Opgenomen op 20/04/2022
On demand
Philip Traest
3u

Bewijs in strafzaken

Tijdens deze studienamiddag zal het bewijs in strafzaken in zijn diverse aspecten worden behandeld.

Vooreerst zal aandacht worden besteed aan de bewijslast in strafzaken en de rol die de partijen (openbaar ministerie, beklaagde en burgerlijke partij) daarin spelen. 
In een tweede deel zal het voor de praktijk belangrijke domein van de bewijsverkrijging en bewijsvoering worden behandeld. Hierbij zal in ruime mate aandacht besteed worden aan het lot van het onrechtmatig verkregen bewijs en de toepassing van artikel 32 VTSV. De bewijswaardering komt dan als derde onderdeel aan bod.

In de uiteenzetting zal ruim aandacht besteed worden aan de Belgische (Hof van Cassatie en Grondwettelijk Hof) en supranationale rechtspraak.

Spreker

Philip Traest

Philip studeerde rechten (Gent, 1982) en criminologie (Gent, 1983) aan de Universiteit Gent.
In 1992 promoveerde hij aan dezelfde universiteit tot doctor in de Rechten met een proefschrift getiteld “Het bewijs in strafzaken”.
Van 1982 tot 1996 was hij advocaat aan de balie te Gent in het kantoor Storme, Leroy, Van Parys, Doolaege.
In 1996 werd hij advocaat aan de balie te Brussel in het kantoor De Bandt, Van Hecke, Lagae, thans Linklaters.
In 2013 vervoegde hij het kantoor Verbist & Vanlerberghe Omega Law te Antwerpen.
Hij is actief in het brede domein van het strafrecht, met inbegrip van het ondernemingsstrafrecht en de raakpunten met andere disciplines.
Philip heeft zijn praktijk als advocaat steeds gecombineerd met zijn academische opdracht. Hij werd assistent aan de Universiteit Gent in 1985 en docent in 1993. Thans is hij buitengewoon hoogleraar in de vakgebieden strafrecht en strafvordering.
Hij is bovendien auteur van talrijke publicaties in het domein van het strafrecht en het strafprocesrecht, waaronder het bewijsrecht.

Accreditatie

Nationale Kamer van Notarissen:U was voor de volledige duur aanwezig gedurende het webinar.
OVB:C-2021-178 Erkend voor 3 punten permanente vorming.
Nationale kamer van gerechtsdeurwaarders:U was voor de volledige duur aanwezig gedurende het webinar.

Kostprijs & data

€ 156,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker. Het webinar en de syllabus blijven 3 maanden beschikbaar. Na inschrijving ontvangt u de mail met link en kan u de link op uw account terugvinden bij de knop webinars.

Hoe betalen?

Nadien ontvangt u per mail een factuur om de betaling uit te voeren. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 30% en voor middelgrote ondernemingen 20%.

Ook de on-demand webinars zijn erkend voor betaling met KMO-portefeuillesubsidies indien deze aan volgende voorwaarden voldoen:

  • de opleiding interactief is, dit betekend dat de spreker beschikbaar is voor bijkomende vragen die rechtstreeks betrekking hebben tot de opleiding – bij Utopix is dit steeds mogelijk tijdens de periode dat de link beschikbaar is voor de deelnemer
  • de opleiding moet afgrond worden binnen het kalenderjaar waarin de subsidie wordt aangevraagd
  • de deelnemer zeker de opleiding volgt
  • er een aanwezigheidsattest wordt uitgereikt op basis van gearchiveerde controle

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Legal Learning Company
Bergensesteenweg 709a
1600 Sint-Pieters-Leeuw
Tel. 02 321 00 06
info@utopix.be