Opgenomen op 24/05/2023
On demand
Patty T'Jonck
2u

De gefaseerde transformatie van het jeugddelinquentierecht: een evaluatie en blik op de toekomst

Vlaanderen is sinds de zesde staatshervorming bevoegd voor de aanpak van jeugddelinquentie. Het doel van het jeugddelinquentierecht is een heldere, snelle en constructieve reactie te geven op jongeren die een delict (misdaad) plegen. Bij de herstelgerichte aanpak wordt rekening gehouden met de verantwoordelijkheid van de minderjarige voor zijn daden.

Sedert 1 september 2019 startte de eerste fase van de gefaseerde tewerkstelling van het decreet jeugddelinquentierecht. 
Alternatieve reacties voor gesloten begeleiding werden operationeel. Zo is er de delictgerichte contextbegeleiding, het positief project binnen de HCA-diensten én heeft het openbaar ministerie een veel ruimere waaier aan reacties.
De eerste fase is intussen afgerond. Hier zal nog eens kort worden stil gestaan bij, aan de hand van praktijkvoorbeelden, de vernieuwde rol van de jeugdadvocaat, van het openbaar ministerie en van de jeugdrechter. 

Er wordt ook stil gestaan bij de tweede fase: de geleidelijke afbouw van de VOS-capaciteit in de gemeenschapsinstellingen en opbouw van private voorzieningen. Waar staan we? Wat is relevant om te weten voor alle betrokken actoren? 

Dit webinar geeft u toegang tot uw persoonlijk webinar archief van de opleidingen waarop u inschreef. Gedurende 3 maanden heeft u vrij toegang tot de opname van de seminaries/opleidingen waarvoor u inschreef.  U kunt dus het seminarie herbekijken wanneer u wilt.

Spreker

Patty T'Jonck

Patty T’Jonck behaalde haar diploma Rechten aan de UGent in 2006, alvorens haar rechtenstudies aan te vatten was ze wachtmeester bij de Rijkswachtbrigade te Antwerpen, en startte aansluitend een carrière aan de Gentse balie. In 2010 maakte ze de overstap naar het Openbaar Ministerie, waar ze thans werkzaam is als afdelingsprocureur bij het parket West-Vlaanderen, gestart bij afdeling Kortrijk en nu bij Veurne.
Intrafamiliaal geweld, gezin, jeugd en zeden behoren tot haar core business.
Patty T’Jonck engageert zich tot het verzorgen van diverse studiedagen en is tevens lesgever aan de West-Vlaamse politieschool.

Accreditatie

Nationale Kamer van Notarissen:U was voor de volledige duur aanwezig gedurende het webinar.
OVB:C-2022-1632: erkend voor 2 punten permanente vorming.
Nationale kamer van gerechtsdeurwaarders:U was voor de volledige duur aanwezig gedurende het webinar.

Kostprijs & data

€ 163,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker. Het webinar en de syllabus blijven 3 maanden beschikbaar. Na inschrijving ontvangt u de mail met link en kan u de link op uw account terugvinden bij de knop webinars.

Hoe betalen?

Nadien ontvangt u per mail een factuur om de betaling uit te voeren. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 30% en voor middelgrote ondernemingen 20%.

Ook de on-demand webinars zijn erkend voor betaling met KMO-portefeuillesubsidies indien deze aan volgende voorwaarden voldoen:

  • de opleiding interactief is, dit betekend dat de spreker beschikbaar is voor bijkomende vragen die rechtstreeks betrekking hebben tot de opleiding – bij Utopix is dit steeds mogelijk tijdens de periode dat de link beschikbaar is voor de deelnemer
  • de opleiding moet afgrond worden binnen het kalenderjaar waarin de subsidie wordt aangevraagd
  • de deelnemer zeker de opleiding volgt
  • er een aanwezigheidsattest wordt uitgereikt op basis van gearchiveerde controle

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Legal Learning Company
Bergensesteenweg 709a
1600 Sint-Pieters-Leeuw
Tel. 02 321 00 06
info@utopix.be