Burgerlijk recht
Opgenomen op 13/10/2021
On demand
Professor dr. Bernard Tilleman, Drs. Frederik Van den Abeele
3u

Bezint eer ge verbindt! Redactionele do’s and don’ts bij de koopovereenkomst

Professor Bernard Tilleman en drs. Frederik Van den Abeele bespreken in dit seminarie enkele belangrijke aandachtspunten bij het opstellen van een contract. De koop als koninginnencontract onder de bijzondere overeenkomsten staat hier centraal. Waar nodig maken we een korte uitstap naar het toekomstig nieuw verbintenissenrecht alsmede naar andere bijzondere overeenkomsten.
 
In het eerste deel van dit seminarie focussen we op het totstandkomingsproces van de koopovereenkomst. Dit betreft vooreerst de opstelling van vaak gebruikte overeenkomsten als de voorkeur- en optieovereenkomst. Daarnaast staan we stil bij andere verplichtingen naar aanleiding van de totstandkoming zoals informatieverplichtingen. 
 
Het tweede deel is gewijd aan veelvoorkomende clausules in de (vastgoed)praktijk. 
Een greep uit het aanbod:
  • In welke mate kan ik mijn leveringsverbintenis moduleren? 
  • Voor welke gebreken mag ik me exoneren in c2c, b2c, c2b en b2b? 
  • Moet ik nog een (uitdrukkelijk) ontbindend beding opnemen? 
  • Waaraan moet ik denken als mijn overeenkomst onder het Weens Koopverdrag valt
 

Sprekers

Professor dr. Bernard Tilleman

Bernard Tilleman (°1965) is gewoon hoogleraar aan de KULeuven. Hij is directeur van het Centrum voor Rechtsmethodiek, co-directeur van het Instituut voor Contractenrecht en prodecaan van de faculteit Rechtsgeleerdheid (2020-...). Hij is daarnaast voorzitter van de Nederlandstalige benoemingscommissie voor gerechtsdeurwaarders, lid van de Benoemings- en aanwijzingscommissie van de Hoge Raad voor Justitie en van één van de examencommissies van het ITAA.

Voorheen was hij voorzitter van de Nederlandstalige benoemingscommissie van het notariaat (2004-2008) en decaan van de faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven (2012-2020).

Hij studeerde rechten te Leuven (magna cum laude, Leuven 1988), Harvard (1989) en te Hamburg (Max Planck Institute für ausländisches und internationales Privatrecht in het kader van Sonderprogramm für ausländische Juristen DAAD (1990)). Hij was werkzaam op het secretariaat van de Ministerraad op het kabinet van de premier (1990-1991) en te Brussel op het advocatenkantoor Cleary-Gottlieb (1991-1993). Hij werd toegelaten tot de balie van New York in 1991. Als Aspirant van het NFWO behaalde hij een doctoraat rond bestuur van vennootschappen (Leuven 1996) dat bekroond werd met de Van Dievoet prijs.

Sinds 1996 werd hij belast met een leeropdracht in het inleiding tot het recht, contracten- en vennootschapsrecht op de campi Kortrijk, Brussel (Gespecialiseerde Aanvullende Studie Vennootschapsrecht KUB-KU Leuven) en te Leuven. Hij was gastprofessor aan de rechtsfaculteiten van Lille II (Introduction au droit belge (1998-2003), Université de Liège (ULG (Grondig contractenrecht (1999-2003)) en aan de Radboudt Universiteit te Nijmegen (TPR Wisselleerstoel 2000).

Bernard Tilleman publiceerde verschillende boeken en artikelen in het domein van het vennootschaps- en het contractenrecht.

Drs. Frederik Van den Abeele

Frederik Van den Abeele is werkzaam als doctorandus-assistent aan het Instituut voor Contractenrecht (KU Leuven) en verbonden als gastmedewerker aan de Universiteit Hasselt. Hij bereidt een proefschrift voor over de voorovereenkomsten onder (co-)promotorschap van prof. dr. Bernard Tilleman en prof. dr. Alain Laurent Verbeke. Hij is redactielid van het Limburgs Rechtsleven (sinds 2020).

Frederik studeerde Geschiedenis (Bachelor 2014, Master 2016) en Rechten (Bachelor 2015, Master 2018) an de Universiteit van Antwerpen met een Erasmusuitwisseling aan de Universiteit van Maastricht. In 2019-2020 heeft hij deelgenomen aan het Programme in European Private Law for Postgraduates (Münster – Krakau – Leuven – Genua).

Accreditatie

OVB:2022-00006 erkend voor 3 punten permanente vorming

Kostprijs & data

€ 148,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker. Het webinar blijft 2 weken beschikbaar. Na inschrijving ontvangt u de mail met link en kan u de link op uw account terugvinden bij de knop webinars.

Hoe betalen?

Nadien ontvangt u per mail een factuur om de betaling uit te voeren. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 30% en voor middelgrote ondernemingen 20%.

Ook de on-demand webinars zijn erkend voor betaling met KMO-portefeuillesubsidies indien deze aan volgende voorwaarden voldoen:

  • de opleiding interactief is, dit betekend dat de spreker beschikbaar is voor bijkomende vragen die rechtstreeks betrekking hebben tot de opleiding – bij Utopix is dit steeds mogelijk tijdens de periode dat de link beschikbaar is voor de deelnemer
  • de opleiding moet afgrond worden binnen het kalenderjaar waarin de subsidie wordt aangevraagd
  • de deelnemer zeker de opleiding volgt
  • er een aanwezigheidsattest wordt uitgereikt op basis van gearchiveerde controle

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Legal Learning Company
Bergensesteenweg 709a
1600 St-Pieters-Leeuw
Tel. 056 96 03 61
info@utopix.be
Melanie Van Acker
0468 48 90 98
melanie@utopix.be