Handels- en economisch recht
Opgenomen op 11/05/2020
On demand
Jochen Schraeyen
2u

Capita Selecta: algemene voorwaarden 2020

Algemene voorwaarden spelen een belangrijke rol in het (internationale) handelsverkeer. Het gebruik van algemene voorwaarden laat een onderneming toe om snel en kostenefficiënt te contracteren en ook om haar eigen contractuele positie te versterken. Het opstellen van sluitende en juridisch afdwingbare algemene voorwaarden is evenwel geen sinecure. Er gelden immers vaak sterk afwijkende regels naargelang het doelpubliek ten aanzien van wie de algemene voorwaarden worden aangewend. 

Tijdens dit webinar wordt een overzicht gegeven van de meest courante clausules en aandachtspunten inzake algemene voorwaarden. In de uiteenzetting (aangepast aan het Wetboek Economisch Recht) wordt bijzondere aandacht geschonken aan de afwijkingen die gelden in een B2B- en B2C-context en wordt rekening gehouden met recente juridische evoluties. 
Onder meer de volgende items worden behandeld (niet-beperkende opsomming):
- hoe zorgt u ervoor dat uw algemene voorwaarden en niet die van uw klant gelden?
 - wat met een eenzijdige wijziging van algemene voorwaarden?
 - wat zeggen uw algemene voorwaarden over de levering en hoe gebruikt u Incoterms?
 - hoe stemt u overdracht van eigendom en overdracht van risico op elkaar af?
 - welke clausules helpen u bij de invordering van niet-betaalde facturen?
 - binnen welke grenzen kan u uw aansprakelijkheid beperken?
 - welke bijzondere aandachtspunten gelden bij verkoop aan consumenten (B2C)?

Spreker

Jochen Schraeyen

Jochen Schraeyen is advocaat-vennoot bij het advocatenkantoor Jochen Schraeyen advocaten.
Mr. Schraeyen is gespecialiseerd in het commercieel recht, het vennootschapsrecht, het contractenrecht en het intellectuele eigendomsrecht.
Hij is licentiaat in de rechten (K.U. Leuven, 2000) en behaalde in 2002 een bijkomende LL.M (Master of Laws) aan de Universiteit van Oxford (Magister Juris in European and Comparative Law). Tevens was hij als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de KU Leuven.
Jochen Schraeyen is advocaat sedert 2002. Hij was tot 2013 verbonden aan de Brusselse balie. Sinds 2014 is hij verbonden aan de balie Limburg.
Hij is auteur van diverse juridische publicaties waaronder het handboek ‘Algemene Voorwaarden’ (Larcier, 2012). Hij is een regelmatig spreker op studiedagen en seminaries inzake vennootschapsrecht, intellectuele eigendomsrechten en algemene voorwaarden.

Accreditatie

BIBF:102992 Erkend voor 2 u permanente vorming
BIV:Erkend voor 2u permanente vorming
ITAA:B0560/2017-12 erkend voor 2u permanente vorming
OVB:2019-04571 Erkend voor 2 punten
IBJ:U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw punten kan aanvragen

Kostprijs & data

€ 125,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker. Het webinar blijft 2 weken beschikbaar.

Hoe betalen?

Nadien ontvangt u per mail een factuur om de betaling uit te voeren. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 30% en voor middelgrote ondernemingen 20%.

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Legal Learning Company
Bergensesteenweg 709a
1600 St-Pieters-Leeuw
Tel. 056 96 03 61
info@utopix.be
Melanie Van Acker
0468 48 90 98
melanie@utopix.be