Vennootschapsrecht
Opgenomen op 14/12/2020
On demand
Marc Gielis
2u

De vennootschap voor de zelfstandige/vrije beroeper. Fiscaal nog zinvol?

Veel ondernemers en vrije beroepen (advocaten, maar ook artsen, notarissen, …) kiezen ervoor om hun beroep uit te oefenen in het kader van een vennootschap. Veelal uit fiscale overwegingen.  Maar wat zijn echter de mogelijkheden en beperkingen?  Ook moet er worden stil gestaan bij de fiscale regels van het zomerakkoord van 2017. We bekijken hierbij het fiscale luik voor wie erover nadenkt een vennootschap op te richten of wie reeds een vennootschap heeft maar zich hierbij een aantal vragen stelt. 

Onder meer de volgende items komen aan bod:

 • De belangrijkste voordelen van het werken met een vennootschap: de tariefvoordelen, de voordelen alle aard (zoals de bedrijfswagen, …)
 • Hoe gaan we te werk bij de omzetting van een ‘éénmanszaak’ naar een vennootschap? Hoe verloopt de overstap fiscaal?
 • Welke instrumenten zijn concreet bruikbaar om uw fiscale situatie te optimaliseren? Hoe moet u hieruit selecteren?
 • Hoe onttrekken we gelden aan de vennootschap: huurinkomen, intrest (rekening courant), dividend, …?  Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen hiervan?
 • Kan de vennootschap later ook een voordeel opleveren in het kader van successieplanning door vastgoed onder te brengen in de vennootschap?
 • Nadenken over uw woning of ander onroerend goed: binnen of buiten de vennootschap?
 • Is een goodwillconstructie (nog) aangewezen?  Zo ja, hoe moet/kan deze gefinancierd worden?
 • De fiscaal vriendelijke pensioenopbouw (groepsverzekering, individuele pensioentoezegging)
 • … 

Spreker

Marc Gielis

De heer Marc Gielis is IAB-belastingconsulent. Hij heeft 30 jaar gewerkt bij Bank J.Van Breda en C° NV te Antwerpen als fiscaal en patrimoniaal planner, waarna hij de stap naar het zelfstandig beroepsleven heeft gezet nl. als partner bij het kantoor Decupere, Gielis en Partners. Ook is hij redactielid van Vastgoed Kluwer, auteur van een aantal fiscale boeken, gastdocent aan de Brugge Business School en Odisee (Brussel).

Accreditatie

BIBF:107356 erkend voor 2u permanente vorming
ITAA:E0078/2020-10 erkend voor 2u permanent vorming
IBR:U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenningsaanvraag kan indienen
Nationale Kamer van Notarissen:U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenningsaanvraag kan indienen
OVB:2020-02413 erkend voor 2 standaardpunten
Nationale kamer van gerechtsdeurwaarders:U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenningsaanvraag kan indienen
IBJ:U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenningsaanvraag kan indienen

Kostprijs & data

€ 125,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker. Het webinar blijft 2 weken beschikbaar. Na inschrijving ontvangt u de mail met link en kan u de link op uw account terugvinden bij de knop webinars.

Hoe betalen?

Nadien ontvangt u per mail een factuur om de betaling uit te voeren. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 30% en voor middelgrote ondernemingen 20%.

Ook de on-demand webinars zijn erkend voor betaling met KMO-portefeuillesubsidies indien deze aan volgende voorwaarden voldoen:

 • de opleiding interactief is, dit betekend dat de spreker beschikbaar is voor bijkomende vragen die rechtstreeks betrekking hebben tot de opleiding – bij Utopix is dit steeds mogelijk tijdens de periode dat de link beschikbaar is voor de deelnemer
 • de opleiding moet afgrond worden binnen het kalenderjaar waarin de subsidie wordt aangevraagd
 • de deelnemer zeker de opleiding volgt
 • er een aanwezigheidsattest wordt uitgereikt op basis van gearchiveerde controle

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Legal Learning Company
Bergensesteenweg 709a
1600 St-Pieters-Leeuw
Tel. 056 96 03 61
info@utopix.be
Melanie Van Acker
0468 48 90 98
melanie@utopix.be