Burgerlijk recht
Opgenomen op 03/07/2020
On demand
Professor Gerd Verschelden
3u

Actualia personen- en familierecht


In dit webinar brengt prof. Gerd Verschelden (UGent) de deelnemers een selectie van recente rechtspraak en wetgeving in het brede domein van het personen- en familierecht, met bijzondere aandacht voor de arresten van het Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie in afstammingszaken, de aanpassing van de geslachtsregistratie en het verhaalsrecht van het OCMW tegen onderhoudsplichtige familieleden van personen die OCMW-steun hebben genoten.

Spreker

Professor Gerd Verschelden

Gerd Verschelden is hoogleraar aan de Universiteit Gent, waar hij actueel Basisbegrippen van recht, Personen- en familierecht en de Grondige studie personen- en familierecht doceert.
 
Hij was/is promotor van doctoraten over o.m. EOT-overeenkomsten, de onderhoudsplicht tussen ex-echtgenoten, draagmoederschap, afstamming na medisch begeleide voortplanting, minnelijke schikking in familiezaken en bemiddeling.
 
Gerd Verschelden is actief als hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Familierecht, als co- hoofdredacteur van het verzamelwerk Personen- en Familierecht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, vaste medewerker van de Juristenkrant en als redactielid van het Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk Recht en het Tijdschrift voor Vrederechters en Politierechters. Het is ook redactielid van het Belgisch-Nederlandse open access forum Familie & Recht (Boom Juridische Uitgevers, Den Haag). Hij werkt mee aan een aantal geannoteerde wetboeken: als redacteur van het Gerechtelijk Wetboek met bijzondere wetgeving en als hoofdredacteur van het Burgerlijk Wetboek en het Burgerlijk Wetboek. Bijzondere Wetgeving (die Keure, Brugge). Daarnaast is hij ook hoofdredacteur van de boekenreeks Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht (Larcier) en coördinerend hoofdauteur van het vijfjaarlijkse “Overzicht van rechtspraak Familierecht” van het Tijdschrift voor Privaatrecht (TPR).
 
Gerd Verschelden is auteur van een 5-tal monografieën, editor van een 15-tal verzamelwerken, auteur van meer dan 50 bijdragen in verzamelwerken, meer dan 40 tijdschriftartikelen en meer dan 20 substantiële annotaties over diverse aspecten van het personenrecht en familierecht. Hij schreef meer dan 180 korte duidende annotaties (vnl. voor het Nieuw Juridisch Weekblad) en 100-tal juridische columns en editorialen (voor de Juristenkrant, resp. het Tijdschrift voor Familierecht).
 
Hij is directeur van het Instituut voor Familierecht, codirecteur van het Gents Instituut voor Gezondheidsrecht  en voorzitter van de vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht.

Accreditatie

Nationale Kamer van Notarissen:U ontvangt een deelnameattest waarmee u uw permanente vorming individueel kan aanvragen
OVB:2019-05828 Erkend voor 3 punten permanente vorming

Kostprijs & data

€ 170,00
€ 145,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker. Het webinar blijft 2 weken beschikbaar.

Hoe betalen?

Nadien ontvangt u per mail een factuur om de betaling uit te voeren. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 30% en voor middelgrote ondernemingen 20%.

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Legal Learning Company
Bergensesteenweg 709a
1600 St-Pieters-Leeuw
Tel. 056 96 03 61
info@utopix.be
Melanie Van Acker
0468 48 90 98
melanie@utopix.be