Opgenomen op 19/01/2023
On demand
Ann Maelfait
2u

De gezondheid van geest bij schenkingen en testamenten: een uitdagende oefening

Binnen het erfrecht en vermogensrecht rijst vaak de discussie of een testator of schenker over de vereiste bekwaamheid (lees: gezondheid van geest) beschikte op het ogenblik van de rechtshandeling. Al gevoeliger wordt de discussie wanneer men inzage zou willen krijgen in stukken waarover een behandelende arts van de betrokken persoon beschikt, die gebonden is aan een medisch beroepsgeheim. Hoe gaat een advocaat hiermee om?

Utopix organiseert in het voorjaar een opleiding rond hogervermeld onderwerp, met een concrete focus op praktijkvoorbeelden op basis van recente rechtspraak.

Dit webinar geeft u toegang tot uw persoonlijk webinar archief van de opleidingen waarop u inschreef. Gedurende 3 maanden heeft u vrij toegang tot de opname van de seminaries/opleidingen waarvoor u inschreef.  U kunt dus het seminarie herbekijken wanneer u wilt.

Spreker

Ann Maelfait

Mr Maelfait is vennoot van Rivus en leidt binnen het kantoor de litigation praktijk.
Als advocaat legt Ann zich in hoofdzaak toe op de oplossing van familiale conflicten.  Zij is onder meer gespecialiseerd in de vereffening en verdeling van complexe nationale en internationale nalatenschappen.  Daarnaast heeft zij een ruime expertise inzake vereffening- en verdeling van huwelijksvermogensstelsels na echtscheiding alsook inzake betwistingen over testamenten en schenkingen.
Mr Maelfait doceert aan de Expert Class vermogens- en successieplanning (Brugge Business School), geeft regelmatig voordrachten en heeft talrijke publicaties op haar naam staan.
Sedert 2002 is mr Maelfait ingeschreven aan de Brusselse en Gentse Balie.
Meester Maelfait is Master in de Rechten (KULeuven) en Master in de Fiscaliteit (KULeuven).

Accreditatie

Nationale Kamer van Notarissen:U was voor de volledige duur aanwezig gedurende het webinar.
OVB:C-2022-628: erkend voor 2 punten permanente vorming.
Nationale kamer van gerechtsdeurwaarders:U was voor de volledige duur aanwezig gedurende het webinar.

Kostprijs & data

€ 163,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker. Het webinar en de syllabus blijven 3 maanden beschikbaar. Na inschrijving ontvangt u de mail met link en kan u de link op uw account terugvinden bij de knop webinars.

Hoe betalen?

Nadien ontvangt u per mail een factuur om de betaling uit te voeren. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 30% en voor middelgrote ondernemingen 20%.

Ook de on-demand webinars zijn erkend voor betaling met KMO-portefeuillesubsidies indien deze aan volgende voorwaarden voldoen:

  • de opleiding interactief is, dit betekend dat de spreker beschikbaar is voor bijkomende vragen die rechtstreeks betrekking hebben tot de opleiding – bij Utopix is dit steeds mogelijk tijdens de periode dat de link beschikbaar is voor de deelnemer
  • de opleiding moet afgrond worden binnen het kalenderjaar waarin de subsidie wordt aangevraagd
  • de deelnemer zeker de opleiding volgt
  • er een aanwezigheidsattest wordt uitgereikt op basis van gearchiveerde controle

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Legal Learning Company
Bergensesteenweg 709a
1600 Sint-Pieters-Leeuw
Tel. 02 321 00 06
info@utopix.be