Deontologie
Opgenomen op 31/03/2021
On demand
Antoine Van Eeckhout
1u

Deontologie: Belangenconflict & 'hot topics' confraternaliteit

Mr. Antoine Van Eeckhout neemt gedurende dit webinar mee in de wereld van de deontologie nl de belangenconflicten.
Hierin zal hij oa de tegenstrijdige belangen onder de loep nemen en de diverse categorieën binnen de belangenconflicten zoals:
- Cliënt – advocaat 
Cliënt – cliënt
- Cliënt – ex-cliënt
- Cliënt – ex-cliënt
Deze conflicten worden steeds toegelicht aan de hand van diverse voorbeelden uit de praktijk.

Naast de belangenconflicten bespreekt mr. Van Eeckhout nog bijkomende 'hot topics' Confraterniteit
  •  Artikel 105 CDA: afwezigheid confrater op zitting
  •  Artikel 106 CDA: betekening en tenuitvoerlegging
  •  Artikel 109 CDA: rechtsvordering tegen confrater
  •  Artikel 1 CDA: behoorlijke beroepsuitoefening

Spreker

Antoine Van Eeckhout

Antoine Van Eeckhout voltooide zijn middelbaar onderwijs aan het Instituut Klein Seminarie te Roeselare in 1980. In juni 1982 behaalde hij het diploma van kandidaat in de Rechten aan de Kulak en in juni 1985 werd hij gediplomeerd als licentiaat in de rechten aan de KUL. Hij is sedert 1985 ingeschreven aan de balie te Kortrijk. Mr. Van Eeckhout behaalde in 2001 met onderscheiding het diploma van master in het ondernemingsrecht aan de UIA.

Hij heeft een jarenlange ervaring en expertise in diverse rechtsgebieden en bekwaamt zich voortdurend in het aansprakelijkheidsrecht (schade en schadeloosstelling, verzekeringen, verkeer), het ondernemingsrecht, het vermogensrecht (vereffening-verdeling na scheiding en overlijden) en het insolventierecht (faillissementen, WCO, vereffening, beslag). Hij wordt regelmatig aangesteld als curator in faillissementen en vereffenaar.

Mr. Van Eeckhout is sedert 2001 lid van de Raad van de Orde bij de Balie te Kortrijk. Hij was er 8 jaar penningmeester en van 2012 tot 2014 was hij Stafhouder van de balie. Sedert 2012 zetelt hij als afgevaardigde in de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies (OVB). Sinds september 2018 neemt hij de functie waar als eerste Stafhouder van de nieuwe gefusioneerde West-Vlaamse Balie.

Algemene rechtsgebieden :

  • ondernemingsrecht, contractenrecht, vastgoedrecht, vermogensrecht, aansprakelijkheidsrecht, verkeersrecht, insolventierecht
Bijzondere materies:

  • uitonverdeeldheidtreding, vereffening-verdeling na scheiding en overlijden, ongevallen, schade-en schadeloosstelling,  faillissementen, vereffeningen, WCO, aannemings- en huurproblematieken


Accreditatie

OVB:2020-04531 Erkend voor 1 standaardpunt permanente vorming

Kostprijs & data

€ 105,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker. Het webinar blijft 2 weken beschikbaar. Na inschrijving ontvangt u de mail met link en kan u de link op uw account terugvinden bij de knop webinars.

Hoe betalen?

Nadien ontvangt u per mail een factuur om de betaling uit te voeren. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 30% en voor middelgrote ondernemingen 20%.

Ook de on-demand webinars zijn erkend voor betaling met KMO-portefeuillesubsidies indien deze aan volgende voorwaarden voldoen:

  • de opleiding interactief is, dit betekend dat de spreker beschikbaar is voor bijkomende vragen die rechtstreeks betrekking hebben tot de opleiding – bij Utopix is dit steeds mogelijk tijdens de periode dat de link beschikbaar is voor de deelnemer
  • de opleiding moet afgrond worden binnen het kalenderjaar waarin de subsidie wordt aangevraagd
  • de deelnemer zeker de opleiding volgt
  • er een aanwezigheidsattest wordt uitgereikt op basis van gearchiveerde controle

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Legal Learning Company
Bergensesteenweg 709a
1600 St-Pieters-Leeuw
Tel. 056 96 03 61
info@utopix.be
Melanie Van Acker
0468 48 90 98
melanie@utopix.be