Personen- en vennootschapsbelasting
Opgenomen op 06/05/2020
On demand
Filip Vandenberghe
3u

Aangifte personenbelasting 2020

de aangifte van de personenbelasting over ajr 2020

De aangifte van de personenbelasting over ajr 2020 ondergaat  opnieuw een aantal wijzigingen: 

 -er is de laatste uitrol van de tax-shiftwet ; verdere verbreding van de belastingschijven en een éénvormig basisbedrag van de  belastingvrije som

- invoering van het mobiliteitsbudget voor werknemers vanaf 1.03.2019 en de vernietiging van de mobiliteitsvergoeding; wat zijn de gevolgen ?

- de vrijgestelde vergoeding voor brandweer, ambulanciers en CB wordt verhoogd, alsook het jaarlijks plafond van de onkostenvergoeding van bepaalde categorieën van vrijwilligers.

- de notie wettelijke pensioenleeftijd wordt aangepast voor wie  45 jaar heeft gewerkt     

- de vrijstelling van roerende voorheffing op  dividenden stijgt  tot 800 euro per jaar 

- de nieuwe belastingvermindering  voor de premies van de rechtsbijstandsverzekering  

- de opbouw van het extra pensioenkapitaal voor werknemers (VAPW) 

- de belastingvermindering inzake de tax-shelter voor starters en groeibedrijven is verstrengd 

- de belastingverminderingen voor uitgaven gedaan voor vernieuwing van tegen een redelijke huurprijs in huur gegeven woningen en de belastingvermindering voor in het kader van geregistreerde renovatieovereenkomsten ter beschikking gestelde bedragen  worden geschrapt 

- de vernietiging door het Grondwettelijk Hof van de regeling inzake onbelast bijverdienen: overgangsbepalingen op kost….

Ook de reeds gekende wijzigingen m.b.t. ajr 2021 komen aan bod:

- een tax-shift van het hebben van een woning naar het verwerven van een woning met het uitdoven van de geïntegreerde woonbonus en de toepassing van het verlaagd verkooprecht 

- de verlaging van het belastingvoordeel voor diensten-en wijkwerkcheques  

- de lagere kostenaftrek voor personenwagens in functie van de CO2-uitstoot en de brandstofcoëfficiënt 

-  meer-en minderwaarden op voertuigen te berekenen in functie van  de verhouding tussen de som van de fiscaal aanvaarde afschrijvingen t.o.v. de geboekte afschrijvingen
 
- verstrenging kostenaftrek voor “valse hybride” voertuigen
 
- de investeringsaftrek verlaagt van 20% naar 8%
 
- niet aftrekbaarheid van administratieve geldboetes en  van verhogingen wegens onvoldoende betaalde  sociale bijdragen 

Spreker

Filip Vandenberghe

 
Filip Vandenberghe behaalde een master in de toegepaste economische wetenschappen (TEW) aan de Universiteit Antwerpen.
 Sinds 1992 is hij werkzaam als adviseur bij de Federale Overheidsdienst Financiën, waar hij tevens interne opleidingen verzorgt voor collega’s.
 Daarnaast is hij docent inzake fiscaliteit voor de vakgebieden personen- en vennootschapsbelasting aan onder meer Syntra West/Syntra voor bedrijf en medewerkers, Vives - Brugge Business School (postgraduaat fiscaliteit i.s.m. KU Leuven), gastdocent aan de EHSAL-FHS, … .
 Via colleges, seminaries en fiscale artikels voor verschillende beroepsverenigingen volgt hij van dichtbij de wijzigingen in de fiscaliteit en probeert op een praktijkgerichte manier invulling te geven op de vragen van de beroepsbeoefenaars.
 Hij is tevens auteur van het ‘Handboek Personenbelasting’ (in samenwerking met de Beroepsvereniging voor Boekhoudkundige Beroepen (BBB vzw)) waarvan jaarlijks een bijgewerkte versie verschijnt die zich voornamelijk richt tot de professionele cijferberoeper.

Accreditatie

BIBF:102911 Erkend voor 2u permanente vorming
IAB:B0560/2017-12 erkend voor 3,5u permanente vorming

Kostprijs & data

€ 170,00
€ 119,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker. Het webinar blijft 1 week beschikbaar.

Hoe betalen?

Bij inschrijving ontvangt u per mail een factuur. De factuur wordt tevens toegevoegd aan uw online account en is ten allen tijde raadpleegbaar. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 30% en voor middelgrote ondernemingen 20%.

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Utopix Comm.V.
Schoendalestraat 53
8793 Waregem
Tel. 056 96 03 61
info@utopix.be
Melanie Van Acker
0468 48 90 98
melanie@utopix.be