Opgenomen op 02/03/2023
On demand
Sebastian Tytgat, Hannah Matthys
2u

Afdwingbaarheid en sancties bij miskenning van het consumentenrecht

Een rechtsdomein waarover in de afgelopen jaren al heel wat rechtspraak en rechtsleer verschenen is, betreft ongetwijfeld het consumentenrecht, mede door de continue wijzigingen in het commerciële landschap. In B2C relaties behoort het tot een eerste verplichting van de ondernemer om de rechten (o.m. vermeld in Boek VI WER) van de consument te kennen en deze te respecteren. Even belangrijk is het om op de hoogte te zijn van de actiemiddelen die de consument kan inzetten om een miskenning van zijn rechten te zien rechtgezet worden.

In dit seminarie zal in een eerste luik een algemene omkadering worden gegeven van het consumentenrecht en haar verschillen met B2B en C2C relaties en welke juridische discussies deze terminologieën kunnen voort groeien. Verder zal worden besproken welke eerste stappen een consument kan zetten wanneer deze een klacht zou hebben binnen een relatie met een ondernemer. In een volgend deel zal dieper worden ingegaan op de publieke en private handhavingsmogelijkheden die voorhanden zijn bij een miskenning van de regels binnen het consumentenrecht met een bespreking van de verschillende sanctiemechanismen . Deze onderdelen zullen vanuit een meer praktisch oogpunt worden besproken en toegelicht, aangevuld met tips en tricks om deze discussies te beëindigen.

Dit webinar geeft u toegang tot uw persoonlijk webinar archief van de opleidingen waarop u inschreef. Gedurende 3 maanden heeft u vrij toegang tot de opname van de seminaries/opleidingen waarvoor u inschreef.  U kunt dus het seminarie herbekijken wanneer u wilt.

Sprekers

Sebastian Tytgat

Sebastian Tytgat is lid van de Brusselse Balie sinds 2015 en maakt deel uit van het International Commercial & Trade Team van Baker McKenzie. Hij behaalde zijn Master aan de KU Leuven in 2014, en een bijkomende Master aan de Université Libre de Bruxelles in 2015. Sinds 2018 is Sebastian tevens praktijkassistent gerechtelijk recht aan de KU Leuven, en in de periode 2018-2020 schreef hij verschillende actualiteitsartikelen inzake algemeen handels- en procesrecht voor het Tijdschrift Belgisch Handelsrecht - Revue de Droit Commercial Belge.
Sebastian adviseert nationale en internationale klanten bij geschillenbeslechting (zowel in de fase voor, tijdens als na een gerechtelijke of arbitrale procedure). Hij staat hen tevens bij in het kader van verschillende aspecten van hun bedrijfsvoering, van het onderhandelen, opstellen, beheren en beëindigen van verscheidene commerciële overeenkomsten (inclusief distributie-, agentuur- en franchiseovereenkomsten) tot contacten met overheden inzake consumenten- en mededingingsrecht (bijv. naar aanleiding van een klacht).
Sebastian verzorgde reeds verschillende presentaties, zowel in het kader van juridische opleidingen (bijv. inzake de B2B-wet van 4 april 2019) als in de schoot van sectororganisaties (bijv. FEBIAC). 

Hannah Matthys

Hannah Matthys is lid van de Brusselse Balie sinds 2021 en maakt deel uit van het International Commercial & Trade team van Baker McKenzie. In 2021 behaalde ze een Master rechten aan de Universiteit Gent. Tijdens haar opleiding volgde ze een uitwisseling aan American University Washington College of Law (VS) en was ze actief in verschillende verenigingen (o.a. Business2Students en het Jeugd Parlement Jeunesse).
Hannah assisteert klanten in de verschillende fases van geschillenbeslechting, alsook bij het opstellen en onderhandelen van diverse (internationale) commerciële overeenkomsten. Daarnaast adviseert ze cliënten over een brede waaier aan commerciële kwesties, waaronder agentuur en distributie, etiketteringsvoorschriften, productaansprakelijkheid, recalls en marketing.

Accreditatie

Nationale Kamer van Notarissen:U was voor de volledige duur aanwezig gedurende het webinar.
OVB:C-2022-335: erkend voor 2 punten permanente vorming.
Nationale kamer van gerechtsdeurwaarders:U was voor de volledige duur aanwezig gedurende het webinar.

Kostprijs & data

€ 163,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker. Het webinar en de syllabus blijven 3 maanden beschikbaar. Na inschrijving ontvangt u de mail met link en kan u de link op uw account terugvinden bij de knop webinars.

Hoe betalen?

Nadien ontvangt u per mail een factuur om de betaling uit te voeren. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 30% en voor middelgrote ondernemingen 20%.

Ook de on-demand webinars zijn erkend voor betaling met KMO-portefeuillesubsidies indien deze aan volgende voorwaarden voldoen:

  • de opleiding interactief is, dit betekend dat de spreker beschikbaar is voor bijkomende vragen die rechtstreeks betrekking hebben tot de opleiding – bij Utopix is dit steeds mogelijk tijdens de periode dat de link beschikbaar is voor de deelnemer
  • de opleiding moet afgrond worden binnen het kalenderjaar waarin de subsidie wordt aangevraagd
  • de deelnemer zeker de opleiding volgt
  • er een aanwezigheidsattest wordt uitgereikt op basis van gearchiveerde controle

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Legal Learning Company
Bergensesteenweg 709a
1600 Sint-Pieters-Leeuw
Tel. 02 321 00 06
info@utopix.be