Burgerlijk recht
Opgenomen op 27/08/2021
On demand
Dorothy Gruyaert
2u40

Algemeen overzicht 'Nieuw goederenrecht'

Op 1 september 2021 wordt een nieuw zakenrechtelijk tijdperk ingeluid door de inwerkingtreding van het nieuwe boek 3 “Goederen” van het Burgerlijk Wetboek. Het aloude vertrouwde wettelijke kader betreffende de zakelijke rechten wordt grondig hervormd. Het doel van dit seminarie is om een algemeen overzicht te bieden van de verschillende nieuwe regels waarmee u in uw dagelijkse praktijk rekening zal moeten houden. De volgende sub-thema’s komen aan bod: 
 • het onderscheid der goederen
 • eigendom
 • mede-eigendom
 • erfpacht
 • opstal
 • vruchtgebruik
 • erfdienstbaarheden; en
 • burenrelaties

Daarbij wordt o.m. een antwoord geboden op de volgende vragen: Is er nog sprake van een gesloten systeem van zakelijke rechten? In welke mate kunnen partijen zelf invulling geven aan de verschillende rechtsfiguren en welke bepalingen zijn van dwingend recht? Is een eeuwigdurende eigendomssplitsing buiten het appartementsrecht mogelijk? Wat is de laatste stand van zaken wat betreft de regels rond afbraak van heropbouw van appartementsgebouwen?, Kan men preventief optreden tegen hinder uit nabuurschap?, etc.
 
De spreker behandelt de verschillende onderwerpen vanuit een praktische insteek en gaat in op de opportuniteiten die de modernisering van het goederenrecht te bieden heeft voor de vastgoedsector in ruime zin. 

Spreker

Dorothy Gruyaert

Dorothy specialiseert zich in vastgoedrecht.

Sinds 1 september 2016 werkt zij als advocaat bij Eubelius Kortrijk.

Dorothy studeerde rechten aan de KU Leuven en de Universiteit van Stellenbosch. Zij behaalde de graad van Master in de Rechten in juni 2011 met grote onderscheiding.

Op 31 mei 2016 behaalde Dorothy de graad van Doctor in de Rechten met haar proefschrift ‘De exclusiviteit van het eigendomsrecht’, onder begeleiding van prof.dr. Vincent Sagaert (promotor) en prof.dr. Alain Laurent Verbeke (co-promotor).

Gedurende de periode september 2011 - augustus 2016 werkte zij als voltijds assistente op het instituut voor goederenrecht van de KU Leuven.

Accreditatie

ITAA:erkend voor 2u30 permanente vorming
IBR:U ontvangt een deelnameattest om individueel uw erkenning aan te vragen
Nationale Kamer van Notarissen:U ontvangt een deelnameattest om individueel uw erkenning aan te vragen
OVB:2021-00252 erkend voor 2 standaardpunten permanente vorming
Nationale kamer van gerechtsdeurwaarders:U ontvangt een deelnameattest om individueel uw erkenning aan te vragen
IBJ:U ontvangt een deelnameattest om individueel uw erkenning aan te vragen

Kostprijs & data

€ 125,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker. Het webinar blijft 2 weken beschikbaar.

Hoe betalen?

Nadien ontvangt u per mail een factuur om de betaling uit te voeren. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 30% en voor middelgrote ondernemingen 20%.

Ook de on-demand webinars zijn erkend voor betaling met KMO-portefeuillesubsidies indien deze aan volgende voorwaarden voldoen:

 • de opleiding interactief is, dit betekend dat de spreker beschikbaar is voor bijkomende vragen die rechtstreeks betrekking hebben tot de opleiding – bij Utopix is dit steeds mogelijk tijdens de periode dat de link beschikbaar is voor de deelnemer
 • de opleiding moet afgrond worden binnen het kalenderjaar waarin de subsidie wordt aangevraagd
 • de deelnemer zeker de opleiding volgt
 • er een aanwezigheidsattest wordt uitgereikt op basis van gearchiveerde controle

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Legal Learning Company
Bergensesteenweg 709a
1600 St-Pieters-Leeuw
Tel. 056 96 03 61
info@utopix.be
Melanie Van Acker
0468 48 90 98
melanie@utopix.be