Opgenomen op 16/05/2023
On demand
Alexander Verschave, Jennifer Callebaut
2u

Bouwend Vlaanderen en de perikelen bij burenhinder

Beter een goede buur dan een verre vriend luidt het gezegde, maar de realiteit is soms anders. Zeker wanneer er wordt overgegaan tot het oprichten van bouwwerken. In dit webinar wordt er stilgestaan bij de problematiek van de burenhinder. Het Burgerlijk Wetboek bevat sinds 1 september 2021 twee bepalingen over burenhinder: artikel 3.101 BW over bovenmatige burenhinder en artikel 3.102 over het voorkomen van bovenmatige burenhinder.
Deze bepalingen zijn van suppletief recht. Het staat naburen aldus vrij om overeenkomsten te sluiten in verband met de hinder die zij van elkaar zullen dulden. In de webinar worden tips gegeven bij het clausuleren van burenhinder in bouwcontracten. Vervolgens gaat de webinar in op aandachtspunten wanneer een buur claimt dat een bouwproject voor (bovenmatige) burenhinder zorgt. Zowel de theorie als de praktijk komen daarbij aan bod.
 
Er wordt tevens een ruime mogelijkheid tot vraagstelling voorzien.
 

Sprekers

Alexander Verschave

Alexander Verschave is advocaat bij Equator Advocaten en verbonden aan de balie van de Provincie Antwerpen. Hij legt zich in die praktijk voornamelijk toe op het publiek- en administratief recht in de ruime zin van het woord, met daarbij een bijzondere interesse voor overheidsopdrachten, concessies, publiek-private samenwerking (PPS) en de daarmee gepaard gaande interferenties met het privaatrecht (o.m. zakenrechtelijke constructies). Hij staat zowel (aanbestedende) overheden als ondernemingen bij in die materies. Alexander Verschave staat ook meerdere lokale besturen bij vragen met betrekking tot het opmaken van politiereglementen en bestuurlijke handhaving in het algemeen. 
Daarnaast is hij als navorser verbonden aan de faculteit rechten van de Universiteit Hasselt.
Alexander Verschave heeft in de voormelde materies meerdere publicaties op zijn naam. 

Jennifer Callebaut

Jennifer Callebaut is advocaat bij Equator Advocaten en verbonden aan de balie van de Provincie Antwerpen. Zij legt zich in die praktijk voornamelijk toe op het goederenrecht (appartementsmede-eigendom, zakelijke rechten, …), privaat bouwrecht (samenwerkingsovereenkomsten, aannemingsovereenkomsten, …) en contractenrecht. 

Daarnaast is zij ook als praktijkassistent verbonden aan de Universiteit Gent.

Jennifer Callebaut heeft in de voormelde materies meerdere publicaties op haar naam.

Accreditatie

Nationale Kamer van Notarissen:U was voor de volledige duur aanwezig gedurende het webinar.
OVB:C-2022-1694: erkend voor 2 punten permanente vorming.
Nationale kamer van gerechtsdeurwaarders:U was voor de volledige duur aanwezig gedurende het webinar.

Kostprijs & data

€ 163,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker. Het webinar en de syllabus blijven 3 maanden beschikbaar. Na inschrijving ontvangt u de mail met link en kan u de link op uw account terugvinden bij de knop webinars.

Hoe betalen?

Nadien ontvangt u per mail een factuur om de betaling uit te voeren. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 30% en voor middelgrote ondernemingen 20%.

Ook de on-demand webinars zijn erkend voor betaling met KMO-portefeuillesubsidies indien deze aan volgende voorwaarden voldoen:

  • de opleiding interactief is, dit betekend dat de spreker beschikbaar is voor bijkomende vragen die rechtstreeks betrekking hebben tot de opleiding – bij Utopix is dit steeds mogelijk tijdens de periode dat de link beschikbaar is voor de deelnemer
  • de opleiding moet afgrond worden binnen het kalenderjaar waarin de subsidie wordt aangevraagd
  • de deelnemer zeker de opleiding volgt
  • er een aanwezigheidsattest wordt uitgereikt op basis van gearchiveerde controle

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Legal Learning Company
Bergensesteenweg 709a
1600 Sint-Pieters-Leeuw
Tel. 02 321 00 06
info@utopix.be