Gerechtelijk recht
Opgenomen op 18/11/2021
On demand
Raadsheer Pierre Thiriar
3u

Actualia gerechtelijk recht, overzicht en bespreking recente cassatierechtspraak over het civiel procesrecht

Pierre Thiriar, raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen en praktijkassistent Gerechtelijk Recht UAntwerpen, wijst u op en bespreekt de belangrijkste cassatierechtspraak van de afgelopen jaren op het vlak van het civiel procesrecht.

 Zo komen onder meer aan bod: 
 • de instaatstelling, 
 • het debat, 
 • het advies van het Openbaar Ministerie, 
 • de tegenspraak, 
 • de taakverdeling tussen rechter en partijen, 
 • het bewijsrecht, 
 • de rechtsmiddelen, 
 • de tenuitvoerlegging van vonnissen en arresten, 
 • alsook de weerslag van de overdracht van rechten en van kwalitatieve rechten op het civiel procesrecht.

Spreker

Raadsheer Pierre Thiriar

Pierre Thiriar is raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen en praktijkassistent aan de Universiteit Antwerpen. Voordien was hij rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen en vrijwillig academisch medewerker van de Universiteit Antwerpen.

Accreditatie

Nationale Kamer van Notarissen:U ontvangt een deelnameattest
OVB:2021-01345 erkend voor 3 punten permanente vorming
Nationale kamer van gerechtsdeurwaarders:U ontvangt een deelnameattest

Kostprijs & data

€ 148,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker. Het webinar blijft 2 weken beschikbaar. Na inschrijving ontvangt u de mail met link en kan u de link op uw account terugvinden bij de knop webinars.

Hoe betalen?

Nadien ontvangt u per mail een factuur om de betaling uit te voeren. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 30% en voor middelgrote ondernemingen 20%.

Ook de on-demand webinars zijn erkend voor betaling met KMO-portefeuillesubsidies indien deze aan volgende voorwaarden voldoen:

 • de opleiding interactief is, dit betekend dat de spreker beschikbaar is voor bijkomende vragen die rechtstreeks betrekking hebben tot de opleiding – bij Utopix is dit steeds mogelijk tijdens de periode dat de link beschikbaar is voor de deelnemer
 • de opleiding moet afgrond worden binnen het kalenderjaar waarin de subsidie wordt aangevraagd
 • de deelnemer zeker de opleiding volgt
 • er een aanwezigheidsattest wordt uitgereikt op basis van gearchiveerde controle

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Legal Learning Company
Bergensesteenweg 709a
1600 St-Pieters-Leeuw
Tel. 056 96 03 61
info@utopix.be
Melanie Van Acker
0468 48 90 98
melanie@utopix.be