Handels- en economisch recht
Opgenomen op 28/10/2021
On demand
Maarten Verhaghe
3u

Cybercrime en de gevolgen voor de onderneming

Het cybercrime is een trend die zich de laatste jaren verder zet. Criminelen hebben duidelijk gekozen om via digitale weg hun slag te slaan. Immers kunnen op korte tijd meer slachtoffers gemaakt worden, is de buit groter en kan men verdwijnen in de anonimiteit.
 
In deze uiteenzetting wordt het fenomeen van cybercrime behandeld vanuit het standpunt van een onderneming die het slachtoffer geworden is. 
 
Aan de  hand van onderstaande thema’s wordt het wetgevend kader geschetst:
 
  • Welke vormen van cybercrime bestaan er?
  • Welke stappen dient men te ondernemen als men het slachtoffer is geworden van cybercrime
  • Bestaat het risico dat de onderneming nadien geconfronteerd wordt met sancties en schadeclaims?
  • Wat met een gegevensbeschermingsbeleid? Is dit verplicht?
  • Hoe kan het risico op cybercrime verminderd worden?

Spreker

Maarten Verhaghe

Maarten Verhaghe voltooide zijn middelbaar onderwijs aan het Sint-Amandscollege Noord te Kortrijk in 2003. Hij behaalde in 2007 zijn bachelor diploma Rechten aan de Universiteit Gent.

Tijdens zijn verdere studies was hij voltijds tewerkgesteld bij de fiscus en behaalde als werkstudent zijn diploma Master in de Rechten.

Hij legt zich toe op het ondernemings- en insolventierecht, met een bijzondere interesse voor vennootschaps- en contractenrecht.

Sinds 1 januari 2017 is hij verbonden aan de Kortrijkse Balie.

Mr. Verhaghe doceert sedert een achttal jaren verschillende rechtsvakken - waaronder privacy en e-commerce - en fiscale vakken aan Syntra-West. Tevens is hij regelmatig spreker op seminaries en opleidingen.

In 2018 behaalde hij het certificaat als erkend Data Protection Officer (DPO).  Ondertussen oefent hij deze functie uit voor een vooraanstaande institutionele organisatie.

Algemene rechtsgebieden:
Ondernemingsrecht, contractenrecht, invorderingen en beslag, vermogensrecht en insolventierecht, I.T.-recht

Bijzondere materies:
Begeleiding van ondernemingen, vennootschapsrecht, M&A, aannemings- en huur geschillen, sociale wetten en arbeidsrecht, procedure fiscale en parafiscale invorderingen, onbetaalde facturen, WCO, faillissementen, vereffeningen,  aansprakelijkheidsvorderingen en vermogensrecht, e-commerce, privacy (GDPR)

Accreditatie

ITAA:erkenning in aanvraag
IBR:u ontvangt een deelnameattest
OVB:2021-01123 erkend voor 3 punten permanente vorming
IBJ:U ontvangt een deelnameattest om individueel uw erkenning aan te vragen

Kostprijs & data

€ 148,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker. Het webinar blijft 2 weken beschikbaar. Na inschrijving ontvangt u de mail met link en kan u de link op uw account terugvinden bij de knop webinars.

Hoe betalen?

Nadien ontvangt u per mail een factuur om de betaling uit te voeren. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 30% en voor middelgrote ondernemingen 20%.

Ook de on-demand webinars zijn erkend voor betaling met KMO-portefeuillesubsidies indien deze aan volgende voorwaarden voldoen:

  • de opleiding interactief is, dit betekend dat de spreker beschikbaar is voor bijkomende vragen die rechtstreeks betrekking hebben tot de opleiding – bij Utopix is dit steeds mogelijk tijdens de periode dat de link beschikbaar is voor de deelnemer
  • de opleiding moet afgrond worden binnen het kalenderjaar waarin de subsidie wordt aangevraagd
  • de deelnemer zeker de opleiding volgt
  • er een aanwezigheidsattest wordt uitgereikt op basis van gearchiveerde controle

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Legal Learning Company
Bergensesteenweg 709a
1600 St-Pieters-Leeuw
Tel. 056 96 03 61
info@utopix.be
Melanie Van Acker
0468 48 90 98
melanie@utopix.be