Burgerlijk recht
Opgenomen op 22/10/2021
On demand
Sylvie Tack, Christophe Verwilghen
3u

Bewindvoering: medischrechtelijke aspecten en recent gewijzigde praktische aspecten bij bewind

Professor Sylvie Tack en mr. Christophe Verwilghen geven u gedurende deze namiddagsessie een overzicht van de  medischrechtelijke aspecten van bewindvoering en het toelichten van een aantal recent gewijzigde praktische aspecten van het bewind.

Professor Tack zal de medischrechtelijke aspecten bespreken, met name:
 
 • Invulling begrip ‘wilsonbekwaamheid’
 • Uitbreiding zorgvolmacht
 • Invloed op uitoefening patiëntenrechten en maken van medische keuzes
 • Link met andere figuren zoals ‘de vertegenwoordiger’ en de ‘vertrouwenspersoon’ in de wet patiëntenrechte
 • Gevolgen voor het opstellen en uitvoeren van wilsverklaringen (euthanasieverklaring, negatieve wilsverklaring, enz.)

 Terwijl mr. Verwilghen eerder toelichting zal geven  op een aantal recent gewijzigde praktische aspecten van het bewind, zoals:
 
 • Wetgeving bewind: stand van zaken
 • Opdracht van de bewindvoerder (bijstand en vertegenwoordiging, multidisciplinaire taak)
 •  Procedurele aspecten (vereenvoudigde procedure, medisch attest, verslaggeving, machtigingen)
 • Digitalisering

 

Sprekers

Sylvie Tack

Sylvie Tack verdedigt en adviseert cliënten in gezondheidsrechtelijke materies sinds 2004. Zij specialiseerde zich in kantoren te Gent en Leuven, en startte haar eigen praktijk in 2010.

Daarnaast is Sylvie Tack verbonden aan de UGent waar zij in 2012 doctoreerde in het gezondheidsrecht. Sinds 2014 is zij ook gastprofessor in de postacademische vorming Gezondheidsrecht en Gezondheidsethiek (UAntwerpen). Sylvie Tack is tevens lid van de Ethische en Deontologische Commissie van de Vlaamse Vereniging voor Logopedie.

Voorkeurmateries

Medisch aansprakelijkheidsrecht: burgerlijke en strafrechtelijke procedures wegens beweerde medische fouten, procedures voor het Fonds Medische Ongevallen

Medisch tuchtrecht: deontologische geschillen voor de Orde der Artsen, Psychologencommissie, Orde der Apothekers

Ziekenhuiswetgeving: contractuele geschillen tussen de ziekenhuisbeheerder en de ziekenhuisarts, ontslagprocedures, ziekenhuiswerking en -financiering, adviesverlening en bijstand aan medische raden

Medisch contractenrecht: opmaak en nazicht van (associatie)contracten tussen zorgenverleners, contractuele geschillen tussen zorgenverleners onderling, arbitrageprocedures

Wetgeving in verband met beroepsuitoefening: erkenning/visum, beroepstitel, statuut

Medisch recht: patiëntenrechten, begin en einde van het leven,  orgaantransplantatie, beroepsgeheim  en privacy

Ziekteverzekering: nomenclatuur, geschillen met het RIZIV

Farmaceutisch recht: wetgeving geneesmiddelen (registratie, terugbetaling, distributie), lichaamsmateriaal, medische hulpmiddelen, wetenschappelijk onderzoek

Christophe Verwilghen

Christophe Verwilghen heeft sinds jaren een gevestigde all-roundpraktijk in Knokke-Heist en heeft zich verder gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht, het verzekeringsrecht en de begroting van letselschade. Hij heeft daarnaast veel ervaring in het contractenrecht en het  vastgoedrecht en publiceert ook regelmatig in deze materies. Christophe vervult verschillende gerechtelijke mandaten (als bewindvoerder en schuldbemiddelaar) en is tevens benoemd als plaatsvervangend rechter in de politierechtbank West-Vlaanderen.

Voorkeurmateries

Aansprakelijkheidsrecht en schadeloosstelling: (medische) aansprakelijkheid, verkeersongevallen, evaluatie en begroting van lichamelijke schade

Verzekeringsrecht: aansprakelijkheids- en andere schadeverzekeringen, omvang van de dekking, regres

Verbintenissen uit overeenkomst: algemeen verbintenissenrecht, contracten tussen ondernemers,  vastgoedtransacties  (huur, verkoop van  onroerend goed, overdracht van praktijken en handelszaken, bouwovereenkomsten…)

Zakelijke rechten en zekerheden: eigendom en mede-eigendom, appartementsrecht,  voorrechten en hypotheken

Sociale zekerheidsrecht: ziekteverzekering, arbeidsongevallen en beroepsziekten, werkloosheid

Accreditatie

OVB:2021-01121 erkend voor 3 punten permanente vorming

Kostprijs & data

€ 148,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker. Het webinar blijft 2 weken beschikbaar. Na inschrijving ontvangt u de mail met link en kan u de link op uw account terugvinden bij de knop webinars.

Hoe betalen?

Nadien ontvangt u per mail een factuur om de betaling uit te voeren. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 30% en voor middelgrote ondernemingen 20%.

Ook de on-demand webinars zijn erkend voor betaling met KMO-portefeuillesubsidies indien deze aan volgende voorwaarden voldoen:

 • de opleiding interactief is, dit betekend dat de spreker beschikbaar is voor bijkomende vragen die rechtstreeks betrekking hebben tot de opleiding – bij Utopix is dit steeds mogelijk tijdens de periode dat de link beschikbaar is voor de deelnemer
 • de opleiding moet afgrond worden binnen het kalenderjaar waarin de subsidie wordt aangevraagd
 • de deelnemer zeker de opleiding volgt
 • er een aanwezigheidsattest wordt uitgereikt op basis van gearchiveerde controle

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Legal Learning Company
Bergensesteenweg 709a
1600 St-Pieters-Leeuw
Tel. 056 96 03 61
info@utopix.be
Melanie Van Acker
0468 48 90 98
melanie@utopix.be