Opgenomen op 22/04/2022
On demand
Peter Piccu-Van Speybrouck
3u

Cybercrime binnen het Belgische strafrecht

Misdrijven binnen de ICT-wereld – en cybercrime in het bijzonder - maken in toenemende mate deel uit van ieders leven. Waar dit type misdrijven vroeger eerder een niche uitmaakte, kan de afgelopen jaren worden vastgesteld dat het aantal feiten exponentieel toeneemt en een steeds groter gedeelte van de bevolking met dit type misdrijven in contact komt.
 
In dit seminarie worden de belangrijkste ICT-misdrijven (valsheid in informatica, hacking, informaticasabotage, informaticabedrog, … ) binnen het Belgische Strafrecht behandeld, aangevuld met diverse verschijningsvormen en praktijkvoorbeelden, alsook recente rechtspraak 

Spreker

Peter Piccu-Van Speybrouck

Peter Piccu-Van Speybrouck is substituut-procureur des Konings bij het parket West-Vlaanderen. Hij is referentiemagistraat cybercrime en zetelt in het expertisenetwerk cybercrime van het openbaar ministerie. Daarnaast verzorgt hij geregeld opleidingen rond cybercrime aan studenten, politieagenten en magistraten.

Accreditatie

Nationale Kamer van Notarissen:U was voor de volledige duur aanwezig gedurende het webinar.
OVB:C-2021-315 erkend voor 3 punten permanente vorming.
Nationale kamer van gerechtsdeurwaarders:U was voor de volledige duur aanwezig gedurende het webinar.

Kostprijs & data

€ 156,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker. Het webinar en de syllabus blijven 3 maanden beschikbaar. Na inschrijving ontvangt u de mail met link en kan u de link op uw account terugvinden bij de knop webinars.

Hoe betalen?

Nadien ontvangt u per mail een factuur om de betaling uit te voeren. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 30% en voor middelgrote ondernemingen 20%.

Ook de on-demand webinars zijn erkend voor betaling met KMO-portefeuillesubsidies indien deze aan volgende voorwaarden voldoen:

  • de opleiding interactief is, dit betekend dat de spreker beschikbaar is voor bijkomende vragen die rechtstreeks betrekking hebben tot de opleiding – bij Utopix is dit steeds mogelijk tijdens de periode dat de link beschikbaar is voor de deelnemer
  • de opleiding moet afgrond worden binnen het kalenderjaar waarin de subsidie wordt aangevraagd
  • de deelnemer zeker de opleiding volgt
  • er een aanwezigheidsattest wordt uitgereikt op basis van gearchiveerde controle

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Legal Learning Company
Bergensesteenweg 709a
1600 Sint-Pieters-Leeuw
Tel. 02 321 00 06
info@utopix.be