Personen- en vennootschapsbelasting
Opgenomen op 30/04/2020
On demand
Donald Vandenberghe
3u

Aangifte vennootschapsbelasting 2020

De aangifte vennootschapsbelasting aanslagjaar 2020

Tijdens de update vennootschapsbelasting ontvangt u praktijkgerichte informatie betreffende de belangrijkste wijzigingen voor de vennootschapsaangifte aanslagjaar 2020. Aan de hand van concrete voorbeelden wordt de theorie toegelicht, onmiddellijk toepasbaar in uw dossiers.  

De docent geeft u, volgens de rubrieken van de aangifte, een overzicht van de inhoudelijke wijzigingen die van belang zijn om de aangifte correct in te vullen. De syllabus bevat o.a. relevante wetteksten, rechtspraak, circulaires, parlementaire vragen en rulings. De uiteenzetting heeft plaats aan de hand van een overzichtelijke powerpoint. Waar nodig worden duidelijke schema's toegevoegd.

De wijzigingen worden in een brede context geplaatst waarbij de insteek van en voor de cijferberoeper centraal staat. Door de veranderingen pro-actief te volgen en hierover te communiceren, toont u uw meerwaarde aan uw klanten.

Het Zomerakkoord heeft de aangifte van de vennootschapsbelasting grondig gewijzigd. U krijgt een volledig overzicht van de wijzigingen van het aanslagjaar. 

Vanzelfsprekend komen de belangrijkste zaken betreffende het aanslagjaar 2020 of boekjaren die ten vroegste aanvangen vanaf 01.01.2019 aan bod: de invoering van de groepsbijdrage, de “fiscale consolidatie”, beperking van de aftrekbaarheid van intresten op vreemd vermogen, “het financieringskostensurplus”, de mogelijkheid tot het aanleggen van een vrijstelling voor sociaal passief, de strijd tegen hybride mismatches en de invoering van de CFC-wetgeving,  enz…

Er werden heel wat circulaires gepubliceerd die het standpunt van de FOD Financiën hierover verduidelijken.  Maar ook wat de rechtspraak betreft zijn er grensverleggende arresten, onder meer betreffende de toepassing van de bezoldigingstheorie, … 

Omdat het van belang is om op de hoogte te zijn van de wijzigingen voor het huidige boekjaar geven we u eveneens een overzicht mee van de laatste fase van het Zomerakkoord die aanvangt vanaf 01.01.2020;  de verdere daling van het tarief van de vennootschapsbelasting van 25 naar 20 %;  het mobiliseren van vrijgestelde reserves, de verhoogde vrijstelling bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk personeel met een bachelordiploma, de creditrente op een “vordering” wordt wettelijk vastgelegd, de afschaffing van de degressieve afschrijvingen en de toepassing van de pro-rata afschrijving, de daling van de investeringsaftrek, de bijzondere aanslag geheime commissielonen is niet langer fiscaal aftrekbaar,….

Spreker

Donald Vandenberghe


 | Na zijn masteropleiding TEW aan de Universiteit Antwerpen begon Donald Vandenberghe zijn beroepsloopbaan in 1992 bij de FOD Financiën. Gedurende acht jaar werkte hij op diverse controles vennootschapsbelasting te Oostende, Gent en Brugge als Inspecteur en E.A. Inspecteur Directe Belastingen. Vervolgens ruilde hij FOD Financiën in voor een functie in de privésector. Gedurende 11 jaar oefende hij de job van financieel directeur uit in grotere familiebedrijven, zoals ECS European Containers NV. Hij was eveneens werkzaam in de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven te Gent tijdens de implementatie van de fusie met de Hogeschool-Universiteit Brussel.  Sinds 2011 is hij partner bij Flamée & Partners Accountants en Belastingconsulenten te Harelbeke.  Sedert 1998 is hij docent bij onder meer Syntra West/Skilliant en Fiscaal Informatief. Hij verzorgt diverse seminaries betreffende vennootschapsbelasting voor meerdere beroepsorganisaties   

Accreditatie

BIBF:102802 erkend voor 3,5 u permanente vorming
IAB:B0560/2017-12 Erkend voor 3u permanente vorming

Kostprijs & data

€ 170,00
€ 119,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker. Het webinar blijft 1 week beschikbaar.

Hoe betalen?

Bij inschrijving ontvangt u per mail een factuur. De factuur wordt tevens toegevoegd aan uw online account en is ten allen tijde raadpleegbaar. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 30% en voor middelgrote ondernemingen 20%.

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Utopix Comm.V.
Schoendalestraat 53
8793 Waregem
Tel. 056 96 03 61
info@utopix.be
Melanie Van Acker
0468 48 90 98
melanie@utopix.be