Vastgoed en stedebouwrecht
Opgenomen op 31/03/2020
On demand
Bart De Becker
2u

Bouw-en milieumisdrijven: recente wetgeving en rechtspraak

Bouw- en milieumisdrijven worden meer en meer bestuurlijk gesanctioneerd. Bijna 10 jaar na de inwerkingtreding van het Milieuhandhavingsdecreet is nu ook de bestuurlijke handhaving van stedenbouwkundige misdrijven mogelijk. Administratieve overheden kunnen bestuurlijke maatregelen en bestuurlijke geldboeten opleggen. 
Daarnaast blijft in bepaalde gevallen ook de strafrechter bevoegd om straffen uit te spreken voor schendingen van de stedenbouw- en milieuwetgeving, eventueel in combinatie met herstel- en veiligheidsmaatregelen.

Tijdens dit webinar krijgt u een volledig overzicht van de wetgeving, zoals ze van toepassing is sinds de invoering van de omgevingsvergunning, aangevuld met actuele en relevante rechtspraak (Hof van Cassatie, Raad van State, Handhavingscollege, …).

Spreker

Bart De Becker

Bart De Becker is Licentiaat in de Rechten (Vrije Universiteit Brussel) en Licentiaat Politieke wetenschappen (Universiteit Gent). Hij startte zijn carrière aan de Universiteit Gent maar is nu lid van de Balies van Kortrijk en Antwerpen. Na een loopbaan van ruim 5 jaar bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, maakte hij in 2004 de overstap naar Lexeco | advocaten, waar hij actief is binnen de cel Ecologie. Sinds 2016 starte Mr Debecker zijn eigen kantoor op te Kortijk.  Bart De Becker verzorgde al verschillende voordrachten rond milieu- en vermogensrechtelijke topics. Daarnaast schreef hij ook een aantal juridische publicaties overruimtelijke ordening, lokale en regionale fiscaliteit, milieurecht en over bodemsanering.  

Accreditatie

BIBF:102335 erkend voor 2u permanente vorming
BIV:Erkend voor 2u permanente vorming
IAB:B0560/2017-12 Erkend voor 2u permanente vorming
OVB:2019-03991 Erkend voor 2 punten permanente vorming
Nationale kamer van gerechtsdeurwaarders:U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenningsaanvraag kan indienen tot maximum twee maanden na de dag van de gevolgde opleiding
IBJ:U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw punten kan aanvragen

Kostprijs & data

€ 120,00
€ 96,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker. Het webinar blijft 1 week beschikbaar.

Hoe betalen?

Bij inschrijving ontvangt u per mail een factuur. De factuur wordt tevens toegevoegd aan uw online account en is ten allen tijde raadpleegbaar. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 30% en voor middelgrote ondernemingen 20%.

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Utopix Comm.V.
Schoendalestraat 53
8793 Waregem
Tel. 056 96 03 61
info@utopix.be
Melanie Van Acker
0468 48 90 98
melanie@utopix.be