Handels- en economisch recht
Opgenomen op 08/07/2021
On demand
Brecht Lambrecht (Storme Leroy & Van Parys)
2u45

ACTIEMIDDELEN & AANDEELHOUDERSRECHTEN EEN PRAKTISCHE WANDELING DOORHEEN GERECHTELIJKE EN BUITENGERECHTELIJKE ACTIEMIDDELEN EN AANDEELHOUDERSRECHTEN IN HET NIEUWE WVV

Met als leidraad het ontwerp van Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in de hand licht onze spreker, de vernieuwde aandeelhoudersrechten toe, alsook de actiemiddelen van aandeelhouders (en bij uitbreiding bestuurders). Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke actiemiddelen worden bekeken en komen aan bod. Een zeer nuttige praktische lijst van de meest gebruikte rechten (actiemiddelen) van aandeelhouders en bestuurders worden doorlopen. 
Dit overzicht is bruikbaar en nuttig voor diverse doelgroepen, en is niet alleen juridisch relevant voor advocaten, magistraten en juridische adviseurs. Dit overzicht is evenzeer nuttig voor boekhouders accountants, revisoren, bedrijfsjuristen, counsels, consultants/adviseurs, … welke dienen te adviseren of welke met potentiële of (reeds) sluimerende aandeelhoudersconflicten en actiemiddelen te maken krijgen.
Waar mogelijk wordt ook een zijstap gemaakt naar de relatie van de aandeelhouders met het bestuur en de bestuurders van vennootschappen.
Technisch komen onder meer aan bod: 
 • Gelijkenissen en wijzigingen in toepassingsgebied (personen, voorwerp) en in procedure inzake de verschillende actiemiddelen:
 
  • bijeenroepingsrecht algemene vergadering (en bestuursraad),
  •  agenderingsrecht 
  • vraagrecht
  •  individueel onderzoeks- en controlerecht als aandeelhouder (en bestuurder)
  •  vennootschapsrechtelijk deskundigenonderzoek
  •  vordering tot nietigverklaring bestuursbesluiten en besluiten algemene vergadering
  •  bestuurdersaansprakelijkheidsvordering
  •  gedwongen overdracht van aandelen (uittreding/uitsluiting), 
  • gerechtelijke ontbinding
  •  Overlopen enkele actiemiddelen in kort geding
  •  

Spreker

Brecht Lambrecht (Storme Leroy & Van Parys)


Brecht Lambrecht is afgestudeerd als licentiaat in de rechten 2002 UGent.
Master na Master in Business Planning 2003 (Vlekho Business School – HUBrussel)
Aggregaat Lerarenopleiding in de Rechten (AILO) 2006 UGent

BEROEPSACTIVITEIT
Advocaat vanaf 1 oktober 2003 – sinds 11 september 2012 aan de balie te Gent (voorheen balie te Dendermonde)
Praktijkassistent UGent vakgroep economisch recht sinds 2012

Accreditatie

ITAA:Erkend voor 3u permanente vorming
IBR:U ontvangt een deelnameattest
OVB:2020-06779 Erkend voor 2 punten permanent vorming
IBJ:U ontvangt een deelnameattest om individueel uw erkenning aan te vragen

Kostprijs & data

€ 125,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker. Het webinar blijft 2 weken beschikbaar. Na inschrijving ontvangt u de mail met link en kan u de link op uw account terugvinden bij de knop webinars.

Hoe betalen?

Nadien ontvangt u per mail een factuur om de betaling uit te voeren. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 30% en voor middelgrote ondernemingen 20%.

Ook de on-demand webinars zijn erkend voor betaling met KMO-portefeuillesubsidies indien deze aan volgende voorwaarden voldoen:

 • de opleiding interactief is, dit betekend dat de spreker beschikbaar is voor bijkomende vragen die rechtstreeks betrekking hebben tot de opleiding – bij Utopix is dit steeds mogelijk tijdens de periode dat de link beschikbaar is voor de deelnemer
 • de opleiding moet afgrond worden binnen het kalenderjaar waarin de subsidie wordt aangevraagd
 • de deelnemer zeker de opleiding volgt
 • er een aanwezigheidsattest wordt uitgereikt op basis van gearchiveerde controle

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Legal Learning Company
Bergensesteenweg 709a
1600 St-Pieters-Leeuw
Tel. 056 96 03 61
info@utopix.be
Melanie Van Acker
0468 48 90 98
melanie@utopix.be