr. Marnix MOERMAN had van 1991 tot 1997 zijn kantoor in Gent, dat op 01.01.1998 naar Lievegem werd overgebracht. De opleiding wordt jaarlijks verder gezet door deelname aan en organisatie van studiedagen, lezingen en vakgerichte cursussen. In 2002 behaalde hij het getuigschrift van beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van gerechtelijke functies.

Benoemingen :
 • Plaatsvervangend vrederechter in het vredegerecht van het kanton Lievegem daartoe benoemd bij koninklijk besluit van 28.09.1999;
 • Plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent, bij koninklijk besluit van 03.06.2003;
 • Plaatsvervangend Raadsheer in het Hof van Beroep te Gent, bij Koninklijk Besluit van 15.11.2010 (B.S. 23.11.2010);

Publicaties en voordrachten :
 • Co-auteur van de commentaren bij de Woninghuurwet in : "Wet en duiding. Huur", Larcier, Gent, 2009, ed. Koenraad DE GREVE, Alexander FORRIER en Bernard HUBEAU.
 • Auteur van << Over bevoegdheid en rechtsmacht van de beslagrechter >> in het verslagboek van de studiecyclus "Beslag en executie", Larcier, Gent, 2010, ed. Vlaamse Conferentie der Balie van Gent.
 • Co-auteur van commentaren bij het gerechtelijk wetboek in : "Wet en duiding. Gerechtelijk Recht", Larcier, Gent, 2011, ed. Paul DAUW, Dirk SCHEERS en Bart WYLLEMAN.
 • Spreker op de studienamiddag "Onbeheerde nalatenschappen" van Studipolis - Die Keure Opleidingscentrum op 05.04.2011 te Gent.

Accreditatie

Nationale Kamer van Notarissen:U was voor de volledige duur aanwezig gedurende het webinar.
OVB:C-2021-1638: erkend voor 1 punt permanente vorming.
Nationale kamer van gerechtsdeurwaarders:U was voor de volledige duur aanwezig gedurende het webinar.

Kostprijs & data

€ 163,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker. Het webinar en de syllabus blijven 3 maanden beschikbaar. Na inschrijving ontvangt u de mail met link en kan u de link op uw account terugvinden bij de knop webinars.

Hoe betalen?

Nadien ontvangt u per mail een factuur om de betaling uit te voeren. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 30% en voor middelgrote ondernemingen 20%.

Ook de on-demand webinars zijn erkend voor betaling met KMO-portefeuillesubsidies indien deze aan volgende voorwaarden voldoen:

 • de opleiding interactief is, dit betekend dat de spreker beschikbaar is voor bijkomende vragen die rechtstreeks betrekking hebben tot de opleiding – bij Utopix is dit steeds mogelijk tijdens de periode dat de link beschikbaar is voor de deelnemer
 • de opleiding moet afgrond worden binnen het kalenderjaar waarin de subsidie wordt aangevraagd
 • de deelnemer zeker de opleiding volgt
 • er een aanwezigheidsattest wordt uitgereikt op basis van gearchiveerde controle

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Legal Learning Company
Bergensesteenweg 709a
1600 Sint-Pieters-Leeuw
Tel. 02 321 00 06
info@utopix.be